Brauten Eiendom

Juridisk organisering av eiendom

Vår kompetanse

Vårt formål er å redusere reklamasjoner og sørge for at oppgjør på prosjekter kan skje samtidig med overtakelse.

Av erfaring vet vi viktigheten av at noen tenker på alle ledd innen alle faser ved den juridiske eiendomsorganiseringen av eiendomsprosjekter. Derfor har vi i Brauten et sammensatt team med bred erfaring og kompetanse som jobber med strategisk organisering og samkjøring av alle prosesser og involverte aktører.

Eiendomsdannelse er både omfattende og sammensatt så Brauten sørger for forhold som ikke blir ivaretatt av prosjektledelse, arkitekt, forretningsfører og megler, men som likevel er avgjørende for prosjektets lønnsomhet. Vårt team vil bistå deg som utbygger med å redusere reklamasjoner og sørge for at oppgjør på prosjekter kan skje samtidig med overtakelse.

Vi kan tilby tjenester innen eiendomsdannelse, seksjonering, fradeling, tinglysing, opprydding grunnbok, etablering av anleggseiendom og tilvalgs avtaler nybygg.

Spørsmål vi kan kan besvare

Hvordan går jeg frem for å skille ut tomt, bygge ut og seksjonere?

Er det mulig å skille ut tomt på min eiendom?

Kan jeg bygge ut og selge flere leiligheter?

Eiendomsdannelse

Total koordinering av juridisk organisering og rådgivning av eiendomsprosjekter, herunder fradelinger, sammenslåing og erklæringer. Vi koordinerer organisering ift reguleringsforhold, utbyggingsavtaler, byggegodkjenning, meglers salgsmateriale og forretningsfører. Praktisk gjennomføring av prosessen fra idèfase til overtakelse. Tinglysing av realsameier. Utarbeidelse av rettigheter.

 

Seksjonering

Koordinering med eiendomsmegler og forretningsfører. Organisering av sameier og vedtekter. Vi bistår med reseksjonering.

 

Fradeling

Fradeling koordinert med reguleringsforhold, vedtekter, meglers salgsmateriale, utbyggingsavtaler m.m. Tinglysing av erklæringer. Vi bistår med sammenslåinger av eiendommer og grensejustering.

 

Tinglysing

Utarbeidelse av rettigheter/erklæringer. Opprydding grunnbøker – herunder sletting av heftelser som ikke lenger er nødvendig å ha tinglyst på eiendommen. Vi bistår med overskjøting og tinglysing av realsameier m.m.

 

Anleggseiendom

Fradeling av volumeiendom/anleggseiendom samt tinglysing av rettigheter.

 

Tilvalgsavtaler nybygg

Koordinering med utbygger/entreprenør og eiendomsmegler. Kundekontakt. Tilvalgsavtaler og overtakelse med kjøpere av nybygg. 1 års befaring.

Besøk gjerne nettsiden til Brauten Eiendom for mer informasjon