Gå til innholdet

Selge eller kjøpe landbrukseiendom, skog eller utmark?

Vi har egne spesialister for landbruksmegling med lang erfaring og svært god kjennskap til dette markedet.

EM1 Midt-Norge landbruk meglere

Landbruksavdelingene hos EiendomsMegler 1, SpareBank 1 SMN og SpareBank 1 Regnskapshuset har samlet menneskene med spesialkompetansen slik at du som selger skal oppleve en trygg og profesjonell salgsprosess.

Vi tilbyr spesialkompetanse innenfor politiske, skattemessige og juridiske områder som ofte er krevende ved salg av skog- og landbrukseiendommer.

Snakk med en landbruksmegler

Best på landbruk

Hos oss får du:

  • Eiendomsmeglere som er spesialisert på salg av landbrukseiendommer.
  • Advokater med juridisk spisskompetanse på konsesjonslovgivning, skattelov, odelslov – og mer.
  • Økonomer i SpareBank 1 Regnskapshuset med landbruk som spesialfelt.
  • Landbruksrådgivere i SpareBank 1 SMN med stor lokalkompetanse og bransjekunnskap.
  • Rådgivere i Brauten Eiendom med ekspertise på delingssaker, sameier, mv (eks. fradeling av kårbolig, skog, etc).
Kvinne, mann og liten hund med grønne kasser med tomater. Bilde.