Kjøpe landbrukseiendom?

Da er det viktig at du kontakter oss slik at vi legger deg til i vårt interessentregister. Dette vil gi deg informasjon i en tidlig fase når nye eiendommer kommer for salg.

Mange har vært på søken etter «den rette» landbrukseiendommen i lang tid, kanskje over flere år. Vi har derfor et eget interessentregister hvor vi anbefaler alle potensielle kjøpere/interessenter å registrere seg. Mange eiere av landbrukseiendommer ønsker å selge eiendommen sin i «det stille» Slike eiendommen går du derfor glipp av dersom vi ikke vet at du er på søken. 

«Salg i det stille» er salg av eiendommer uten at de blir lagt ut i det offentlige markedet, hvilket ikke er uvanlig ved overdragelse av landbrukseiendommer.

Snakk med en landbruksmegler