Kjøpe landbrukseiendom

Da er det viktig at du kontakter oss slik at vi legger deg til i vårt interessentregister. Dette vil gi deg informasjon i en tidlig fase når nye eiendommer kommer for salg.

Rød traktor kjører på et jorde under blå himmel og lav sol. Bilde.

Best på landbruksmegling

Mange har vært på søken etter «den rette» landbrukseiendommen i lang tid, kanskje over flere år. Vi har derfor et eget interessentregister hvor vi anbefaler alle potensielle kjøpere/interessenter å registrere seg. Mange eiere av landbrukseiendommer ønsker å selge eiendommen sin i «det stille» Slike eiendommen går du derfor glipp av dersom vi ikke vet at du er på søken. 

«Salg i det stille» er salg av eiendommer uten at de blir lagt ut i det offentlige markedet, hvilket ikke er uvanlig ved overdragelse av landbrukseiendommer.

Kjøpsoppdrag

I EiendomsMegler 1 Landbruk tilbyr vi i tillegg til salgsoppdrag, også kjøpsoppdrag. Det vil si, at dersom du er på søken etter et landbrukseiendom og- eller skog/utmarkseiendom, kan våre meglere hjelpe deg eksklusivt å finne den eiendommen du leter etter.

Vi kan søke (annonserer) spesifikt etter en eiendom ut fra dine kriterier, behov og ønsker. Skulle vi finne en aktuell eiendom, vil du få anledning til å gjøre nøye vurderinger i full diskresjon før du tar standpunkt til hvorvidt eiendommen er den riktige for deg og din familie.

Bli kontaktet av en landbruksmegler