Gå til innholdet

Selge landbrukseiendom, skog eller utmark?  

Skal eiendommen overtas internt i familien eller skal den ut på det åpne marked? Eller kanskje du ønsker full diskresjon og salg «i det stille»?

EM1 Midt-Norge landbruk meglere

Å selge et livsverk eller en slektsgård fører helt naturlig med seg mange følelser. Vurderinger og beslutningsprosesser har ofte modnet over år. Dette har vi stor respekt og forståelse for.

Vi har også god oversikt over hvem som er interessert i å kjøpe landbrukseiendom i Midt-Norge. Det er bra for deg som selger.

Salg av landbrukseiendom kan være lange, kompliserte prosesser som krever god planlegging. Strukturerte og gjennomtenkte løsninger er helt avgjørende for et best mulig sluttresultat.

Snakk med en landbruksmegler

Generasjonsskifte/familieoverdragelser

Rådgivning og oppgjørsoppdrag ved generasjonsskifter av landbrukseiendommer får du hos oss. Vi bidrar til at familieoverdragelser blir gjennomført på en ryddig måte, slik at dere unngår misnøye og uenighet i etterkant. Vi har tilgang til anerkjente landbrukstakstmenn som er godt kjent med markedet med tanke på verdifastsettelse. Dette får vi til sammen!

Gul åker med røde gårdsbygninger og innhegning med hester i bakgrunnen. Bilde.

Best på landbruk

Hos oss har vi:

  • Eiendomsmeglere som er spesialisert på salg av landbrukseiendommer.
  • Advokater med juridisk spisskompetanse på konsesjonslovgivning, skattelov, odelslov – og mer.
  • Økonomer i SpareBank 1 Regnskapshuset med landbruk som spesialfelt.
  • Landbruksrådgivere i SpareBank 1 SMN med stor lokalkompetanse og bransjekunnskap.
  • Rådgivere i Brauten Eiendom med ekspertise på delingssaker, sameier, mv (eks. fradeling av kårbolig, skog, etc).
Kvinne, mann og liten hund med grønne kasser med tomater. Bilde.