Selge landbrukseiendom, skog eller utmark

Skal eiendommen overtas internt i familien eller skal den ut på det åpne marked? Eller kanskje du ønsker full diskresjon og salg «i det stille»?

Gul åker med røde gårdsbygninger og innhegning med hester i bakgrunnen. Bilde.

Best på landbruksmegling

Å selge et livsverk eller en slektsgård fører helt naturlig med seg mange følelser. Vurderinger og beslutningsprosesser har ofte modnet over år. Dette har vi stor respekt og forståelse for.

Vi har også god oversikt over hvem som er interessert i å kjøpe landbrukseiendom i Midt-Norge. Det er bra for deg som selger.

Salg av landbrukseiendom kan være lange, kompliserte prosesser som krever god planlegging. Strukturerte og gjennomtenkte løsninger er helt avgjørende for et best mulig sluttresultat.

Generasjonsskifte/familieoverdragelser

Rådgivning og oppgjørsoppdrag ved generasjonsskifter av landbrukseiendommer får du hos oss. Vi bidrar til at familieoverdragelser blir gjennomført på en ryddig måte, slik at dere unngår misnøye og uenighet i etterkant.

Vi har tilgang til dyktige landbrukstakstmenn som er godt kjent med markedet med tanke på verdifastsettelse. Dette får vi til sammen!

Bli kontaktet av en landbruksmegler