Selge landbrukseiendom, skog eller utmark?  

Skal eiendommen overtas internt i familien eller skal den ut på det åpne marked? Eller kanskje du ønsker full diskresjon og salg «i det stille»?

Å selge et livsverk eller en slektsgård fører helt naturlig med seg mange følelser. Vurderinger og beslutningsprosesser har ofte modnet over år. Dette har vi stor respekt og forståelse for.

Vi har også god oversikt over hvem som er interessert i å kjøpe landbrukseiendom i Midt-Norge. Det er bra for deg som selger.

Salg av landbrukseiendom kan være lange, kompliserte prosesser som krever god planlegging. Strukturerte og gjennomtenkte løsninger er helt avgjørende for et best mulig sluttresultat.

Snakk med en landbruksmegler

Best på landbruk

Hos oss har vi:

  • Eiendomsmeglere som er spesialisert på salg av landbrukseiendommer.
  • Advokater med juridisk spisskompetanse på konsesjonslovgivning, skattelov, odelslov – og mer.
  • Økonomer i SpareBank 1 Regnskapshuset med landbruk som spesialfelt.
  • Landbruksrådgivere i SpareBank 1 SMN med stor lokalkompetanse og bransjekunnskap.
  • Rådgivere i Brauten Eiendom med ekspertise på delingssaker, sameier, mv (eks. fradeling av kårbolig, skog, etc).