På lag med Lundamo IL

Signer oppdrag med EiendomsMegler 1 Melhus og støtt idrettslaget

EiendomsMegler 1 Melhus er en av Lundamo ILs samarbeidspartnere. Som et ledd i samarbeidet ønsker vi å støtte idrettslaget med en kickback-avtale som gir kr 3.000 for hver oppdragsavtale som signeres gjennom EiendomsMegler 1 Melhus. På denne måten kan du være med å støtte klubben i ditt hjerte!

Medlemsfordel: Som medlem av Lundamo Idrettslag får du i tillegg gratis* fotograf ved tegning av salgsavtale med EiendomsMegler 1 Melhus. 

Skal du selge bolig, eller kjenner du noen som skal selge?

EiendomsMegler 1 avdeling Melhus ønsker å bidra til utviklingen av klubben og lokalmiljøet rundt oss. Vi har ansatte med lokal tilhørighet, og vi etterstreber å besitte lokalkunnskap og spisskompetanse om bygdas utvikling. Våre kontor finner du i Thoragården i Melhus sentrum, samt på Prestteigen på Støren.

*Standard fotopakke verdi kr. 2.500 rabatteres. I tillegg kommer salgsomkostninger for eiendomsmeglere: Provisjon til megler (fra 1 til 3,5 % avhengig av boligtype og beliggenhet), markedspakke kr. 14.900, tilrettelegging kr. 15.000, oppgjørsgebyr kr. 4.000, visninger kr. 1.900 per visning, sikringsobligasjon kr. 525, registersøk kr. 1.250 og opplysninger fra kommunen kr. 4.611. Ev. tilstandsrapport fra bygningssakkyndig og ev. gebyr fra forr.fører kommer i tillegg.