Oktober 2022

Fortsatt lavere aktivitet i Trondheim

I oktober har det vært et betydelig lavere salg i Trondheim enn det vi har vært vant med. Men selv om salgsvolumet er lavt, er aktiviteten i de ulike prosjektene relativt god.

30

Antall solgte objekter

73

Snitt solgte objekter siste halvår

71,000,-

Snitt kvm.pris oktober

Det har vært et betydelig lavere salg i Trondheim i oktober enn det vi har vært vant med de siste månedene. Selv om salgsvolumet er lavt, så ser vi at aktiviteten i de ulike prosjektene er relativt god.

Vi gjennomfører godt med møter, og det er interessenter å jobbe med. Dog kreves det mer jobb med den enkelte interessent, da det er mye skepsis rundt rammebetingelsene for å kjøpe seg bolig pr. dags dato. Det har vært et betydelig lavere salg i Trondheim i oktober enn det vi har vært vant med de siste månedene. Men selv om salgsvolumet er lavt, ser vi at aktiviteten i de ulike prosjektene er relativt god.

Trondheimsmarkedet har vært preget av få salgsstarter i år, noe som gjør at tilbudssiden er ca. 40 prosent lavere i dag enn den var på samme tid i fjor. Vi tror dette er avgjørende for at vi fortsatt har et godt antall interessenter å jobbe med. Hadde vi vært i en situasjon med et større tilbud, med med den sammen usikkerhetene, tror vi situasjonen kunne ha vært verre. 

På lik linje som august og september er det solgt flest tre-roms leiligheter i oktober. Totalt sett er det omsatt flere tre-roms så langt i år enn på samme tid i fjor. Det er omsatt en svært lav andel to-roms i perioden, men det må sees i sammenheng med tilbudet hvor det har blitt omsatt flere to-roms i tidsrommet fra sommeren 2021 til sommeren 2022.

Det vil bli lansert noen få salgsstarter mot slutten av året. Det gjør at vi forventer at aktiviteten vil ta seg noe opp i siste halvdel av november og første del av desember. Disse salgsstartene vil gi oss en status på hvordan markedet egentlig er i dag​I oktober har det blitt solgt flest enheter i Indre Øst og Øst i Trondheim. Det er videre solgt ganske jevnt gjennom måneden i oktober. Kvadratmeterprisen for solgte leiligheter i oktober var på kroner 71 000,-. Til sammenlikning var solgt kvm.pris i september på 73 000,-.

Det er gjort netto prisoppjusteringer i prosjekter for salg i oktober på 8,4 mill., mot 33,8 mill i september, kun 1,1 mill. i august, 3,9 mill. i juli, 20,5 mill. i juni, 6,6 mill. i mai, hele 49,7 mill. i april, 14,9 mill i mars, 6,9 mill. i februar og 24,1 mill. i januar. Oppjusteringer i oktober var spredt over 53 prisendringer, hvorav 45 var prisoppjusteringer.

Nybyggmegling

Vi er et målrettet og energisk kompetansesenter for salg av nybygg i Trondheim og omegn. Våre meglere drives av å hjelpe kundene, og har en helt egen evne til å lese kundenes boligbehov. Vi vektlegger høy tilgjengelighet og bruker vårt omfattende nettverk til å holde kontroll på hvem som er på boligjakt.

  • Markedsleder nybygg i Trondheim
  • Tverrfaglig fagkompetanse
  • 800 solgte boliger i 2021