Status næringseiendomsmarkedet i Midt-Norge

Her finner du løpende oppdateringer på næringseiendomsmarkedet gjennom våre markedsrapporter.

5,75 %

Prime-yield

3.000 kr.

Toppleie 15 % dyreste

4,7 %

Ledighet

Markedsoppdatering kontormarkedet i Trondheim tredje kvartal 2023

Vi er nå ute og diskuterer kontoreiendom og leiemarkedet med eiendomsbesittere og leietakere. Trøndersk næringsliv går godt og etterspør stadig flere kvadratmeter kontoreiendom. Samtidig styrer Trondheim Kommune etter en byutviklingsstrategi med fokus på samling av arbeidsplassintensive virksomheter i Sentrum og kollektivaksene sør- og øst for Midtbyen. Dette har bidratt til økte leiepriser og det er nå knapt nok ledige kontorarealer i Trondheim Sentrum. Samtidig vil økte renter og usikkerhet om økonomisk vekst og sysselsetting påvirke etterspørselen etter kontorareal. Frem mot 2027 ser vi også at det kan bygges mange nye kontorbygg i Trondheim, og det er fortsatt spennende muligheter ledig for kontorvirksomheter som vil eller må flytte de neste årene. I tillegg til beliggenhet ser vi at krav til energieffektivitet og fleksibilitet i leieperiode og mulighet for opp- og nedskalering av leieareal blir viktig for disse leietakerne fremover.

Status næringseiendomsmarkedet i Midt-Norge første halvår

Vi oppsummerer første halvår 2023 med 1 milliard i omsetning, stigende renter, men også økte markedsleier for næringseiendom. Her kan du høre hva aktørene i markedet forteller oss hva det kan bety for høsten og veien videre.