Veiledende prisliste EiendomsMegler 1 Midt-Norge

Vederlag (inntekter til meglerforetaket)

VederlagstypePris
Provisjon av salgssum*
1 – 3,5 % *
Minimumsprovisjon
kr 35 000 – 40 000
Tilrettelegging
kr 7 900 – 15 000
Visninger pr. stk.
kr 1 990 – 4 500 
Oppgjørshonorar
kr 5 900
Ev. vederlag for arbeid med utleggsforretning, pr. stk.
kr 1 000**
Diverse registersøk (eiendomsregister m.m.) pr. gnr./bnr.
kr 1 250
Utleggshonorar, pr. utlegg som megler forskutterer
Kr 150
*Provisjon vil variere i forhold til salgssum, markedsmessige forhold, geografisk avstander, overbeheftelse/kreditorforhandlinger m.m. Konkret tilbud skjer etter nærmere vurdering av eiendommen og grunnboken for denne. Tilbudet vil variere ut i fra omfanget av arbeidet. Provisjon beregnes av salgssum og påløper ved salg av eiendommen.
**Maks kr 15 000

Markedsføring

KostnadPris
Markedsføring***
kr 10 000 – 35 000
***Salgsprospekt, annonse på Finn.no, avisannonse og digital annonsepakke. Valg av markedsføringsflater, hyppighet, størrelse og omfang, avtales direkte med megler og påvirker kostnad på markedsføring.

Ved oppdrag inngått på timespris: kr 2 500 pr. time. Utlegg og markedspakke kommer i tillegg.

Rene utlegg

UtleggstypePris
Tinglysning av sikringsobligasjon (borettslag  kr 440/480)
kr 540/585
Ev. innhenting av tinglyste erklæringer, pr. stk.
kr 200
Innhenting av offentlige opplysninger
kr 900 – 5 000
Ev. innhenting av informasjon fra forr.fører
kr 0 – 4 158
Ev. gebyr forhåndsavklaring forkjøpsrett
kr 0 – 7 644
Ev. eierskiftegebyr forr.fører
kr 0 – 6 115
Rapport fra bygningssakkyndig
kr 3 875 – 25 000
Fotograf
kr 1 000 – 4 000

Andre utgifter

Boligtype Pris
Boligselgerforsikring borettslag (2,4 ‰ av salgssum)
kr 4 000 – 30 000
Boligselgerforsikring fast eiendom (4,1 – 5,9 ‰ av salgssum)
kr 6 000 – 60 000

Alle priser er oppgitt inkl. mva

Ta kontakt med megleravdelingen for å få oppgitt priser for salg av din bolig.

Oppdatert per 02.05.2023