Veiledende prisliste EiendomsMegler 1 Midt-Norge

Vederlag (inntekter til meglerforetaket)

*Provisjon vil variere i forhold til salgssum, markedsmessige forhold, geografisk avstander, overbeheftelse/kreditorforhandlinger m.m. Konkret tilbud skjer etter nærmere vurdering av eiendommen og grunnboken for denne. Tilbudet vil variere ut i fra omfanget av arbeidet. Provisjon beregnes av salgssum og påløper ved salg av eiendommen.
**Maks kr 15 000
***Salgsprospekt, annonse på Finn.no, avisannonse og digital annonsepakke. Valg av markedsføringsflater, hyppighet, størrelse og omfang, avtales direkte med megler og påvirker kostnad på markedsføring.

Ved oppdrag inngått på timespris: kr 2 500 pr. time. Utlegg og markedspakke kommer i tillegg.

Rene utlegg

Andre utgifter


Alle priser er oppgitt inkl. mva

Ta kontakt med megleravdelingen for å få oppgitt priser for salg av din bolig.

Oppdatert per 11.01.2023