Veiledende prisliste EiendomsMegler 1 Midt-Norge

Vederlag (inntekter til meglerforetaket)

VederlagstypePris
Provisjon av salgssum*
1 – 3,5 % *
Minimumsprovisjon
kr 40 000
Tilrettelegging
kr 15 000
Visninger pr. stk.
kr 1 990 – 4 500 
Oppgjørshonorar
kr 5 900
Ev. vederlag for arbeid med utleggsforretning, pr. stk.
kr 1 500**
Ev. vederlag for forvaltning av fremtidsfullmakt
kr 2 000
Diverse registersøk (eiendomsregister m.m.) pr. gnr./bnr.
kr 1 750
Utleggshonorar for foto, stylist og tilstandsrapport
kr 1 250***
*Provisjon vil variere i forhold til salgssum, markedsmessige forhold, geografisk avstander, overbeheftelse/kreditorforhandlinger m.m. Konkret tilbud skjer etter nærmere vurdering av eiendommen og grunnboken for denne. Tilbudet vil variere ut i fra omfanget av arbeidet. Provisjon beregnes av salgssum og påløper ved salg av eiendommen.
**Maks kr 15 000
***Gjelder for hele oppdragsperioden, men begrenset til 12 måneder

Markedsføring

KostnadPris
Markedsføring***
kr 10 000 – 35 000
***Salgsprospekt, annonse på Finn.no, avisannonse og digital annonsepakke. Valg av markedsføringsflater, hyppighet, størrelse og omfang, avtales direkte med megler og påvirker kostnad på markedsføring.

Ved oppdrag inngått på timespris: kr 2 500 pr. time. Utlegg og markedspakke kommer i tillegg.

Rene utlegg

UtleggstypePris
Tinglysning av sikringsobligasjon
kr 500
Ev. innhenting av tinglyste erklæringer, pr. stk.
kr 200
Innhenting av offentlige opplysninger
kr 1 900 – 6 500
Ev. innhenting av informasjon fra forr.fører
kr 0 – 4 525
Ev. gebyr forhåndsavklaring forkjøpsrett
kr 0 – 7 981
Ev. eierskiftegebyr forr.fører
kr 0 – 6 385
Rapport fra bygningssakkyndig
kr 4 500 – 25 000
Fotograf
kr 1 500 – 6 500

Andre utgifter

Boligtype Pris
Boligselgerforsikring borettslag (2,5 ‰ av salgssum)
kr 4 200 – 31 000
Boligselgerforsikring fast eiendom (4,3 – 6,2 ‰ av salgssum)
kr 6 500 – 62 000

Alle priser er oppgitt inkl. mva

Ta kontakt med megleravdelingen for å få oppgitt priser for salg av din bolig.

Oppdatert per 21.02.2024