Vedlikeholdskalender

Vedlikehold er skadeforebygging i praksis, som igjen bidrar til god utnyttelse av ressurser som allerede er i bruk. Vedlikeholdskalenderen gir deg stegvis veiledning og oversikt over hva du trenger for både innendørs og utendørs vedlikehold av boligen din.
Rådene våre er utviklet av fageksperter og er basert på skadestatistikk over hyppige skader i hjemmet og oppussingsrådene fra Direktoratet for byggkvalitet (DiBK).