Nye regler fra nyttår - nå blir det tryggere å kjøpe bolig

Fra 01.01 gjelder nye regler for kjøp og salg av bolig. De nye reglene skjerper kravet til opplysningene som boligselger må gi ved et boligsalg, men reglene forplikter også boligkjøperen til å undersøke boligen nøye, og sette seg inn i all den informasjonen som fremlegges.

Nye krav til tilstandsrapport

Stortinget har vedtatt en ny forskrift som virker inn på kjøp- og salg av bolig. Formålet er å skape en tryggere bolighandel, der det er satt strengere krav til tilstandsrapportene, og innhenting av informasjon. Det vil bli lagt mer fokus på at informasjonen skal formidles klart og tydelig før boligen selges. Målet med dette er at det skal bli mindre rom for uventede tilstandsavvik i ettertid av kjøp, og dermed redusere antall tvister. Med en grundigere undersøkelse og tilstandsrapport, vil naturligvis prisen på tilstandsrapporten også øke.

Slik det er i dag stilles det ingen konkrete krav til hva en tilstandsrapport skal inneholde. Resultatet av dette er at tilstandsrapportene er ulike, både når det gjelder kvalitet og innhold. Bakgrunnen for de fleste tvister ved boligkjøp i dag ligger i lav kvalitet i tilstandsrapportene. Ved å heve kvaliteten på tilstandsrapportene vil man redusere konfliktnivået. Risiko og svakheter skal legges fram på en konkret og forståelig måte slik at kjøper og selger lett får forståelse av informasjonen som står i rapporten. Det vil gi innsikt i hva dette betyr for eiendommens tilstand og behovet for utbedring.

 

Dette må du være klar over hvis du skal selge bolig

Selger vil få en strengere opplysningsplikt, og de nye tilstandsrapportene vil være med på å oppfylle denne plikten. Det burde derfor være høy motivasjon for selger å innhente en slik rapport.

I dag er hovedregelen at boligen selges med et «som den er»-forbehold. Dette endres over nyåret. Det gjør at boligselger får et større ansvar for å oppgi vesentlige opplysninger om boligen. Når du ikke lenger kan selge «som den er», betyr dette at du som skal selge bolig kan bli ansvarlig for feil og mangler ved eiendommen, også de skjulte feilene. Derfor blir det viktigere enn før med en grundig og godt dokumentert gjennomgang av bygningssakkyndig. Ved en slik undersøkelse klargjøres tilstanden utover det en vanlig boligselger selv har forutsetning for å vite, og dermed reduseres sannsynligheten for at det etter salget oppdages skader eller feil som selger blir ansvarlig for. Alt som er opplyst i en godkjent tilstandsrapport anses kjøper å være kjent med. Selger er dermed beskyttet mot ansvar for det som er tydelig opplyst.

 

Dette må du være klar over hvis du skal kjøpe bolig

Nye bestemmelser i loven pålegger kjøperen undersøkelsesplikt. Dette betyr i praksis at kjøperen skal anses å kjenne til de forhold som kommer fram i tilstandsrapporten, eller annen relevant salgsdokumentasjon. Kjøperen kan dermed ikke vise til avvik som kommer fram i rapporten som mangler. Kjøper må derfor sette seg inn i tilstandsrapporten og de dokumentene som hører til.

Ved mindre feil og mangler innføres det en nedre grense for hvilke mangler kjøperen kan vise til ved bruktboligkjøp. Ifølge den nye forskriften må kjøper selv dekke tap og kostnader ved mangler opp til 10 000 kr. Samtidig skal det nevnes at beløpet kan justeres i forskrift ved store endringer i pengeverdien.

Kort oppsummert:

Du kan ikke lenger selge boligen «som den er»
Undersøkelse av boligen blir strengere. En bolig har en mangel dersom det avviker fra det kjøperen kunne forvente og dette ikke står beskrevet i tilstandsrapporten.

Strengere krav til tilstandsrapport og takstmenn
Det vil stilles strengere krav til takstmenn, i tillegg til tilstandsrapporten og informasjonen som skal med.

Kjøper pålegges undersøkelsesplikt
Kjøper skal kjenne til forhold som kommer fram i tilstandsrapporten eller annen dokumentasjon, og kan ikke kreve erstatning for det som er beskrevet her.

Beløpet for hva som ses på som en mangel, reduseres.
Kjøper må selv dekke tap og kostnader ved mangler opp til 10 000 kr.

Se vår Fagsjef, Inger-Louise Dølvik, forklare de nye reglene og hva det betyr for deg som skal kjøpe eller selge bolig.

Slik skaper vi en tryggere bolighandel

Vil du vite mer?

Vi hjelper deg gjennom hele prosessen slik at du føler deg trygg og ivaretatt hele veien. Fyll ut skjemaet, så blir du kontaktet for en uforpliktende boligprat, av den megleren som kjenner ditt område best.

Obligatoriske felter er merket med *

Vi deler ikke dine personopplysninger med uvedkommende. Se vår personvernerklæring for mer informasjon om vår behandling av dine personopplysninger.