Veiledende priser

Skal du selge eiendom i Nord-Norge? Her ser du våre veiledende priser for meglertjenester i regionen.

Vær oppmerksom på at prisene er veiledende. Forventet salgssum, geografiske avstander og salgbarhet kan gjøre at prisene går opp eller ned. Grunnlaget for meglerens provisjon er salgssummen, inkludert eventuell fellesgjeld.

Ta kontakt med ditt lokale EiendomsMegler 1 kontor for en vurdering og nøyaktig pris på salg av din bolig. 

Vederlag (inntekter til meglerforetaket)

VederlagstypePris
Provisjon av salgssum*
1 – 3,5 %
Minimumsprovisjon
Fra kr. 35 000
Tilrettelegging
Fra kr. 8 900
Grunnpakke**
Kr. 3 690
Visninger (pr. stk.)
Fra kr. 1 490
Oppgjørshonorar
Kr. 5 490
Utleggsforretning (pr. stk.)
Kr. 1 950
*Provisjon vil variere i forhold til salgssum, markedsmessige forhold, geografisk avstander m.m. Konkret tilbud skjer etter nærmere vurdering av eiendommen og grunnboken for denne. Tilbudet vil variere ut i fra omfanget av arbeidet. Provisjon beregnes av salgssum og påløper ved salg av eiendommen.
**Depotgebyr, gebyr inneståelseserklæring, utleggsgebyr faktura, grunnboksutskrifter/kopi av tinglyste servitutter, henvendelse kreditor for sletting av pant, elektronisk kommunikasjon.
MarkedsføringPris
Markedsføring***
Kr. 9 980 - 19 980
***Inneholder: Salgsprospekt (digitalt), Til Salgs-plakat, stor annonse på FINN.no og EM1.no, ukens bolig og nabolagsprofil på FINN.no og markedsføring med EFFEKT® (målrettet digital annonsering). Valg av markedsføringsflater, hyppighet, størrelse og omfang, avtales direkte med megler og påvirker kostnad på markedsføring.

 

Utlegg

UtleggstypePris
Tinglysning av sikringsobligasjon (borettslag 480,-)
Kr. 585
Innhenting av offentlige opplysninger
Fra kr. 1 900
Innhenting av opplysninger renovasjon
Fra kr. 694
Evt. innhenting av informasjon fra forretningsfører
Fra kr. 3 500
Evt. gebyr forhåndsavklaring forkjøpsrett
Kr. 0 – 7 188
Evt. eierskiftegebyr forretningsfører
Kr. 0 – 5 750
Tilstandsrapport fra bygningssakkyndig 
Kr. 11 000 – 36 000
Fotograf (kjøring utover 25 km faktureres særskilt)
Fra kr. 2 990
Styling
Etter avtale

Andre utgifter

BoligtypePris
Boligselgerforsikring borettslag (2,2 ‰ av salgssum)
Kr. 2 200 – 25 000
Boligselgerforsikring fast eiendom (3,9 – 6,85 ‰ av salgssum)
Kr. 5 200 – 55 000
Ved oppdrag inngått på timespris****
kr. 2 000 pr. time
****Utlegg og markedspakke kommer i tillegg.
Sist oppdatert 01.12.2022. Alle priser er oppgitt inkl. MVA.