Veiledende priser

Skal du selge eiendom i Nord-Norge? Her ser du våre veiledende priser for meglertjenester i regionen.

Vær oppmerksom på at prisene er veiledende. Forventet salgssum, geografiske avstander og salgbarhet kan gjøre at prisene går opp eller ned. Grunnlaget for meglerens provisjon er salgssummen, inkludert eventuell fellesgjeld.

Ta kontakt med ditt lokale EiendomsMegler 1 kontor for en vurdering og nøyaktig pris på salg av din bolig. 

Vederlag (inntekter til meglerforetaket)

*Provisjon vil variere i forhold til salgssum, markedsmessige forhold, geografisk avstander m.m. Konkret tilbud skjer etter nærmere vurdering av eiendommen og grunnboken for denne. Tilbudet vil variere ut i fra omfanget av arbeidet. Provisjon beregnes av salgssum og påløper ved salg av eiendommen.
**Depotgebyr, gebyr inneståelseserklæring, utleggsgebyr faktura, grunnboksutskrifter/kopi av tinglyste servitutter, henvendelse kreditor for sletting av pant, elektronisk kommunikasjon.
***Inneholder: Salgsprospekt (digitalt), Til Salgs-plakat, stor annonse på FINN.no og EM1.no, ukens bolig og nabolagsprofil på FINN.no og markedsføring med EFFEKT® (målrettet digital annonsering). Valg av markedsføringsflater, hyppighet, størrelse og omfang, avtales direkte med megler og påvirker kostnad på markedsføring.

 

Utlegg

Andre utgifter

****Utlegg og markedspakke kommer i tillegg.
Sist oppdatert 01.12.2022. Alle priser er oppgitt inkl. MVA.