Bilde
Bilde
Bilde
Bilder

Namsos

Tiendeholmen Park

Namsos

Visning - Ta kontakt med megler for mer informasjon

Pris fra kr 1 290 000 til 2 874 000

Inaktiv
Ny bolig
Andre
61 - 114 m2
Visning - Ta kontakt med megler for mer informasjon

Tiendeholmen Park trinn 2 Prosjekterte andelsleiligheter fra 61.-89 kvm, med carport. Salgstart/ infomøte i Sparebank 1 SMN 29.april kl.19.00

Mer informasjon om eiendommen

Nøkkelopplysninger

Adresse Tiendeholmen Park, 7800 Namsos
Prisantydning fra kr 1 290 000
Prisantydning til kr 2 874 000
Areal 61 m2 - 114 m2
Tomteareal ca. 9 222 m2  eiet
Boligtype Andre
Eierform Andel
Byggeår
Kommunenr 1703
Gårdsnr 65
Bruksnr 1767
Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket, selger eller utleier

Eiendomsinformasjon

Innhold
Se den enkelte leilighets plantegning.
Standard
Prosjektet Tiendeholmen Park består av 4 byggetrinn med 12 leiligheter i hvert trinn. Prosjektet ligger ved Tindeholmen, sentralt i Namsos.

Trinn 1 og 2 består av et bygg med 12 moderne leiligheter som oppføres i 3 etasjer, med heisadkomst/svalgang til alle leiligheter. Leilighetene har størrelser fra ca. 61 til ca. 114 kvadratmeter, pluss balkonger. Alle leiligheter vil ha gjennomlys.

Romslige heis- og trapperom fører til alle leiligheter med svalgangsløsninger.
GENERELT
Fellesanleggene defineres som alle arealer som ikke ligger innenfor en leilighets eksklusive arealer, bl.a.:

"Trapper, heis og adkomstareal Svalganger
"Boder
"Carport
"Tekniske rom
"Utvendige tak og fasader
"Utomhus arealer

2.02 FELLES ADKOMST/TRAPPEROM
"Leilighetene har adkomst fra trapp/heis rom via svalganger. Vegger i ganger og trapperom vil være av glass, lysmalt mur, malt gips eller betong.
"Hovedinngangsparti vil ha postkasser til leilighetene i første etasje.
"Trapper, repos og heis rom vil ha flislagt golv og opptrinn, samt sokkelflis.
2.04 BODER
Hver leilighet vil få egen bod i leiligheten samt egen sportsbod bak i carport, med lufting over og under vegg. Hver bod får en dobbel stikkontakt. Boder og carport tildeles etter utbyggers valg. Golv i carport/boder vil være av asfalt eller betong.
2.05 AVFALLSHÅNDTERING
Det er avsatt egen utvendig plass for avfallsplassering i ny adkomst. Anlegget vil hindre lukt og smuss og ha elektronisk åpning, slik at ingen uvedkommende kan bruke det.
2.08 BALKONGER
Balkonger har betongdekker med tremmegolv. Takoverbygg på balkonger vil bli som vist på tegning. Markiser eller annen type solavskjerming leveres ikke av utbygger.
Balkonger anses som utvendig konstruksjon og mindre ansamlinger av vann vil kunne oppstå på overflaten etter regnvær. Balkongene vil ha innvendig drenering ved ytterkanter med avløp i rør til grunn. Drypping på ytterkant underliggende balkong kan likevel forekomme.

3. LEVERANSESTANDARD LEILIGHETER
3.01 ROMSKJEMA
RomGulvInnvendig
lettveggHimlingElektroSanitærAnnet
Entrê
EikeparkettGips/lavstruktur strie sparklet og maltGips/betong, sparklet og malt.Dobbel stikkontakt.
Takarmaturer.
Røykdetektor.
Kjøkken
EikparkettGips /lavstruktur strie sparklet og maltBetong, sparklet og malt.Benkarmatur med stikkontakt.
Doble stikkontakter.
Dobbel stikkontakt ved tak ved innredning.Ett greps kjøkkenbatteri, Oras classica el. tilsv.Se eget pkt. vedr. innredninger.
Stue
Eikparkett.Gips / lavstruktur strie, sparklet og malt.Betong sparklet og malt.Doble stikkontakter.
Enkle stikkontakter ved tak.
Uttak for Kabel-TV/radio.
Uttak for telefon.
Porttelefon plan 2 og 3.
Utgang til terrasse / balkong.
Våtrom
FlisFlisBetong/ sparklet og malt.Takarmatur.
Dobbel stikkontakt.
SpeilbelysningVarmekabel i gulv.Vaske
maskinutak Flis 20x20 av type Ragno Limnos eller lignende, hvit
Sove-rom
Eikparkett.Gips / lavstruktur strie sparklet og malt.Gips / sparklet og malt.Dobbel stikkontakt ved tak.
Takarmatur.
Doble stikkontakter v golv.

TV/data uttak på ett soverom

Bod Asfalt eller betong-dekke.
Tette vegger med lufting over og under.Malt betongLysarmatur.
Stikkontakt.
Terrasse/ BalkongTremme- golv på betongBetong himling malt ett strøk hvit
Utelamper.
Dobbel stikkkontakt
Felles
arealer utvendig
Belleggingsstein og asfalt, samt evt impreg-
nert trevirke. Hvitmalt ett strøkRingeknapp ved inngang, tilknyttet porttelefon
Nødvendig utveding lysarmaturer på bygget og ved atrium,
parkering og rennovasjon. Varmekabel i nedkjøring.
3.02 INNREDNINGER:
Innredninger vil være ca. tilsvarende som vist på plantegninger og leveres av HTH. Endringer kan forekomme. Møblering er tegnet inn for å vise hvordan det kan innredes og er ikke inkludert. Det er, imidlertid, bare baderoms- og kjøkkeninnredninger samt garderobeskap (uten innredning) på soverom som er inkludert.
3.03 GENERELT:
Denne beskrivelsen bør leses sammen med leilighetsplanen.
Beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner. Alle opplysninger i denne beskrivelse er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige, uten å forringe den generelle standard. Det vil bli utarbeidet egne tegninger for innreding på bad og kjøkken.
Det gjøres oppmerksom på at tegninger, brosjyremateriell, 3D bilder, interiør- og eksteriørbilder, mv kun er ment som illustrasjoner og kan inneholde detaljer som ikke er medtatt i avtalegrunnlaget.


Vinduer/dører:
Vinduer og terrassedører leveres malte og med klart 2-lags energiglass.
Innvendige dører leveres med lyse/hvite, glatte dørblader med vridere og beslag av stål, samt hvitmalte karmer og gerikter(stiftehull vil være synlig). Dør mellom gang og stue har glassfelt.

Gulv
Baderomsgulv leveres flislagt. Øvrig rom leveres med eikeparkett.


Vegger
Innervegger: Baderomsvegger leveres med flis. Øvrige vegger av betong/gips med lysmalt lavstruktur strie.

Himling
Himlinger leveres i sparklet og malt utførelse - farge hvit. Der tekniske installasjoner krever det, vil det dels bli nedsenkede himlinger, dels innkassinger av kanaler og rør.
Disse er ikke nødvendigvis vist på tegning. Overflatene blir av malt betong.

Listverk
Golvlister og dørgerikter(lister)leveres ferdig malt i lys farge/eller eikelister, stiftehull vil være synlig.

Baderom
Vegghengt toalett leveres i hvit porselen. Det leveres egen kran og avløp for vaskemaskin. Skapseksjoner av type hvit glatt eller tilsvarende.
Størrelse i henhold til plantegninger. Det leveres dusjhjørne med innad slående dører. Kjøper kan imidlertid velge annen løsning etter avtale.


Soverom
Det leveres ca en meter skyvedørsgarderober uten innredning pr. inntegnet seng. Kjøper velger omfang av innredning og bestiller selv innredning som tilvalg etter eget behov og til egen kostnad.

Ventilasjon/Oppvarming/Vannforbruk
Alle leilighetene leveres med ballansert ventilasjon med varmegjenvinning. Separat avtrekk fra kjøkkenhette.

Det vil bli vannbåren varme med unntak av bad, som får elektriske varmekabler. Varmekilde vil bli varmepumpe. Bod i leiligheter har ikke egen varmekilde.

Energiforbruk til oppvarming avleses på egen måler. Borettslaget kan vedta annen måte å fordele forbruket på. Vannforbruk pr. leilighet avleses på egne målere for hver leilighet.


Elektro - TV / Telefon
Leilighetene leveres med skjult el-anlegg, unntatt der det teknisk er behov for å legge åpent. Stikkontakter i leilighetene plasseres generelt 15cm over gulv der annet ikke er beskrevet. Brytere plasseres generelt ca 100cm over gulv. Det leveres egen strømmåler for hver leilighet samt egen måler som går på fellesarealer.

Alle leiligheter leveres forberedt for kabel-TV og datanett.
Tilknytningsavgifter betales av den enkelte.


Kjøkken
Kjøkkeninnredning leveres fra anerkjent leverandør, type hvit glatt. Plassering av ventilasjon, sluker og vanntilførsler er fast og kan ikke endres. Det blir imidlertid, mulig å velge andre alternativ
Parkering
Alle leiligheter vil disponere 1 stk carport med bod. I tillegg etableres utvendige p-plasser på fellesareal.
Selger forbeholder seg retten til å fordele parkeringsplassene ved ferdigstillelse og overtakelse.
Adkomst
Adkomst via Klingavegen.
Byggemåte
Eksteriørmessig uttrykk fremkommer av perspektivskisser/fasadetegninger fra arkitekt. Konstruksjonen er oppført med betong i etasjeskiller og mellom leilighetene.
Vinduer og dører i leilighetenes yttervegger utføres med energiglass i henhold til forskriftenes krav. Vegger hvor det er trepanel, vil bli levert grunnet og malt ett strøk.

Det kan også bli noe platekledning som leveres ferdig behandlet. Impregnert trevirke i balkonggulv vil bli levert impregnert fra fabrikk, og må behandles av kjøper når dette er godt uttørket.

Endelig fasadematerialer og fasadeuttrykk vil bli bestemt senere i prosjekteringsfasen.
Energimerking
Dersom eier ikke har lagt frem energiattest, og eier etter skriftlig anmodning fra kjøper ikke har lagt frem energiattest før avtale om salg er inngått, kan kjøper få laget en energiattest ved hjelp av ekspert for selgers regning, innen ett år etter at avtale om salg er inngått. Jfr. energimerkeforskriften for bygninger §5.
Oppvarming
Elektrisk og vannbåren varme/varmepumpe.
Lånevilkår
Fellesgjelden betjenes via den månedlige felleskostnad som man skal betale til borettslaget. Det er p.t. stipulert med 4 % rente på fellesgjelden med 30 års avdragsfrihet og totalt 55års løpetid. Det tas forbehold om rentesats, avdragsfrihet og løpetid. Man får 27 % skattefradrag på renter andel fellesgjeld, forutsatt skattepliktig inntekt.

Før signering av bindende kjøpsbekreftelse oppfordres interessenter å konferere megler vedr. ev. endring i stipulert rentesats og konsekvenser dette medfører for felleskostnad pr. mnd.

Det gjøres oppmerksom på at avdrag på fellesgjeld begynner å løpe 30 år etter første overtakelse. Beregnet avdrag etter avdragsfri periode vil, avhengig av leilighetens størrelse, se budsjett . Konferer megler/forretningsfører TOBB Forvaltning AS.

Det gis ikke fradrag for renteutgifter betalt på fellesgjeld før 50 % av leilighetene er ferdigstilt pr. 1. januar i ligningsåret. Disse renteutgifter blir fordelt på de neste fire årene med en fjerdedel hvert år. Jfr. skattelovens § 7-3 og forskrift av 22.11.1999 § 7-11-1.

IN-ordning (individuell nedbetaling av andel fellesgjeld)
Borettslaget har anledning til å inngå IN-Ordning.
Avtaler må inngås mellom Andelseier, Borettslaget, TOBB, og långivende bank - og gjelder for de(t) lån borettslaget ønsker å åpne for IN på. Ordningen åpner for mulighet til innbetaling av andelseiers del av Borettslagets fellesgjeld.
Avtalen gir andelseier inntrederett i långivers pantekrav i Borettslaget.
Krav / betingelser / begrensninger (priser er oppgitt eks. moms):
-Det er et vilkår at Borettslaget er tilknyttet en garantiordning
-Lån knyttet til IN-avtale kan omplasseres i markedet, men ikke refinansieres eller endres nedbetalingstid på
-IN-avtalen opphører når tilknyttet lån innfris
-Minimum innbetaling er kr. 30.000,-
-Innbetalinger kan gjøres på lånets ordinære forfall, inntil fire ganger i kalenderåret
-Kostnad for andelseier:
okr. 500,- (engangshonorar) for avtaleinngåelse og kr. 250,- per innbetaling
okr. 67,- per år for administrasjonshonorar (dekkes av felleskostnadene).

Ordningen er betinget av at fellesgjelden løper med flytende rente. Det presiseres at en nedbetalt andel fellesgjeld ikke kan reverseres.

In-Ordning får virkning på de månedelige felleskostnadene som blir redusert ved at lavere andel fellesgjeld gir lavere kapitalkostnader. Eksempelvis vil månedlige felleskostnader kun bestå av driftskostnader dersom man velger å betale hele totalprisen som innskudd og egenkapital, og dermed ikke ha andel fellesgjeld.

Ta kontakt med Tobb Eiendomsforvaltning AS v/ John Arne Rekstad for nærmere informasjon.


Meglers referanse 53130256_old
FINN-kode 46522665
Sist endret 30.04.2014

Beliggenhet

Prosjektet Tiendeholmen Park består av 4 byggetrinn med 12 leiligheter i hvert trinn. Prosjektet ligger ved Tindeholmen, sentralt i Namsos.

Prosjektet Tiendeholmen Park ligger flott til på Tiendeholmen vis a vi firma Otto Moe, på vestsiden av Namsosbrua.

Pris og økonomi

Prisantydning fra kr 1 290 000
Prisantydning til kr 2 874 000
Kjøpsbetingelser
Avtale om kjøp skjer i henhold til de avtalebetingelser som fremgår av komplett salgsprospekt.


Vil du vite mer om eiendommen?

Hans Kjetil Andreassen

Eiendomsmegler

Les mer om meg

Lurer du på noe om Tiendeholmen Park

Kontakt meg

Vil du vite hva eiendommen din er verdt?

  • Bli kontaktet av en lokal megler innen 24 timer
  • Få tilbud fra en megler som kjenner nabolaget ditt
  • Få verdivurdering - helt uten forpliktelser
Verdivurdering


Lurer du på hva denne eiendommen vil koste deg per måned?


Vil du se flere av våre eiendommer?