I nybyggprosjekter selger vi mer enn hus

For Arild Espedal i Stolt Bolig og Olav Kristensen i EiendomsMegler 1 er det den endelige leveransen som teller.

Olav Kristensen og Arild Espedal ved et av rekkehusene i Folkvordveien i Sandnes. Foto: Apriil v/Hoang Nguyen

Av EiendomsMegler 1 Norge
09.02.2024

- Når vi bygger nye boliger og nabolag er vi svært opptatt av at våre boliger skal skille seg ut. Kundene skal kunne føle at de har de fått det lille ekstra. Dette gjennomsyrer hele vår bedrift, også hos byggeleder. Om vi flytter den inngangsdøra 15 cm for å imøtekomme en nisjeproblemstilling, ja så prøver vi å få det til, forteller Arild Espedal i Stolt Bolig.  

Stolt Bolig er en lokal boligutvikler med prosjekter i Stavanger, Sandnes, Gjesdal, og Bryne. Siden oppstarten i 2010 har de etablert seg som en kvalitetsbevisst og kundeorientert aktør, med fokus på varige kvaliteter og verdier.  

- Som nyboligmegler merker vi at det har ganske mye å si for kjøpere
hvem utvikleren er. Når Stolt Bolig både har så tydelig identitet og kundeorientering, er det ikke særlig vanskelig for oss å argumentere overfor potensielle kjøpere, forteller Olav Kristensen i EiendomsMegler 1.     

Megler er mye mer i grøten enn oss

Nyboligutvikling krever både tålmodighet og evnen til å produsere ettertraktede produkter tilpasset markedet. Derfor har Espedal erfart at det å ha inn megler tidlig er lurt. 

- Å hente inn meglere tidlig og i starten av prosessen har vært veldig verdiøkende for våre prosjekter. Når vi har hentet inn meglere fra EiendomsMegler 1 er det fordi vi vet at de er mye mer i grøten enn oss. De kjenner markedet inn og ut, forstår svingningene og hva kjøpere er ute etter. Det hjelper oss å utvikle de best mulige produktene. Vi har for eksempel gjort endringer på planløsninger i prosjekter på bakgrunn av meglernes markedsinnsikt.

bilde av sitat-forfatter, Arild Espedal, Stolt bolig .

Sitat start,  Å hente inn meglere tidlig og i starten av prosessen har vært veldig verdiøkende for våre prosjekter.
- Arild Espedal, Stolt bolig

Mye av suksessen til nybyggprosjekter ligger også i beliggenheten. Det endelige produktet til tross, er nybyggprosjekter til syvende og sist etableringen av nye nabolag, hvor området, tilkomstveier og tilgjengelige fritidstilbud har mye å si.  

- Vi har tatt kontakt med EiendomsMegler 1 når vi vurderer å kjøpe tomt. Vi gjør alle beregninger og vurderinger selv først såklart, men den markedsinnsikten som megler tilfører har i noen tilfeller veid for eller imot om vi skulle kjøpe. Eksempelvis om en tomt strekker seg over to ulike bydeler – her har megler innsikt og kunnskap til å forberede oss på at boligene i den ene halvdelen vil ha en prisforskjell fra boligene i den andre halvdelen. Da må vi vurdere om dette er en gunstig for oss, forklarer Espedal.

- Det handler selvsagt også om gjensidig tillit. Vi er klare til å bistå med all markedsinnsikt og lokalkunnskap vi sitter på, men det avhenger av en åpen og imøtekommende utbygger også. Det har vi opplevd med Stolt Bolig. Vi kjenner hverandre og har opparbeidet en relasjon som gjør at vi møter hverandre på midten, sier Kristensen.

bilde av sitat-forfatter, Olav Kristensen, EiendomsMegler 1.

Sitat start,  Det handler selvsagt også om gjensidig tillit. Vi er klare til å bistå med all markedsinnsikt og lokalkunnskap vi sitter på, men det avhenger av en åpen og imøtekommende utbygger også.
- Olav Kristensen, EiendomsMegler 1

Prosjekt- og nybyggmegling er en egen sport

Som nevnt, nyboligutvikling krever tålmodighet. Det samme gjelder for nybolig-megling, eller prosjektmegling.  

- Nybolig er en tidkrevende og langvarig prosess. Nå er vi heldige som har nokså fremoverlente kommuner i Rogaland med relativt korte reguleringsprosesser. Men allikevel kan det fort gå 2 år fra kunden kjøper boliger til de faktisk flytter inn. Da trengs det en megler som kan å lose kunden gjennom denne prosessen. Det blir jo megler som opptrer som mellomleddet mellom oss og kundene, forteller Espedal.  

bilde av sitat-forfatter, Arild Espedal, Stolt bolig .

Sitat start,  Prosjektmegling er på mange måter en egen sport. Derfor er det en stor fordel at EiendomsMegler 1 har egne dedikerte prosjektmeglere. Det er ikke det samme å selge brukt og ny.
- Arild Espedal, Stolt bolig

- Når vi som prosjektmeglere blir engasjert i et prosjekt, prøver vi jo å selge en drøm om noe. Vi har ingen fysiske produkter å vise til. Derfor er det annerledes å selge nybolig fremfor å selge til brukt, forteller Kristensen.  

- Våre prosjektmegleres områder strekker seg over hele landet. Heldigvis har vi også enormt dyktige bruktmeglere som sitter tett på i de ulike regionene. Det at vi har begge deler hos EiendomsMegler 1, gjør at vi som prosjektmeglere kan også dra nytte av den innsikten som bruktboligmeglere sitter inne med, fortsetter han.  

- Til syvende og sist er det den endelige leveransen som betyr noe. Det er viktig for oss, og det er viktig for Stolt Bolig. Og det viser seg igjen gang på gang. Stolt Bolig utvikler noe mer enn bare et hus, dette er hjem med prikken over i-en, som gjør at kjøper kjenner seg unik. Det skaper et godt renomme som igjen gjør det enklere for oss å kommunisere ut i markedet, avslutter Kristensen.  

Vil du vil høre mer om hvordan vi jobber?

Kontakt våre nybyggmeglere i EiendomsMegler 1 SR-Eiendom