Åpenhetsloven

Den nye loven skal fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Om loven

Åpenhetsloven trådte i kraft 1.juli 2022, og gjelder alle større virksomheter hjemmehørende i Norge. Lovens formål er:

  • checkå fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester.
  • checkå sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan bedriften håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Hva betyr loven for oss og andre store bedrifter?

Loven krever at vi utarbeider aktsomhetsvurderinger og lager en redegjørelse som minst inneholder:

  1. en generell beskrivelse av virksomhetenes organisering, driftsområde, retningslinjer og rutiner for å håndtere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold
  2. opplysninger om faktiske negative konsekvenser og vesentlig risiko for negative konsekvenser som virksomheten har avdekket gjennom sine aktsomhetsvurderinger
  3. opplysninger om tiltak som virksomhetene har iverksatt eller planlegger å iverksette for å stanse faktiske negative konsekvenser eller begrense vesentlig risiko for negative konsekvenser, og resultatet eller forventede resultater av disse tiltakene.

Les vår redegjørelse her

Hvordan jobber vi?

Vi forventer at leverandører og forretningspartnere oppfyller grunnleggende krav til miljø, sosiale forhold og etisk forretningsvirksomhet. Det faktiske resultatet av arbeidet som gjøres er å sette en tydelig forventning og få leverandører og forretningspartnere til å redusere risiko for negativ påvirkning på miljø, sosiale forhold og etisk forretningsvirksomhet.