Veiledende priser

Skal du selge eiendom i Oslo, eller det tidligere Akershus i Viken? Her ser du våre veiledende priser for meglertjenester i vår region per 1. august 2022.

Ta kontakt med ditt lokale EiendomsMegler 1-kontor for en e-takst og pris for salg av boligen din. 

 

Vederlag (inntekter til meglerforetaket)

VederlagstypePris
Tilrettelegging (1)
kr 13 900
Provisjon av salgssum (2)
1 - 3 %
Minimumsprovisjon
kr 40 000
Visninger/overtakelse pr. stk (3)
kr 2 500
Oppgjørsgebyr
kr 7 400
Oppgjørsoppdrag (4)
fra kr 15 000
Verdivurdering
fra kr 2 500
Timepris
kr 1 975
(1) Dekker blant annet innhenting og kontroll av opplysninger, restgjeld, reisekostnader, bestilling og koordinering av leverandører, og utforming av salgsmateriell.
(2) Kjøpesum og andel fellesgjeld er grunnlag for beregninger. Oppgjørsgebyr kommer i tillegg.
(3) Antallet vil variere.
(4) Oppgjørsgebyr kommer i tillegg.

Diverse tillegg

TilleggPris
Arbeid med sletting av utleggspant pr. stk
kr 1 950

Markedsføring

KostnadstypePris
Markedsføringspakke (vederlag) (5)
kr 17 900
Re-Effekt (vederlag) (6)
kr 4 900
FINN – ukens bolig
kr 1 898
FINN - Fornying/løfting
kr 1 284
Trykte salgsoppgaver (10 stk.) (7)
fra kr 2 000
Tilleggsprodukter foto (9)
Variabelt
Avisannonsering (10)
Variabelt
(5) Obligatorisk ved alle boligsalg. Inkluderer Effekt, Ukens bolig på FINN.no, reklamefri boligannonse på FINN.no, digital salgsoppgave, fremhevet boligannonse på FINN.no boligprospekt og em1.no i inntil 6 måneder, visningsmateriell og nabolagsprofil.
(6) Valgfritt produkt. Kan bestilles 10 dager etter annonser på finn.no
(7) Avtales med megler etter behov
(8) Inntil 6 nye måneder på finn.no og eiendomsmegler1.no
(9) Kveldsfoto, dronefoto etc. Ta kontakt med megler for nærmere informasjon
(10) Ta kontakt med megler for nærmere informasjon

Rene utlegg

Utleggstype Pris
Kartverkets gebyr for tinglysing sikring
selveier kr 585,andel kr 480
Kartverkets gebyr for innhenting av grunnbok/servittuter
kr 172
Kommunens gebyr ved innhenting av offentlige opplysninger (11)
fra kr 4 500
Forretningsførers gebyr for opplysninger (12)
fra kr 3 860
Forretningsførers gebyr for forhåndsavklaring forkjøpsrett (13)
kr 7 644
Forretningsførers eierskiftegebyr (14)
fra kr 6 115
Foto (15)
fra kr 3 897
(11) Reguleringskart, byggetegninger, ferdigattest etc. Gebyr avhenger av innhold og priser hos leverandør.
(12) Pålagt innhenting av opplysninger. Gebyr kan variere.
(13) Gebyr kan variere hos ulike boligbyggelag.
(14) Gjelder for andelsleiligheter og eierseksjoner. Gebyret varierer hos ulike forretningsførere.
(15) Priser og tilbud varierer blant fotoleverandører. Ta kontakt med megler for nærmere info.

Andre utgifter

UtgiftstypePris
Grunneiers gebyr for å gi opplysninger om feste (16)
kr 1 500
Kommunens gebyr for opplysninger om restanser ikommunale avgifter (17)
fra kr 125
Bygningssakkyndig pris for energimerking av boligen (18)
fra kr 750
Bygningssakkyndig pris for utferdigelse av tilstandsrapport (19)
fra kr 8 000
(16) Kan variere fra grunneier til grunneier.
(17) Gjelder kun Oslo kommune.
(18) Oppdragsgiver kan foreta denne selv.
(19) Pris avhenger av størrelse og alder på boligen.

Boligselgerforsikring

Avtale inngås via Söderberg & Partners AS

BoligtypeKostnadssatsMinimumMaks
Alle typer boliger med andelsnummer eller aksjenummer
2,67 ‰
kr 4 200,-
kr 31 000,-
Alle typer boliger med seksjonsnummer
4,56 ‰
kr 6 600,-
kr 37 200,-
Alle enheter som er regulert til fritidsformål, samt tomter
6,32 ‰
kr 9 600,-
kr 62 000,-
Enebolig, (også seksjonert), rekkehus eller to/flermannsbolig med eget gnr/bnr
5,69 ‰
kr 12 400,-
kr 62 000,-

Boligkjøperforsikring

Forsikringsgiver Gar-Bo Försäkring AB

BoligtypePris
Borettslag (20)
kr 5 900
Seksjon- og aksjebolig (20)
kr 9 500
Ene-, fler- og fritidsbolig (20)
kr 13 900

(20) Egenandel på tvistesaker kr 4 000,-.

Kjøpers omkostninger

KostnadstypePris
Kartverket - dokumentavgift til staten
2,50 %,minimum kr 250
Kartverkets gebyr for tinglysing av skjøte
selveier kr 585,andel kr 480 
Kartverkets gebyr for tinglysing av långivers pant
selveier kr 585,andel kr 480
Kartverkets gebyr for innhenting av grunnbok
204

Alle priser er inkludert merverdiavgift, men flere er variable og avhenger av omfang da det kan bli behov for innhenting av oppdatert informasjon og mer markedsføring enn forespeilet. Dette er særlig aktuelt der oppdragstiden forlenges. Den totale prisen avhenger derfor av hva som er avtalt ved oppdragsinngåelse, samt underveis i salgsprosessen.


Oppdragsgiver (selger) betaler for meglertjenestene. Kjøper betaler avgiftene til staten. For aksje- og borettslagsleiligheter betales ikke dokumentavgift, men det tilkommer omkostninger til forretningsfører.

EiendomsMegler 1 Oslo AS, org. nr. 976 756 673, postboks 385 Sentrum, 0102 Oslo