Veiledende priser

Skal du selge eiendom i Oslo, eller det tidligere Akershus i Viken? Her ser du våre veiledende priser for meglertjenester i vår region per 1. august 2022.

Ta kontakt med ditt lokale EiendomsMegler 1-kontor for en e-takst og pris for salg av boligen din. 

 

Vederlag (inntekter til meglerforetaket)

(1) Dekker blant annet innhenting og kontroll av opplysninger, restgjeld, reisekostnader, bestilling og koordinering av leverandører, og utforming av salgsmateriell.
(2) Kjøpesum og andel fellesgjeld er grunnlag for beregninger. Oppgjørsgebyr kommer i tillegg.
(3) Antallet vil variere.
(4) Oppgjørsgebyr kommer i tillegg.

Diverse tillegg

Markedsføring

(5) Obligatorisk ved alle boligsalg. Inkluderer Effekt, Ukens bolig på FINN.no, reklamefri boligannonse på FINN.no, digital salgsoppgave, fremhevet boligannonse på FINN.no boligprospekt og em1.no i inntil 6 måneder, visningsmateriell og nabolagsprofil.
(6) Valgfritt produkt. Kan bestilles 10 dager etter annonser på finn.no
(7) Ved økt behov eller endringer i salgsoppgaven
(8) Inntil 6 nye måneder på finn.no og eiendomsmegler1.no
(9) Kveldsfoto, dronefoto etc. Ta kontakt med megler for nærmere informasjon
(10) Ta kontakt med megler for nærmere informasjon

Rene utlegg

(11) Reguleringskart, byggetegninger, ferdigattest etc. Gebyr avhenger av innhold og priser hos leverandør.
(12) Pålagt innhenting av opplysninger. Gebyr kan variere.
(13) Gebyr kan variere hos ulike boligbyggelag.
(14) Gjelder for andelsleiligheter og eierseksjoner. Gebyret varierer hos ulike forretningsførere.
(15) Priser og tilbud varierer blant fotoleverandører. Ta kontakt med megler for nærmere info.

Andre utgifter

(16) Kan variere fra grunneier til grunneier.
(17) Gjelder kun Oslo kommune.
(18) Oppdragsgiver kan foreta denne selv.
(19) Pris avhenger av størrelse og alder på boligen.

Boligselgerforsikring

Avtale inngås via Söderberg & Partners AS

Boligkjøperforsikring

Forsikringsgiver Gar-Bo Försäkring AB

(20) Egenandel på tvistesaker kr 4 000,-.

Kjøpers omkostninger


Alle priser er inkludert merverdiavgift, men flere er variable og avhenger av omfang da det kan bli behov for innhenting av oppdatert informasjon og mer markedsføring enn forespeilet. Dette er særlig aktuelt der oppdragstiden forlenges. Den totale prisen avhenger derfor av hva som er avtalt ved oppdragsinngåelse, samt underveis i salgsprosessen.


Oppdragsgiver (selger) betaler for meglertjenestene. Kjøper betaler avgiftene til staten. For aksje- og borettslagsleiligheter betales ikke dokumentavgift, men det tilkommer omkostninger til forretningsfører.

EiendomsMegler 1 Oslo AS, org. nr. 976 756 673, postboks 385 Sentrum, 0102 Oslo