Retningslinjer for gjennomføring av kjøp og salg av bolig mens korona-epidemien pågår.

EiendomsMegler 1 Oslo Akershus retningslinjer for gjennomføring av visninger

Vi ønsker trygge visninger med så lav smitterisiko som mulig. Vi møter deg derfor med et smil fremfor å håndhilse. Vi har innført tiltak som sikrer at visningene vil bli gjennomført på en så trygg måte som mulig.

 • Det er pålagt å melde seg på visning. Åpne fellesvisninger vil ikke bli gjennomført
 • Det er pålagt å bruke munnbind for både megler og visningsdeltakere inne i boligen
 • Vi ber om at alle visningsdeltakere spriter hendene sine, og at man unngår å ta på flater inne i boligen

Eiendom Norges retningslinjer for gjennomføring av boligsalg og -utleie gjennom megler mens korona-epidemien pågår

Formålet er å sørge for at kjøp og salg av bolig skal skje innenfor myndighetenes retningslinjer og med minst mulig smitterisiko.

 

Retningslinjer for befaring

Befaringer skal gjennomføres på en måte som reduserer risiko for korona-smitte. Megler må informere takstmenn, fotografer og andre som er involvert i salgsprosessen om at reglene må følges.

 1. Megler må avklare med selger om vedkommende er i karantene eller har symptomer på korona. I tilfelle kan det ikke gjennomføres befaring før vedkommende er smittefri
 2. Befaringer gjennomføres uten fysisk kontakt og det bør holdes minimum 1 meters avstand.
 3. Håndvask eller desinfeksjon foretas før og etter befaring.

 

Retningslinjer for visning

 1. Ta kontakt med megler før visning og meld fra at du kommer. Informer om du er i en risikogruppe, er i karantene eller har symptomer på smitte.
 2. Unngå håndhilsning eller annen fysisk kontakt på visning – vi bruker smil i stedet
 3. Alle visningsdeltakere oppfordres til god hoste- og håndhygiene.
 4. Hold minst 1 meters avstand til andre på visning
 5. Ikke berør noe i boligen. Ta kontakt med megler dersom det er behov for å undersøke noe som forutsetter berøring.
 6. Ikke berør noe unødvendig i fellesarealer som fellesoppganger eller felles inngangsparti i sameie, borettslag og andre bygg med innvendige fellesarealer. Vent utenfor bygningen dersom du ikke kommer inn på vising umiddelbart.
 7. Visning tilrettelegges for god håndhygiene med såpe, Antibac e.l. ved inngangsdør
 8. Delta ikke på visning hvis du er i karantene, har vært i smitteområder eller har symptomer på korona-smitte. Ring megler ved usikkerhet, slik at alternative måter å vise boligen på kan vurderes
 9. Fellesvisninger med mange deltakere unngås og erstattes av lengre visningstid med mindre puljer eller individuelle visninger basert på en konkret risikovurdering. Vurderingsmomenter er boligens størrelse, tilkomst og utforming for å sikre meglers mulighet til å holde oversikt for en rygg gjennomføring
 10. Hvis selger er eldre eller i en annen risikogruppe, foreta en risikovurdering og tilrettelegge visning på en måte som minimaliserer risiko for at det etterlates smitte i boligen
 11. Bruk av prospekt i papir bør unngås hvis det ikke kan skje uten smitterisiko
 12. Reis til visning på en måte som ikke utsetter andre for unødvendig smitterisiko

 

Retningslinjer for kontraktsmøte

 1. Benytt fortrinnsvis elektronisk signering dersom partene aksepterer det.
 2. Skjøte kan signeres digitalt eller på et senere tidspunkt, for eksempel ved at kundene kommer innom på ulike tidspunkt.
 3. Vi anbefaler ikke felles kontraktsmøte. Avtal signeringstidspunkt digitalt eller med hver av partene.
 4. Kontrakt med vedlegg sendes ut for gjennomlesning og godkjenning i forkant.
 5. Ved spesielle behov kan kontraktsmøte avholdes, da bør man begrense antall deltakere og sikre god avstand og hygiene.
 6. Husk å kartlegge smittefare før kundemøtet

 

Retningslinjer for overtakelse

 1. Alle kunder som har kjøpt eller solgt og som ennå ikke har overlevert, skal snarest mulig informeres om konsekvens av smittefare ved overtagelse
 2. Hvis kjøper er i karantene eller viser tegn på smitte på overtakelsestidspunktet, må vedkommende sende stedfortreder med fullmakt til overtagelsen.
 3. Hvis selger er, blir eller viser tegn på smitte før overtagelse må dette meldes umiddelbart til megler. Megler skal umiddelbart informere kjøper.
 4. Selger er ansvarlig for å levere boligen i kontraktsmessig stand, dvs uten smittefare for kjøper. Ved smitte må boligen være fraflyttet i 14 dager og nøye vasket før overtagelse.

 

Særlig om salg og utleie i borettslag, sameier og andre bygg med fellesarealer

Ved salg og utleie av boliger i bygg der fellesarealer må passeres for å komme frem til boligen skal befaring, visning og overtakelse søkes tilrettelagt slik at det reduserer risikoen for smittespredning til eller fra øvrige brukere av fellesarealene. 

Sist oppdatert: 20. mai 2020.