Unike eiendommer med historiske røtter

Vi kan landbruksmegling

Dyrka jord. Skog, utmark og beiter. Hus og driftsbygninger. Og ikke minst historien som sitter i vegger og tak. Det å selge en landbrukseiendom er en spesiell oppgave, og vi har meglere som vet hva det handler om. Våre landbruksmeglere jobber kun med slike eiendommer. Landbrukseiendommer er underlagt en rekke lover som ikke gjelder for vanlige boliger. Dette har vi spesialisert oss på, og vi hjelper deg gjennom hele prosessen. Ofte er slike eiendommer bygget opp gjennom flere generasjoner, og de er, eller har vært, en arbeidsplass. Landbrukseiendommer har en viktig rolle i samfunnet. De bidrar med bosetting, råstoff, kulturlandskap, utmarksverdier, og sysselsetting. Det er denne kompleksiteten som gjør slik eiendommer så spennende å jobbe med.

Hos oss er vi like opptatt av store driftsenheter med full drift som mindre enheter som først og fremst gjør nytten som bosted. Utover å bistå med salg, overdragelse og verdivurderinger, kan vi i tett samarbeid med næring, nybygg og SpareBank 1 Østlandet tilby oppfølging og rådgivning til deg som kunde.

  • checkLokalkjente meglere med spisskompetanse på landbrukseiendom.
  • checkVerdifull lokalkunnskap og et bredt nettverk i ditt nærområde.
  • checkFagekspertise som sikrer en trygg og ryddig prosess.

Selge eller kjøpe landbrukseiendom, skog eller utmark?

Våre dedikerte landbruksmeglere har lang erfaring og kjenner markedet godt. De kjenner bransjen, og de kjenner lokalsamfunnet. Vi har god oversikt over hvem som er interessert i å kjøpe og selge landbrukseiendom i Midt-Norge – fra mindre småbruk til komplekse landbrukseiendommer. I tillegg får du også: