EiendomsMegler 1 Nybygg - alt på et sted

Vårt team består av meglere, back-office, oppgjør, saksbehandlere, næringsavdeling og markedsførere som hver dag jobber for å skape gode kundereiser - både for samarbeidspartnere og boligkjøpere. Alle fagfelt innen salg av nybygg på et sted. Du får et dedikert og lokalkjent team og tett oppfølging gjennom hele prosessen.

Samarbeid mellom bank og megler

Lokal tilstedeværelse og et tett samarbeid mellom SpareBank 1 Østfold Akerhus og megler, sørger for at kunden blir godt ivaretatt gjennom boligreisen. Utover konkurransedyktige rentebetingelser får boligkjøperen:

  • Prioritert kø og svartid innen 24 timer på mulig finansieringsløsning
  • Personlig og relevant rådgiving. Vi har egen proaktiv finansrådgiver som er med megler på visning
  • Enkle selvbetjeningsløsninger og digital lånesøknad

Analyser og statistikk

Tilgang til analyser som leverer markedsinnsikt relatert til bolig- og eiendomsutvikling. Sikkrer at alle ansatte på Nybygg har innsikt ved gjennomføring av oppdrag, samt ved rådgivning og beslutningsstøtte til oppdragsgiver eller sluttkjøper.

Fag og oppgjør

Våre saksbehandlere og oppgjørsmedarbeidere har spisskompetanse innen nybyggfaget. De kvalitetssikrer og tilrettelegger salgsprosessen fra signering til oppgjør. Vårt fokus er på høy fagligkvalitet med ansvar for dokumentbehandling, oppfølging av forbehold, innhenting av dokumenter, eiendomsorganisering med mer. Vi jobber for å legge til rette for at oppgjøret behandles snarest mulig etter overtakelse av boligene.

Kontakt oss

Lik og følg oss i sosiale medier