Veiledende prisliste EiendomsMegler 1 Østfold Akershus

Skal du selge eiendom i Østfold eller Akershus syd? Her ser du vår prisliste for meglertjenester i regionen. Vær obs på at prisene er veiledende. Forventet salgssum, geografiske avstander og salgbarhet kan gjøre at prisene går opp eller ned. Grunnlaget for meglerens provisjon er salgssummen, inkludert eventuell fellesgjeld. Ta kontakt med ditt lokale EiendomsMegler 1-kontor for en vurdering og nøyaktig pris på salg av din bolig.

Vederlag (inntekter til meglerforetaket)

 

Vederlagstype Pris
Provisjon av salgssum*
1 - 3,5 % *
Minimumsprovisjon
kr 37 500 - 40 000,-
Salæroppdrag: Tilrettelegging**
kr 9 900,-
Visninger pr stk.
kr 2 200,-
Oppgjør
kr 6 900,-
Arbeid med sletting av utleggspant (pr stk)
kr 1 950,- 
E-takst
  Fra  kr 2 950,- 
Timepris 
Fra  kr 1 950,- 
Oppgjørsoppdrag
Fra  kr 15 000,-

*Provisjon vil variere i forhold til salgssum, markedsmessige forhold, geografisk avstander, overbeheftelse/kreditorforhandlinger m.m. Konkret tilbud skjer etter nærmere vurdering av eiendommen og grunnboken for denne. Tilbudet vil variere ut i fra omfanget av arbeidet. Provisjon beregnes av salgssum og påløper ved salg av eiendommen.

**Innhenting av grunnbokutskrift, servitutter og ligningsverdi.

 

 

Markedsføring Pris 
Standard markedspakke*
Fra: kr 14 415,- til: kr 16 360,-
Re-Effekt**
kr 4 400,-
Forlengelse internettpakke***
kr    950,-
Annonser avisannonsering (vil variere, konf. megler)
Fra  kr 1 000,-
Fotografering ****
kr 4 390,-
Tilleggsprodukter fra fotograf som dronefoto og kveldsfoto kan bestilles  
Konferer megler
Diverse tillegg: 1. Nye prospekter (10 stk). Ved økt behov eller endringer i salgsoppgaven.
kr 1 900,-
2. Eksklusive prospekt. Konferer megler
kr 2 500,-

Standard markedspakke inneholder

* Effekt: digital markedsføringepakke
* Trykk av inntil 10 salgsoppgaver
* Annonsering på finn.no med tydelig profil, nabolagsprofil i inntil 6 måneder
* Annonsering på eiendomsmegler1.no i inntil 6 måneder
* "Til salgs"plakat på huset, og i vår vindusutstilling

** Kan bestilles 10 dager etter Finn-annonsering

*** Inntil 6 nye måneder på Finn.no og Eiendomsmegler1.no

**** Grunnpakke/Foto Medium inkl. 3D-plantegninger. Se forøvrig egen brosjyre fra fotoleverandør

 

Rene utlegg

 

Utleggstype Pris
Tinglysning av pantedokument med urådighetserklæring
kr 585,- (andel kr 480,-)
Elektronisk tinglysning av pantedokument med urådighetserklæring
kr 540,- (Andel kr 440,-)
Eierskiftegebyr forretningsfører (gebyr kan variere)
kr 5 750,-
Innhenting opplysninger forretningsfører (gebyr kan variere)
kr 6 000,-
Opplysninger fra grunneier v/ feste (beløp kan variere)
kr 1 500,-
Utlysning av forkjøpsrett/forhåndsvarsling  (gebyret kan variere
kr 7 188,-
Innhenting av opplysninger fra kommunen og statens kartverk
Fra kr 2 780,-
Takst
Fra  kr 4 500,-

 

 

Andre utgifter:

 

Boligtype Sats Pris
Boligselgerforsikring (valgfritt
Sats
Minimumsbeløp
Bolig/tomt med nr og bnr
5,69‰
kr 12 400
Fritidsboliger / fritidstomter***
6,32‰
kr 9 600
Boliger med seksjonsnummer
4,56‰
kr 6 600
Boliger med andelsnummer
2,67‰
kr 4 200

***Fritidsleiligheter prises som ordinære leiligheter.

Alle tjenester skal prises og framgå av oppdragsskjemaet. Oppdragsgiver (selger) betaler for meglertjenestene. Kjøper betaler avgiftene til staten. For borettslagsleiligheter betales ikke dokumentavgift, men det tilkommer omkostninger til forretningsfører.
Alle priser inkluderer merverdiavgift. Sist oppdatert 01.01.2021.

Kjøpers omkostninger Pris
Dokumentavgift
2,5 % (min. kr 250)
Tinglysing skjøte papir - elektronisk
kr 585 - 540
Tinglysing hjemmel andel papir - elektronisk
kr 440 - 480
Tinglysing pantedokument (papirbasert)
kr 787
Grunnboksutskrift
kr 202