Veiledende prisliste EiendomsMegler 1 Østfold Akershus

Vederlag (inntekter til meglerforetaket)


*Provisjon vil variere i forhold til salgssum, markedsmessige forhold, geografisk avstander, overbeheftelse/kreditorforhandlinger m.m. Konkret tilbud skjer etter nærmere vurdering av eiendommen og grunnboken for denne. Tilbudet vil variere ut i fra omfanget av arbeidet. Provisjon beregnes av salgssum og påløper ved salg av eiendommen.

Rene utlegg