Generelle vilkår for bruk av nettstedet

Informasjon på nettsidene
Innholdet på disse nettsidene er kun en oversikt over hvilke tjenester EiendomsMegler 1 tilbyr, samt øvrig aktuell informasjon. Vi tilstreber å presentere korrekt informasjon på våre nettsider, men har intet ansvar for eventuelle tap som følge av informasjon som skulle vise seg å være mangelfull eller uriktig. 

Lenker
Lenker til eksterne internettsider, er kun opprettet for å gjøre relevant informasjon tilgjengelig. EiendomsMegler 1 er ikke ansvarlig for innholdet på internettsider der det fremgår at informasjonen tilbys av 3.part eller annen informasjon som presenteres på eller via disse internettsider.

Sikkerhet og personvern
EiendomsMegler 1 lagrer personopplysninger kun for å yte den servicen som tilbys fra nettsiden. EiendomsMegler 1 lagrer data fra bestillings- og kontakskjemaer på nettsiden og behandler disse dataene i henhold til personopplysningsloven.

Her finner du informasjon om hvordan EiendomsMegler 1 bruker informasjonskapsler (cookies) og analyseverktøy.

Rettigheter
Alt innhold på nettsidene er opphavsrettslig beskyttet. Kopiering, tilgjengelig gjøring for allmennheten og annen utnyttelse utover det som får følge av åndsverksloven av 12. mai 1961 nr. 2 og annen anvendelig lovgivning er ikke tillatt uten skriftlig samtykke.

Jurisdiksjon
Tvister som skulle oppstå som følge av bruk av EiendomsMegler 1s nettsider, reguleres i norsk rett med verneting i Norge.