EiendomsMegler 1 Ringerike Hadeland tilrettelegger for en trygg bolighandel – både for kjøper og selger

Visningsskilt på steinheller foran en trapp med mange par sko. Bilde.
Selv om det er full gjenåpning i samfunnet, ønsker vi hos EiendomsMegler 1 fortsatt å bidra til minst mulig smitterisiko. Vi vil alltid forholde oss til de enhver tid gjeldende lokale og nasjonale retningslinjer om det skulle bli noen endringer på kort varsel.
Ved å videreføre noen tiltak sikrer vi at bolighandelen blir gjennomført på en trygg og god måte, med så lav smitterisiko for korona som mulig. For øvrig ber vi alle vennligst om å forholde seg til FHIs råd om Covid-19.
Kontakt gjerne en av våre meglere hvis du har spørsmål.
Med dette ønsker vi velkommen til trygge visninger:

- Vi møtes med et smil, men lar være å håndhilse.
- Vi sørger for god håndhygiene og vi bruker håndsprit.
- Vi er bevisst på hva vi tar på og berører ikke unødvendig overflater inne i boligen.
- Vi ber om påmelding til alle våre visninger i forkant. Dette kan gjøres f.eks. på nettannonsen, evt. ved å kontakte megleren direkte. (Kommer du uten forhåndsavtale, kan det hende du må vente en stund før du slipper inn, da vi ønsker å unngå for mange mennesker inne samtidig).
- Er du i karantene, syk eller har symptomer på smitte, ber vi om at du ikke kommer på visning.
- Kundemøter kan avholdes digitalt hvis ønskelig.