Gå til innholdet

Veiledende prisliste for EiendomsMegler 1 Ringerike Hadeland AS

Skal du selge eiendom? Her ser du våre veiledende priser for meglertjenester i regionen.

Vær obs på at prisene er veiledende. Forventet salgssum, geografiske avstander og salgbarhet kan gjøre at prisene går opp eller ned. Grunnlaget for meglerens provisjon er salgssummen, inkludert eventuell fellesgjeld.

Ta kontakt med ditt lokale EiendomsMegler 1 kontor for en vurdering og nøyaktig pris på salg av din bolig. 

*  Provisjon vil variere i forhold til salgssum, markedsmessige forhold, geografisk avstander, overbeheftelse/kreditorforhandlinger m.m. Konkret tilbud skjer etter nærmere vurdering av eiendommen og grunnboken for denne. Tilbudet vil variere ut i fra omfanget av arbeidet. Provisjon beregnes av salgssum og påløper ved salg av eiendommen. Ved oppdrag inngått på timespris: kr 1 875,- pr. time. Utlegg og markedspakke kommer i tillegg.

** Tilrettelegging inkluderer bl.a. kundemøte inkl. reisetid, informasjon og rådgivning, innhenting/kontroll av lovpålagte opplysninger, innhenting av restgjeldsoppgave, registrering av opplysninger, salgsforberedelser, bestilling og koordinering av underleverandører. Utforming og bestilling av annonser, utarbeidelse av salgsoppgave, vindusutstilling og annet salgsmateriell.

*** Garantipremien er en kostnad for gjennomføring av oppgjør til selger i de tilfeller kjøper låner for innbetaling av kjøpesum. Vi innestår ovenfor kjøpers bank at de får rett prioritet for sitt pant.

**** Markedspakke inkluderer fotografering med høyde/mastfoto, interiørveiledning, plantegning, utvidet nabolagsprofil, annonsering på FINN.no og eiendomsmegler1.no, Effekt - smart digital markedsføring av din bolig i samarbeid med FINN.no, visningsvarsel på SMS til registrerte interessenter og vindusutstilling på flere av våre megleravdelinger og SpareBank 1 avdelinger. Tjenestene bestilles av Oppdragstaker og utføres av eksterne leverandører. En eventuell kampanjerabatt kan ikke kombineres med andre tilbud/fordeler utstedt av EiendomsMegler 1. 

***** Utlegg og markedspakker kommer i tillegg


Alle priser er oppgitt inkl. mva.
Ta kontakt med en av våre meglere for å få oppgitt priser for salg av din bolig.

Sist oppdatert 05.05.2021