Veiledende prisliste for EiendomsMegler 1 Ringerike Hadeland

Her ser du våre veiledende priser for meglertjenester i regionen.

Vær obs på at prisene er veiledende. Forventet salgssum, geografiske avstander og salgbarhet kan gjøre at prisene går opp eller ned. Grunnlaget for meglerens provisjon er salgssummen, inkludert eventuell fellesgjeld.

Ta kontakt med en av våre meglere for en vurdering og nøyaktig pris på salg av din bolig. 

 

Alle priser er oppgitt inkl. mva.

Sist oppdatert 05.04.2024

Vederlag (inntekt til meglerforetaket)

VederlagstypePris
Provisjon av salgssum*
1 - 3,5% *
Oppgjørsoppdrag
kr 25 000 (Kontrakt, oppgjør og tinglysing)
Minimumsprovisjon
fra kr 49 000
Tilrettelegging**
kr 14 900
Visninger/overtagelse pr. stk.
kr 3 600 
Oppgjørshonorar
kr 7 900
Garantipremie***
kr 2 800
E-takst/verdivurdering
kr 3 000
Innhenting av grunnbok og evt. tinglyste erklæringer
kr 550 pr. stk. 
Innhenting av offentlige opplysninger
kr 5 750

*  Provisjon vil variere i forhold til salgssum, markedsmessige forhold, geografisk avstander, overbeheftelse/kreditorforhandlinger m.m. Konkret tilbud skjer etter nærmere vurdering av eiendommen og grunnboken for denne. Tilbudet vil variere ut i fra omfanget av arbeidet. Provisjon beregnes av salgssum og påløper ved salg av eiendommen. 

** Tilrettelegging inkluderer bl.a. kundemøte inkl. reisetid, informasjon og rådgivning, innhenting/kontroll av lovpålagte opplysninger, innhenting av restgjeldsoppgave, registrering av opplysninger, salgsforberedelser, bestilling og koordinering av underleverandører. Utforming og bestilling av annonser, utarbeidelse av salgsoppgave, vindusutstilling og annet salgsmateriell.

*** Garantipremien er en kostnad for gjennomføring av oppgjør til selger i de tilfeller kjøper låner for innbetaling av kjøpesum. Vi innestår ovenfor kjøpers bank at de får rett prioritet for sitt pant.

Diverse tillegg

KostnadPris
Trykking av salgsoppgaver (10 stk.)
kr 2 250
Sletting/tinglysning av heftelser
kr 750 pr. stk.

Markedsføring

KostnadPris
Markedspakke****
kr 24 900
Re-Effekt (forlengelse av Effekt)
kr 4 400
Forlengelse/fornyelse internettpakke
kr 1 250
Annonsepakker avisannonsering
Se egen prisliste fra lokalavisene
Tilleggsprodukter foto
Se egen prisliste fra fotoleverandør
Styling
Etter avtale

**** Markedspakke inkluderer fotografering (inntil 30 bilder), høyde/mastfoto, plantegning, interiørveiledning, stor annonsepakke inkludert ukens bolig på FINN.no, Effekt - smart digital markedsføring av din bolig i samarbeid med FINN.no, annonsering på eiendomsmegler1.no, utvidet nabolagsprofil, visningsvarsel på SMS til registrerte interessenter og vindusutstilling på flere av våre megleravdelinger og SpareBank 1 avdelinger. Tjenestene bestilles av Oppdragstaker og utføres av eksterne leverandører. Tilleggsbestillinger utover markedspakken avtales med megler. En eventuell kampanjerabatt kan ikke kombineres med andre tilbud/fordeler utstedt av EiendomsMegler 1. 

Rene utlegg

KostnadPris
Tinglysning av sikringsobligasjon
kr 500
Evt. innhenting av informasjon fra forr.fører
kr 6 000
Evt. gebyr forhåndsavklaring forkjøpsrett
kr 6 384  (7 599 USBL)
Evt. eierskiftegebyr forr. fører
kr 6 384
Opplysninger fra grunneier v/feste
kr 1 500
Rapport fra bygningssakkyndig
kr 10 000 - 25 000

Andre utlegg

BoligtypePrisMin. prisMakspris
Boligselgerforsikring (utlegg for selger, ‰ av salgssum):
 
 
 
Andels og aksjeboliger
2,5 ‰
4 200
31 000
Selveier og eierseksjon
4,3 ‰
6 500
37 000
Tomannsbolig, flermannsbolig og rekkehus med seksjonsnummer
4,3 ‰
3 500
37 000
Tomannsbolig, flermannsbolig og rekkehus med eget gårds- og bruksnummer
5,6 ‰
12 000
62 000
Enebolig
5,6 ‰
12 000
62 000
Hytte
6,2 ‰
9 600
62 000
Tomt
5,6 ‰
10 000
62 000
 
 
 
 
Ved oppdrag inngått på timepris
 
 
 
Timespris*****
2 500 pr. time
 
 

***** Ved oppdrag inngått på timespris: kr 2 500,- pr. time. Det vil i tillegg tilkomme markedspakke, kommunale opplysninger, grunnbok, sletting- og utskrift av heftelser.