Formidlingsprovisjon

EiendomsMegler 1 SR-Eiendom mottar formidlingsprovisjon fra Sparebank 1 SR-Bank for formidling av lånekunder.
 
Dette gjelder kun personer som har samtykket til å bli formidlet til banken. Provisjonen er en internavregning mellom enheter i konsernet som ikke gir økte kostnader for kunden.
Den enkelte megler mottar ingen godtgjørelse relatert til kjøpers valg av finansiering, og mottar heller ingen godtgjørelse for formidling av kontakt til Sparebank 1 SR-Bank sine rådgivere.