Åpenhetsloven

Den nye loven skal fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Åpenhetsloven trådte i kraft 1.juli 2022, og gjelder alle større virksomheter hjemmehørende i Norge. Lovens formål er:

Om loven

  • checkå fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester.
  • checkå sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan bedriften håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Hva betyr loven for oss og andre store bedrifter?

De virksomhetene som omfattes av loven må gjennomføre aktsomhetsvurderinger av grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. 

Disse aktsomhetsvurderinger skal utføres i tråd med OECDs Retningslinjer for flernasjonale selskaper og FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter.

Vurderingene skal omfatte både egen virksomhet og hele leverandørkjeden og må utføres regelmessig. 

Prinsipper

Eiendomsmegler 1 SR-Eiendom følger lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven). SpareBank 1 SR-Bank har utarbeidet en felles redegjørelse for konsernet, der vi er omfattet.

Hvordan jobber vi?

Vi setter tydelige krav til våre leverandører og forretningspartnere, og forventer at de skal respektere grunnleggende krav til miljø, sosiale forhold og etisk forretningsvirksomhet.

Vi har også forretningspartnere som leverer varer og tjenester direkte til oss. Disse aktørene har ikke leveranser som inngår i våre produkter og tjenester, og er derfor ikke en del av vår leverandørkjede. Eksempler på dette er bedrifter som leverer renholdstjenester eller drifter kantinen. 

SpareBank 1-alliansen har stor påvirkningskraft som innkjøper. Som en del av alliansen er det SpareBank 1 Utvikling som er ansvarlige for felles innkjøpsavtaler. SpareBank 1 Utvikling har gjennomført en risikovurdering av eksterne leverandører. Vurderingen viser at noen av leverandørene har noe eller økt risiko for negativ påvirkning av miljø, sosiale forhold og etisk forretningsvirksomhet. 

Vi har definert og risikovurdert våre leverandører og forretningspartnere.