Kan ikke lenger selge boligen

“som den er”

Tekst: Apriil
 

Nye endringer i avhendingsloven trer i kraft 01.01.2022 og vil påvirke både selger og kjøper i bolighandelen. Mens selger ikke lenger kan selge boligen “som den er” uten dokumentasjon, kan kjøper ikke kreve erstattet feil og mangler til under 10.000 kroner. Den nye lovendringen flytter en større del av risikoen over på selgeren.

Den norske avhendingsloven omhandler rettigheter og plikter mellom boligkjøper og boligselger og har som formål å regulere ansvaret ved skjulte feil og mangler i boligen. Mens boligeiere tidligere kunne ta et forbehold og selge boligen “as is”, måtte kjøperne ta risikoen i slike eiendomshandler. Loven har lenge blitt sett på som urettferdig for kjøperne, fordi boligselgerne kunne gjemme seg bak “vet ikke, husker ikke og kjenner ikke til”-forklaringer om boligens tilstand.

STRENGERE KRAV OM DOKUMENTASJON
Den nye lovendringen stiller strengere krav om dokumentasjon om hva som er gjort i boligen. Det blir også i praksis et krav at alle eiendommer til salgs inneholder en tilstandsrapport foretatt av autorisert takstmann. Endringen er ment som en oppfordring til selgeren om å legge frem all informasjon om boligen. Når selgeren i utgangspunktet blir ansvarlig for alle feil og mangler, regner man også med at selgeren ser viktigheten av å infomere så godt som mulig. Tilstandsrapporten fra takstmann vil være sentral i forhold til selgerens opplysningsplikt og vil kunne bidra til at en del skjulte feil og mangler avdekkes før salget. Dermed blir det lettere for kjøperen å ta dette med før beslutning om kjøp.

 

 

– Etter nyttår forventes det større opplysning fra selgers side. Krav om dokumentasjon blir sterkere, og en større del av risikoen flyttes nå fra kjøper til selger. Den nye loven gir dermed bedre beskyttelse for boligkjøpere, forteller fag- og kvalitetssjef i EiendomsMegler 1 SR-Eiendom, Tormod Roth.

 

TILSTANDSVURDERINGER/TILSTANDSRAPPORTER

Den nye ordningen stiller også krav til tilstandsrapporter av høy kvalitet. Forskriften inneholder krav til hvilke bygningsdeler og rom som skal undersøkes, hvordan undersøkelsene skal gjøres, samt hvordan den bygningssakkyndige presenterer resultatet av undersøkelsene. Kort oppsummert, så er tilstandsrapportene betydelig mer omfattende og skal gi kjøperne et bedre beslutningsgrunnlag. Disse rapportene er dermed sentrale i en tryggere bolighandel.

Kjøpernes undersøkelsesplikt blir også lovfestet og fastslår at kjøperen skal anses å kjenne til forhold som er tydelig beskrevet i en tilstandsrapport eller annen relevant salgsdokumentasjon. Kjøper kan altså ikke klage på feil og mangler når det står i selve salgsdokumentasjonen. 

Lovendringen innebærer også at kjøper selv må dekke tap og kostnader ved mangler under 10 000 kroner.  

HVA BETYR DETTE FOR DEG SOM BOLIGSELGER?

Dersom eiendommen din allerede ligger for salg og ikke blir solgt før 01.januar, må salgsoppgaven endres etter den nye loven. Det vil si at generelle forbehold, «som den er» ikke vil gjelde. Dersom dette gjelder din eiendom vil megler oppdatere salgsdokumentasjonen slik at den er i henhold til gjeldende bestemmelser. 

– Som følge av de omtalte lovendringene vil vi på det sterkeste anbefale at du som selger anskaffer en ny tilstandsrapport som tilfredsstiller forskriftens krav. Den nye og mer omfattende tilstandsrapporten vil også kunne frembringe ny, relevant informasjon, som megler må hensynta i salgsoppgaven, sier Roth.

Den nye tilstandsrapporten vil medføre en kostnad for deg som selger. Megleren vil ta kontakt med de det gjelder for å legge en plan for den videre salgsprosessen. På denne måten er vi i forkant og best mulig forberedt for et salg, også etter at lovendringene trer i kraft.

 

TRYGT BOLIGSALG

I EiendomsMegler 1 er alle meglerne drillet i den nye lovendringen og vil hjelpe deg med å ha all dokumentasjon i orden før du selger boligen din. Sørg for at du kan dokumentere alle endringer som er gjort i boligen. Bruk en profesjonell takstmann til å lage en detaljert og god tilstandsrapport og vær så ærlig du kan i boligsalget. Det er også lurt å tegne en boligselgerforsikring for å sikre en god overtakelse. 

– For deg som selger bolig med EiendomsMegler 1 i Rogaland, Vestland eller Agder vil endringene ikke utgjøre en veldig stor forskjell. I vårt dekningsområde har vi alltid brukt tilstandsrapport utført av takstmenn, som en del av salgsoppgaven. Dermed dokumenterer vi salget så godt vi kan, forsikrer Roth. 

EiendomsMegler 1 anbefaler deg å ta kontakt med din megler dersom du har spørsmål om lovendringen i forbindelse med ditt boligsalg. 

Lykke til med boligsalget!