Næringsmegleren for små og store aktører!

Meglerne som kan næringseiendom

 

Tekst: Tonje Pedersen, Apriil
Foto: Hilde Myre Dalman

 

De kan markedet, vet hva som svarer seg av salg eller utleie og er gode rådgivere når det trengs. EiendomsMegler 1 næringseiendom gjør alt fra store, komplekse transaksjoner til salg og utleie av mindre næringseiendommer. Salg av eiendommer eller eiendomsselskaper, kompliserte salg av regionens største næringsbygg og utleie av større og mindre bygg er noe av det du får når du bruker næringsmeglerne i Finansparken i Bjergsted. Som en del av konsernet SpareBank 1 SR-Bank har EiendomsMegler1 næringseiendom stor pondus når de går inn i de mest komplekse transaksjonene. – Vår fordel er at vi har et helt konsern i ryggen. Vi sitter fysisk sammen med konsernet, samarbeider på tvers og drar synergi av fellesskapet, mener Jan Inge Røyland, leder for næringseiendom.

BREDDE, ERFARING OG KOMPETANSE

Avdelingen består av seks ansatte med høy kompetanse og
bred erfaring innen bolig, næring, finans, juss og økonomi.
Tidligere leder av EiendomsMegler 1 Stavanger sentrum,
Jan Georg Byberg, har nylig gått over til næringsavdelingen
og har et stort nettverk å spille på.
– Jeg har vært boligmegler i 16 år og gleder meg til å bruke
denne erfaringen inn mot næringsmegling. Her er det litt
lengre og andre prosesser, men desto viktigere å være
skjerpa, sier han, som jobber med utleie av næringsbygg.


GREP OM SENTRUM

Kombinasjonseiendommer er også i vinden for bedriftene i
regionen. Næringsmeglerne er oppdatert på både ledige
store tomter og næringsbygg som kan kombinere lager og kontordrift.
Det er mange kunder ute etter.
– Vi har et stort nettverk, både nasjonalt og internasjonalt, og vet som
regel hvilke kjøpere og leietakere som kan være aktuelle for slike
bygg, sier Røyland.

Etter 17 år som eiendomsmegler har Jan Georg Byberg (til venstre) nå gått over til næringsmegling. Han jobber tett med Øystein Roalsø Sirevåg som utleiemegler.

– Det er mange bedrifter som kommer direkte til oss når de er på jakt etter de rette lokalene. Vi ser gjentatte ganger at dette er en god og lønnsom løsning for bedriftene. De har naturlig nok ikke inngående kunnskap om markedet og muligheter, utdyper Øystein Roalsø Sirevåg, som har lang fartstid som utleiemegler i regionen.

NY HVERDAG

I fjor sto EiendomsMegler 1 næringseiendom sammen med SR-Markets bak en av de største transaksjonene det året, da meglerne solgte eiendommen til Wintershalls nye hovedkvarter i Hinna Park. – Med Markets-avdelingen i konsernet SpareBank 1 SR-Bank i ryggen, blir ingen eiendommer for store for oss. I tillegg har vi den lokalkunnskapen mange av de store mangler. Dermed er vi næringsmegleren både for den lille og store aktøren.

I en uvanlig tid har bedriftseierne også nye spørsmål. Mange lurer på
om de skal jobbe annerledes i årene framover, ta hjemmekontor mer i
bruk eller tilrettelegge for mindre kontorer.

– Selv om markedet er på vei opp igjen, må vi tenke smart. Mange er usikre på hva de trenger framover og vurderer både hjemmekontor, mindre fellesområder og små kontorer. Kontorfunksjonalitet vil trolig endres framover, og kundene våre får nye behov. Det er mange ledige utleielokaler i regionen, og vi vil hjelpe så godt vi kan med å finne løsninger som passer den enkelte bedrifts behov, avslutter Røyland.

Kontakt oss!