Veildende priser

Skal du selge eiendom i Buskerud eller Vestfold? Her ser du våre veiledende priser for meglertjenester i regionen.

Vær obs på at prisene er veiledende. Forventet salgssum, geografiske avstander og salgbarhet kan gjøre at prisene går opp eller ned. Grunnlaget for meglerens provisjon er salgssummen, inkludert eventuell fellesgjeld.

Ta kontakt med ditt lokale EiendomsMegler 1 kontor for en vurdering og nøyaktig pris på salg av din bolig. 

 

Vederlag (inntekter til meglerforetaket)

VederlagstypePris
Provisjon av salgssum*
1 – 3,1 %
Minimumsprovisjon**
Fra kr 45 000,-**
Oppgjørsoppdrag
Fra kr 25 000,-
Tilretteleggingsgebyr
Fra kr 13 900,-
Visninger (pr. stk.)
Fra kr 3 500,-
Oppgjørsgebyr
Kr 8 600,-
E-takst
Fra kr 3 500,- 
Timepris
Kr 2 500,-
Tillegg: Nye prospekter inntil 10 stk
Fra kr 1 500,-

*Provisjon vil variere med hensyn til salgssum, markedsmessige forhold, geografisk avstander m.m. Konkret tilbud skjer etter nærmere vurdering av eiendommen og grunnboken for denne. Tilbudet vil variere ut i fra omfanget av arbeidet. Provisjon beregnes av salgssum og påløper ved salg av eiendommen. **Oppgjørshonorar og tilrettelegging kommer i
tillegg. 

Markedsføring

 

 

KostnadPris
Markedspakke*
Fra kr 15 900,-
Re-Effekt
Fra kr 3 000,-
Forlengelse internettpakke**
Fra kr 1 750,-
Tilleggsprodukter foto
Se egen brosjyre fra fotoleverandør.

* Prisene vil variere fra område til område.
**Inntil 6 nye mnd på Finn.no og eiendomsmegler1.no.


Markedspakke inkluderer:

  • Digital annonsepakke (EFFEKT) https://www.eiendomsmegler1.no/effekt
  • Inntil 10 prospekter
  • Fotografering (det vil være lokale forskjeller)
  • Standard fotopakke (det vil være lokale forskjeller)
  • Plantegninger
  • Annonsering på Finn.no og em1.no i inntil 6 mnd.

 

 

Utlegg

UtleggPris
Tinglysing av pantedokument med urådighetserklæring*
Kr 585,- (Andel kr 480)
Eierskiftegebyr forretningsfører**
Kr 6 215,-
Innhenting opplysninger forretningsfører***
Kr 4 275,-
Opplysninger fra grunneier v/ feste (beløp kan variere)
Kr 1 500,-
Utlysning av forkjøpsrett/forhåndsvarsling (gebyret kan variere)
kr 6 992,-

*Obligatorisk. **Kun ved andeler i borettslag. Gebyr kan variere. ***Pålagt innhenting av opplysninger. Gebyr kan variere.

Andre utgifter

Boligselgerforsikring Sats Minimumsbeløp
Bolig / tomt med gnr og bnr med / uten tilstandsrapport*
5,69‰
kr 12 400,-
Fritidsboliger / fritidstomter**
6,32‰
kr 9 600,-
Boliger med seksjonsnummer
4,56‰
kr 6 600,-
Boliger med andelsnummer
2,67‰
kr 4 200,-

*Vår leverandør tilbyr ikke forsikring uten
tilstandsrapport. **Fritidsleiligheter prises som ordinære leiligheter.

Boligkjøperforsikring Pris
Andelsleilighet + aksje*
kr 5 500,-
Selveierleilighet og rekkehus
kr 8 500,-
Ene-, fler- og fritidsbolig og tomt
kr 12 500,- 

*Egenandel på tvistesaker kr 4.000,-. Boligkjøperforsikring Pluss koster kr 2.800,- PLUSS-dekningen fornyes årlig ved faktura fra HELP. 

Tinglysningsgebyr: 480,- for tinglysingsgebyr på andel. 585,- for øvrige. (enebolig, eierseksjon, selveier)  

Kjøpers omkostninger

OmkostningerPris
Dokumentavgift 
2,5 % (min. kr 250)
Tinglysing skjøte*
kr 480/585,-
Tinglysing pantedokument**
kr 480/585.-
Grunnboks utskrift
kr 250,-
*Pris vil variere fra selveier og andel. **430/727 for pant utover ett pant.
 

Alle tjenester skal prises og framgå av oppdragsskjemaet. Oppdragsgiver (selger) betaler for meglertjenestene. Kjøper betaler avgiftene til staten. For borettslagsleiligheter betales ikke dokumentavgift, men det tilkommer omkostninger til forretningsfører. Alle priser inkluderer merverdiavgift.

Sist oppdatert februar 2023