Veildende priser

Skal du selge eiendom i Buskerud eller Vestfold? Her ser du våre veiledende priser for meglertjenester i regionen.

Vær obs på at prisene er veiledende. Forventet salgssum, geografiske avstander og salgbarhet kan gjøre at prisene går opp eller ned. Grunnlaget for meglerens provisjon er salgssummen, inkludert eventuell fellesgjeld.

Ta kontakt med ditt lokale EiendomsMegler 1 kontor for en vurdering og nøyaktig pris på salg av din bolig. 

 

Vederlag (inntekter til meglerforetaket)

*Provisjon vil variere med hensyn til salgssum, markedsmessige forhold, geografisk avstander m.m. Konkret tilbud skjer etter nærmere vurdering av eiendommen og grunnboken for denne. Tilbudet vil variere ut i fra omfanget av arbeidet. Provisjon beregnes av salgssum og påløper ved salg av eiendommen. **Oppgjørshonorar og tilrettelegging kommer i
tillegg. 

Markedsføring

 

 

Markedspakke inkluderer:

 

* Prisene vil variere fra område til område. **Inntil 6 nye mnd på Finn.no og eiendomsmegler1.no.

Utlegg

*Obligatorisk. **Kun ved andeler i borettslag. Gebyr kan variere. ***Pålagt innhenting av opplysninger. Gebyr kan variere.

Andre utgifter

*Vår leverandør tilbyr ikke forsikring uten
tilstandsrapport. **Fritidsleiligheter prises som ordinære leiligheter.

*Egenandel på tvistesaker kr 4.000,-. Boligkjøperforsikring Pluss koster kr 2.800,- PLUSS-dekningen fornyes årlig ved faktura fra HELP. 

Tinglysningsgebyr: 480,- for tinglysingsgebyr på andel. 585,- for øvrige. (enebolig, eierseksjon, selveier)  

Kjøpers omkostninger

Alle tjenester skal prises og framgå av oppdragsskjemaet. Oppdragsgiver (selger) betaler for meglertjenestene. Kjøper betaler avgiftene til staten. For borettslagsleiligheter betales ikke dokumentavgift, men det tilkommer omkostninger til forretningsfører. Alle priser inkluderer merverdiavgift.

Sist oppdatert november 2022