Veildende priser

Skal du selge eiendom i Buskerud eller Vestfold? Her ser du våre veiledende priser for meglertjenester i regionen.

Vær obs på at prisene er veiledende. Forventet salgssum, geografiske avstander og salgbarhet kan gjøre at prisene går opp eller ned. Grunnlaget for meglerens provisjon er salgssummen, inkludert eventuell fellesgjeld.

Ta kontakt med ditt lokale EiendomsMegler 1 kontor for en vurdering og nøyaktig pris på salg av din bolig. 

 

Vederlag (inntekter til meglerforetaket)

VederlagstypePris
Provisjon av salgssum*
1 – 3,1 %
Minimumsprovisjon**
Fra kr 45 000,-**
Oppgjørsoppdrag
Fra kr 25 000,-
Tilretteleggingsgebyr
Fra kr 16 900,-
Visninger (pr. stk.)
Fra kr 3 500,-
Oppgjørsgebyr
Kr 8 900,-
E-takst
Fra kr 3 500,- 
Timepris
Kr 2 500,-
Tillegg: Nye prospekter inntil 10 stk
Fra kr 1 500,-

*Provisjon vil variere med hensyn til salgssum, markedsmessige forhold, geografisk avstander m.m. Konkret tilbud skjer etter nærmere vurdering av eiendommen og grunnboken for denne. Tilbudet vil variere ut i fra omfanget av arbeidet. Provisjon beregnes av salgssum og påløper ved salg av eiendommen. **Oppgjørshonorar og tilrettelegging kommer i
tillegg. 

Markedsføring

 

 

KostnadPris
Markedspakke*
Fra kr 15 900,-
Re-Effekt
Fra kr 4 200,-
Forlengelse internettpakke**
Fra kr 1 750,-
Tilleggsprodukter foto
Se egen brosjyre fra fotoleverandør.

* Prisene vil variere fra område til område.
**Inntil 6 nye mnd på Finn.no og eiendomsmegler1.no.


Markedspakke inkluderer:

  • FINN annonse (stor pakke)
  • EFFEKT - smart annonsering inkl. Facebook og Instagram annonsering
  • Boligannonse på em1.no
  • Digital salgsoppgave
  • Oppfølging mot kunderegister
  • Til-salgs-plakat

Ta kontakt med ditt lokale EM1 kontor, da det kan forekomme lokale variasjoner med hensyn til ytterligere innhold i markedspakken. 

Utlegg

UtleggPris
Tinglysing av pantedokument med urådighetserklæring*
Kr 500,-
Eierskiftegebyr forretningsfører**
Kr 6 385,-
Innhenting opplysninger forretningsfører***
Kr 4 490,-
Opplysninger fra grunneier v/ feste (beløp kan variere)
Kr 1 500,-
Utlysning av forkjøpsrett/forhåndsvarsling (gebyret kan variere)
kr 7 882,-

*Obligatorisk. **Kun ved andeler i borettslag. Gebyr kan variere. ***Pålagt innhenting av opplysninger. Gebyr kan variere.

Andre utgifter

Boligselgerforsikring gjennom Fremtind Sats Minimumsbeløp
Enebolig, tomannsbolig, flermannsbolig og rekkehus
5,6 ‰
kr 12 400,-
Fritidsboliger / fritidstomter*
6,2 ‰
kr 9 600,-
Boliger med seksjonsnummer (ikke enebolig)
4,3 ‰
kr 6 500,-
Boliger med andels- og aksjenummer
2,5 ‰
kr 4 200,-
Tomt
5,6 ‰
kr 10 000,-

*Fritidsleiligheter prises som ordinære leiligheter.

Boligkjøperforsikring Pris
Andelsleilighet + aksje*
kr 6 500,-
Selveierleilighet og rekkehus
kr 9 700,-
Ene-, fler- og fritidsbolig og tomt
kr 13 900,- 

Det er mulig å utvide Boligkjøperforsikringen til Boligkjøperforsikring Pluss med kr 2.800,-. PLUSS-dekningen fornyes årlig ved faktura fra HELP. Les mer på www.help.no. *Egenandel på tvistesaker kr 4.000,-.

 

Kjøpers omkostninger

OmkostningerPris
Dokumentavgift 
2,5 % (min. kr 250)
Tinglysing skjøte/hjemmelsdokument*
kr 500,-
Tinglysing pantedokument**
kr 500.-
Grunnboks utskrift
kr 276,-

Alle tjenester skal prises og fremgå av oppdragsskjemaet. Oppdragsgiver (selger) betaler for meglertjenestene. Kjøper betaler avgiftene til staten. For borettslagsleiligheter betales ikke dokumentavgift, men det tilkommer omkostninger til forretningsfører. Alle priser inkluderer merverdiavgift.

Sist oppdatert mai 2024