Veildende priser

Skal du selge eiendom i Buskerud eller Vestfold? Her ser du våre veiledende priser for meglertjenester i regionen.

Vær obs på at prisene er veiledende. Forventet salgssum, geografiske avstander og salgbarhet kan gjøre at prisene går opp eller ned. Grunnlaget for meglerens provisjon er salgssummen, inkludert eventuell fellesgjeld.

Ta kontakt med ditt lokale EiendomsMegler 1 kontor for en vurdering og nøyaktig pris på salg av din bolig. 

 

 


*Provisjon vil variere med hensyn til salgssum, markedsmessige forhold, geografisk avstander m.m. Konkret tilbud skjer etter nærmere vurdering av eiendommen og grunnboken for denne. Tilbudet vil variere ut i fra omfanget av arbeidet. Provisjon beregnes av salgssum og påløper ved salg av eiendommen. **Oppgjørshonorar og tilrettelegging kommer i
tillegg. 

Markedsføring

 

 

Grunnpakke inkluderer

  • Digital annonsepakke (EFFEKT)
  • Trykking
  • 15 prospekter
  • Fotografering
  • Mastfoto (ved behov)
  • 3D-plantegninger
  • Annonsering på Finn.no og em1.no i inntil 6 mnd.

Utlegg

Andre utgifter

Kjøpers omkostninger