Eiendom Norge har nylig presentert boligprisstatistikk for første kvartal 2022, som viser en generell oppgang på 7,6% i boligprisene i Norge.  

- Dette er den sterkeste veksten vi har sett i første kvartal siden boligprisstatistikken ble lansert, sier Ola Amundsen, leder i EiendomsMegler 1 Sørøst-Norge. 

- Våre områder følger tett på den nasjonale utviklingen for første kvartal og vi ligger langt foran når vi ser på rullerende 12 måneders vekst. Mange av våre områder har årsvekst på over 10%. Økningen dette kvartalet er nok preget av lavere tilbudsside, særlig frem til mars. Økte rentekostnader og økt tilbud vil trolig roe ned markedet utover våren. Det vil være bra med flatere utvikling i prisene, sier Ola Amundsen. 

 

Den lokale prisutviklingen i Drammen og Lier  

Drammen har hatt en prisutvikling på 5,6 % det første kvartal 2022, sammenlignet med samme periode i 2021, hvor den var den også var på 5,6 %. De siste fire kvartalene har Drammen hatt en prisutvikling på 10,7 %, mens i samme periode i 2021 var på 10,9 %.  

- Vi ser at markedet i Drammen fortsetter i samme positive takt som tidligere, og vi setter stadige nye prisrekorder på boliger vi selger. Dette har nok en sammenheng med at det har vært færre boliger i markedet den siste tiden, men vi ser nå at det skal komme et større slipp med boliger til salgs nå på våren, og mot sommeren. Da får vi håpe at vi får fin balanse på tilbud og etterspørsel.

Prisene antar vi vil fortsatt øke mot sommeren og at det vil flate ut på høsten. Og så må vi minne alle på at markedet er med på å bestemme prisen til slutt, sier Kent Salte, avdelingsleder i EiendomsMegler 1 Drammen. 

Lier har hatt en prisutvikling på 6,4 % det første kvartalet, sammenlignet med samme periode i 2021, hvor den var den på 3,8 %. De siste fire kvartalene har Lier hatt en prisutvikling på 8,4 %, mens i samme periode i 2021 var på 11,4 %.

- Lier er langt og stort med stor variasjon på pris. Hvilke områder som har flest salg vil dermed kunne påvirke statistikken for pris mye. Likevel er det oppsiktsvekkende tall for boliger i Lier i Q1 om man ser på snittpriser i kommunen vår. Totalt hadde vi ca. 6,5% færre omsetninger i 2022 mot i fjor samme tid.

Av tallene for Q1 er statistikken for snittpris på eneboliger mest oppsiktsvekkende. For 2021 var denne på kr. 5 650 000,- mens for 2022 var den hele kr. 7 160 000,-. Man skulle tro at dette kunne tilskrives færre enheter tilgjengelig, men akkurat for eneboliger har den vært tilnærmet helt identisk. Tallene er med på å underbygge at det for en bygd som Lier er helt avgjørende med god lokal prising for å treffe dagens prisnivå, sier Richard Veum, avdelingsleder i EiendomsMegler 1 Lier. 

Solgte boliger Drammen og Lier  

Første kvartal 2022 ble det solgt 452 boliger i Drammen med gjennomsnitt på 22 dager. I Lier ble det solgt 105 boliger første kvartal 2022, med gjennomsnitt på 27 dager.   

Også i tidligere Nedre Eiker opplever Karianne Skogmo et velfungerende, dog litt roligere boligmarked. 

 

- Første kvartal 2022 bar preg av et lavt antall boliger til salgs, spesielt eneboliger. Det er usikkert hva som kan være årsaken, men flere faktorer kan spille inn; nye forskrifter i lovverket, krav til mer omfattende tilstandsrapporter, renteøkning, uroligheter i verden som påvirker verdensøkonomien.

Det har allikevel vært gode priser, hele 80% av alle boliger som ble solgt i vårt område ble solgt over takst. Dette har vært positivt nytt for de som nøler med å selge boligene sine. Vi ser derfor at proppen har løsnet noe, og på slutten av første kvartal har det meldt seg flere som skal selge og som kjenner til endringer i forskriftene. Dette betyr at det i andre kvartal kommer et større tilbud til kjøperne.

Selgerne har skjønt at de ikke trenger å vente, men er forberedt på at det vil ta lengre tid å forberede et salg med tanke på alle dokumenter som må på plass for at megler og bygningssakkyndig får laget ferdig salgsoppgaver og tilstandsrapporter. Vi oppfordrer derfor boligselgere til å forberede boligsalget i god tid, avslutter Karianne Skogmo, avdelingsleder i EiendomsMegler 1 Mjøndalen. 

Tallene fra boligprisstatistikken er utarbeidet av Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS. Disse regionsrapportene har oversikt over boligprisutviklingen i bydeler i de store byene og mange norske kommuner. Les mer på www.eiendomnorge.no.