Boligprisstatistikk Q2

Størst vekst og boligene har blitt solgt raskt

Eiendom Norge har nylig presentert boligprisstatistikk for andre kvartal 2022, som viser en generell oppgang i boligprisene på 8.8 % i Norge.

Frisk prisvekst i boligmarkedet

Det er fortsatt en frisk prisvekst i boligmarkedet og våre områder ligger både over og under de nasjonale tallene. Det har vært betydelig færre boliger for salg, sammenlignet med 2021, som var toppår på antall boliger som byttet eier. Mest spenning er nå knyttet til økte boutgifter og renter, som normalt vil trekke boligpriser ned, sier Ola Amundsen, leder i EiendomsMegler 1 Sørøst-Norge. 

Den lokale prisutviklingen i Drammen

Drammen har hatt en prisutvikling på 2,7 % i andre kvartal 2022, sammenlignet med samme periode i 2021, hvor den var den på 4.9 %. De siste fire kvartalene har Drammen hatt en prisutvikling på 8,4 %, mens i samme periode i 2021 var på 14,5 %.  

Avdelingsleder Kent Salte i Eiendomsmegler 1 Drammen

Størst vekst og boligene har blitt solgt raskt

- Drammen er fortsatt en av byene i Drammen som både har hatt størst vekst og boligene har blitt solgt raskt, sier Kent Salte, avdelingsleder i Eiendomsmegler 1 Drammen. Vi er å mer tilbake på normalen med tanke på hvor mange boliger som legges ut for salg og hva som selges. Men med ny tilstandsrapport tar nå lengre tid å planlegge et godt salg, så ta kontakt med megler tidlig og kom i gang med forberedelser i god tid før eiendommen skal selges. Vi ser for øvrig en liten tendens til at folk blir mer usikre på fremtiden, og vi får stadig vekk spørsmål om markedet skal videre opp og om man bør være med på en videre prisoppgang. Da er det viktig å alltid kjøpe bolig med et perspektiv på 2-3 år.

Den lokale prisutviklingen i Lier

Lier har hatt en prisutvikling på 2,0 % i andre kvartal, sammenlignet med samme periode i 2021, hvor den var den på 3,9 %. De siste fire kvartalene har Lier hatt en prisutvikling på 6,5 %, mens i samme periode i 2021 var på 12,7%.  

Avdelingsleder Richard Veum i Eiendomsmegler 1 Lier

God temperatur i markedet

- Lier har vært igjennom en aktiv periode i boligmarkedet gjennom pandemiårene men har nå antall omsetninger i 2. kvartal som i større grad ligner på hvordan det var tilbake i 2019 sier Richard Veum i Eiendomsmegler 1 Avdeling Lier. Mens antall omsetninger har gått ned satt opp mot siste par årene er omsetningstakten gått opp. Kun 18 dager i snitt i omsetningstid vitner om god temperatur i markedet. Det har vært en forsiktig prisoppgang men med omsetningspriser som i stor grad ligger på prisantydning eller over. Lier har nå den høyeste medianprisen for boliger i regionen som ligger på kr. 4 960 000,-. Planlegger man å selge i Lier nå er det fortsatt viktig for oss å minne om at man bør planlegge for salget tidlig og etablere kontakt med eiendomsmegler. Selv om salget kan gå fort fra eiendommen er publisert vil forberedelsene med nytt lovverk kunne ta lengre tid.

Solgte boliger Drammen og Lier  

Andre kvartal 2022 ble det solgt 643 boliger i Drammen med gjennomsnitt på 17 dager. I Lier ble det solgt 116 boliger andre kvartal 2022, med gjennomsnitt på 18 dager.  

Tallene fra boligprisstatistikken er utarbeidet av Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS. Disse regionsrapportene har oversikt over boligprisutviklingen i bydeler i de store byene og mange norske kommuner. Les mer på www.eiendomnorge.no. 

Følg oss på sosiale medier

SpareBank 1 sin logo. Grafikk.

Trenger du boliglån?

Hos SpareBank 1 får du boliglån med gode betingelser.