Boliprisstatistikk Q2

Eiendom Norge har nylig presentert boligprisstatistikk for andre kvartal 2022, som viser en generell oppgang i boligprisene på 8.8 % i Norge.

Frisk prisvekst i boligmarkedet

Det er fortsatt en frisk prisvekst i boligmarkedet og våre områder ligger både over og under de nasjonale tallene. Det har vært betydelig færre boliger for salg, sammenlignet med 2021, som var toppår på antall boliger som byttet eier. Mest spenning er nå knyttet til økte boutgifter og renter, som normalt vil trekke boligpriser ned, sier Ola Amundsen, leder i EiendomsMegler 1 Sørøst-Norge. 

Den lokale prisutviklingen i Horten og Holmestrand

Horten har hatt en prisutvikling på 3,6 % andre kvartal, sammenlignet med samme periode i 2021, hvor den var den på 6,1 %. De siste fire kvartalene har Horten hatt en prisutvikling på 9,5 %, mens i samme periode i 2021 var på 18,4 %. 

  

Holmestrand har hatt en prisutvikling på 1,7 % det siste kvartalet, sammenlignet med samme periode i 2021, hvor den var den på 4,1 %. De siste fire kvartalene har Holmestrand hatt en prisutvikling på 8,4 %, mens i samme periode i 2021 var på 12,5 %.  

  

Andre kvartal 2021 ble det solgt 165 boliger i Horten med gjennomsnitt på 19 dager. I Holmestrand ble det solgt 151 boliger første kvartal 2022, med gjennomsnitt på 33 dager. 

Avdelingsleder Merethe Lunden Andreassen i Eiendomsmegler 1 Horten og Holmestrand

-

 

 

Tallene fra boligprisstatistikken er utarbeidet av Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS. Disse regionsrapportene har oversikt over boligprisutviklingen i bydeler i de store byene og mange norske kommuner. Les mer på www.eiendomnorge.no. 

Følg oss på sosiale medier

SpareBank 1 sin logo. Grafikk.

Trenger du boliglån?

Hos SpareBank 1 får du boliglån med gode betingelser.