Eiendom Norge har nylig presentert boligprisstatistikk for første kvartal 2022, som viser en generell oppgang i boligprisene på 7,6% i Norge.  

- Dette er den sterkeste veksten vi har sett i første kvartal siden boligprisstatistikken ble lansert - sier Ola Amundsen, leder i EiendomsMegler 1 Sørøst-Norge. 

 

 

- Våre områder følger tett på den nasjonale utviklingen for første kvartal og vi ligger langt foran når vi ser på rullerende 12 måneder vekst. Mange av våre områder har årsvekst på over 10%. Økningen dette kvartalet er nok preget av lavere tilbudsside, særlig frem til mars. Økte rentekostnader og økt tilbud vil trolig roe ned markedet utover våren. Det vil være bra med flatere utvikling i prisene, sier Ola Amundsen. 

 

Den lokale prisutviklingen i Horten og Holmestrand

Horten har hatt en prisutvikling på 6,1 % det siste kvartalet, sammenlignet med samme periode i 2021, hvor den var den på 6,5 %. De siste fire kvartalene har Horten hatt en prisutvikling på 12,2 %, mens i samme periode i 2021 var på 13,6 %. 

 

Holmestrand har hatt en prisutvikling på 6,2 % det siste kvartalet, sammenlignet med samme periode i 2021, hvor den var den på 5,5 %. De siste fire kvartalene har Holmestrand hatt en prisutvikling på 10,9 %, mens i samme periode i 2021 var på 10,2 %.  

 

Første kvartal 2022 ble det solgt 87 boliger i Horten med gjennomsnitt på 16 dager. I Holmestrand ble det solgt 95 boliger første kvartal 2022, med gjennomsnitt på 41 dager. 

 

 

Tallene fra boligprisstatistikken er utarbeidet av Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS. Disse regionsrapportene har oversikt over boligprisutviklingen i bydeler i de store byene og mange norske kommuner. Les mer på www.eiendomnorge.no.