Boligprisstatistikk Q2

Etterspørselen er større enn tilbudet

Eiendom Norge har nylig presentert boligprisstatistikk for andre kvartal 2022, som viser en generell oppgang i boligprisene på 8.8 % i Norge.

Frisk prisvekst i boligmarkedet

Det er fortsatt en frisk prisvekst i boligmarkedet og våre områder ligger både over og under de nasjonale tallene. Det har vært betydelig færre boliger for salg, sammenlignet med 2021, som var toppår på antall boliger som byttet eier. Mest spenning er nå knyttet til økte boutgifter og renter, som normalt vil trekke boligpriser ned, sier Ola Amundsen, leder i EiendomsMegler 1 Sørøst-Norge. 

Den lokale prisutviklingen i Larvik

Larvik har hatt en prisutvikling på 4,9 % det første kvartalet i 2022, sammenlignet med samme periode i 2021, hvor den var den på 6,3 %. De siste fire kvartalene har Larvik hatt en prisutvikling på 11,6 %, mens i samme periode i 2021 var på 13,1 %.

Første kvartal 2022 ble det solgt 151 boliger i Larvik med gjennomsnitt på 38 dager.

 

Avdelingsleder Morten Skorge i Eiendomsmegler 1 Larvik

Etterspørselen er større enn tilbudet

Det er fortsatt ett godt boligmarked i Larvik hvor prisutviklingen er fortsatt økende i kvartal 2 med 1,6%. Etterspørselen er større enn tilbudet som gir god interesse på mange boliger. Sammenlignet med i fjor har det blitt lagt ut færre boliger. Planleggingstiden før salg tar lengre tid enn det gjorde tidligere, så vi anbefaler alle som vurderer salg å komme i gang så raskt som mulig.

 

 

 

Tallene fra boligprisstatistikken er utarbeidet av Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS. Disse regionsrapportene har oversikt over boligprisutviklingen i bydeler i de store byene og mange norske kommuner. Les mer på www.eiendomnorge.no. 

Følg oss på sosiale medier

SpareBank 1 sin logo. Grafikk.

Trenger du boliglån?

Hos SpareBank 1 får du boliglån med gode betingelser.