Veiledende priser

Skal du selge eiendom i Telemark? Her ser du våre veiledende priser for meglertjenester i vår region. Ta kontakt med oss for prisvurdering og tilbud!

Vederlag (inntekter til meglerforetaket)

* Dekker blant annet innhenting og kontroll av opplysninger, restgjeld, reisekostnader, bestilling og koordinering av leverandører, utforming av salgsmateriell.
** Kjøpesum og andel fellesgjeld er grunnlag for beregninger. Oppgjørsgebyr kommer i tillegg.


 

Markedsføring

(5) Kjøring utover 50 km for fotograf kommer i tillegg. Pris for markedspakke avhenger av boligtype.

 

Utlegg

 

(6) Bl.a. reguleringsopplysninger, situasjonskart, bygningsinformasjon, ferdigattest, tegninger etc. Gebyr avhenger av innhold og priser hos leverandør.
(7) Pålagt innhenting av opplysninger fra sameie og borettslag. Gebyr kan variere.
(8) Gjelder for de fleste andels- og eierseksjonsboliger. Tilleggsgebyr kan påløpe for garasje o.l. Gebyret varierer hos ulike forretningsførere.

 
Andre utgifter

(10) Grunneiers/ bortfesters opplysninger er vanligvis kostnadsfritt, men avhengig av hva som er avtalt i festeavtale og grunneier kan gebyr påløpe opp til ca. kr 1 500
(11) Avtale inngås hos Söderberg & Partners AS etter til en hver tid gjeldende vilkår på tegningstidspunktet.

 

Kjøpers omkostninger

(12) Fritidsleiligheter prises som ordinære leiligheter. Tegning av forsikring er valgfritt og tegnes etter gjeldende vilkår.

Alle priser er inkludert merverdiavgift. Flere priser er variable og avhenger av omfang, det kan bli behov for innhenting av oppdatert informasjon og mer markedsføring enn forespeilet. Dette er særlig aktuelt der oppdragstiden forlenges. Den totale prisen avhenger derfor av hva som er avtalt ved oppdragsinngåelse, samt underveis i salgsprosessen.
Oppdragsgiver (selger) betaler for meglertjenestene. Kjøper betaler avgiftene til staten. For aksje- og borettslagsleiligheter betales ikke dokumentavgift, men det tilkommer omkostninger til forretningsfører.

 


Vi gir deg gode råd om markedsføring av din eiendom!  Vil du vite mer? Ta kontakt. 

EiendomsMegler1 Telemark AS, org.nr. 971 225 793.