Veiledende priser

Skal du selge eiendom i Telemark? Her ser du våre veiledende priser for meglertjenester i vår region. Ta kontakt med oss for prisvurdering og tilbud!

Vederlag (inntekter til meglerforetaket)

VederlagtypePris
Tilrettelegging*, fra
kr 12 900
Provisjon av salgssum**
 1 - 3,5%
Minimumsprovisjon
kr 34 000 - 45 000
Visninger pr. stk., fra
kr 1 900
Visninger helg, fra
kr 3 500
Oppgjørsgebyr
kr 6 400
Verdivurdering, eTakst, fra
kr 3 900
Timepris
kr 1 950
Grunnbokutskrifter og kopi av tinglyste dokumenter/ servitutter, per gnr./ bnr. 
 kr 1 750
Tillegg - Arbeid med sletting av utleggspant pr. stk.
kr 1 950
* Dekker blant annet innhenting og kontroll av opplysninger, restgjeld, reisekostnader, bestilling og koordinering av leverandører, utforming av salgsmateriell.
** Kjøpesum og andel fellesgjeld er grunnlag for beregninger. Oppgjørsgebyr kommer i tillegg.


 

Markedsføring

MarkedsføringPris
Markedspakke Bolig - Standard (1)(4), fra
kr 18 450
Markedspakke Bolig - Anbefalt (1)(2)(4), fra
kr 21 450
Markedspakke Fritid - Standard (1)(4), fra
kr 16 990
Markedspakke Fritid - Anbefalt (1)(2)(4), fra
kr 20 990
Salgsoppgaver trykket, fra
kr 1 600
Annonsepakke ekstra innrykk andelsbolig ½ side Varden og TA. (3)
kr 2 500
Annonsepakke ½ side i Varden og TA. 
kr 4 000
Annonsepakke helside (ev. 2 x 1/2-side), fra
kr 6 000
Annonser i øvrige medier 
Etter avtale
Tilleggsprodukter foto.
Etter avtale

 

(1) Inkluderer bl.a fotografering, mastfoto (ved behov), plantegninger, annonsering på Finn.no og em1.no i inntil 6 mnd., digitale salgsoppgaver og Effekt, markedets beste digitale annonsering.
(2) Avisannonse i Varden og Telemarksavisa sin boligavis med ½-side i begge aviser og Amedia, digitale annonser i TA.
(3) Forutsetter "Anbefalt" markedspakke
(4) Kjøring utover 50 km for fotograf kommer i tillegg. Pris for markedspakke avhenger av boligtype.

 

Utlegg

UtleggPris
Kartverkets gebyr for tinglysing av sikring, andel, fra
 kr 440
Kartverkets gebyr for tinglysing av sikring, selveier, fra
kr 540
Kommunens gebyr ved innhenting av offentlige opplysninger (6), fra
kr 2 469
Andelsbolig og seksjonert bolig:  Forretningsførers gebyr for opplysninger (7), fra
kr 4 250
Andelsbolig og seksjonert bolig: Forretningsførers eierskiftegebyr (8), fra
kr 6 215

 

(6) Bl.a. reguleringsopplysninger, situasjonskart, bygningsinformasjon, ferdigattest, tegninger etc. Gebyr avhenger av innhold og priser hos leverandør.
(7) Pålagt innhenting av opplysninger fra sameie og borettslag. Gebyr kan variere.
(8) Gjelder for de fleste andels- og eierseksjonsboliger. Tilleggsgebyr kan påløpe for garasje o.l. Gebyret varierer hos ulike forretningsførere.

 
Andre utgifter

Andre utgifterPris
Grunneiers gebyr for å gi opplysninger om festeforhold (10)
Varierer
Tilstandsrapport/ våtromsrapport med arealmåling
Etter avtale 
(10) Grunneiers/ bortfesters opplysninger er vanligvis kostnadsfritt, men avhengig av hva som er avtalt i festeavtale og grunneier kan gebyr påløpe opp til ca. kr 1 500  

 

Boligselgerforsikring

Boligselgerforsikring fra Fremtind (11)Pris
Bolig/ tomt med eget gnr. og bnr. 
5,60 ‰, minimum kr 12 000
Fritidsboliger/fritidstomter
6,2 ‰, minimum kr 9 600
Boliger med seksjonsnummer
4,30 ‰, minimum kr 6 500
Boliger med andelsnummer
2,50 ‰, minimum kr 4 200
(11) Avtale inngås hos Fremtind forsikring AS etter til en hver tid gjeldende vilkår på tegningstidspunktet.

 

 

Kjøpers omkostninger

Kjøpers omkostningerPris
Dokumentavgift (selveier/ fast eiendom)
2,5 % ( minimum kr 250)
Tinglysing av skjøte, fra
selveier, kr 540 andel, kr 440
Tinglysing av pantedokument, fra
selveier, kr 540 andel, kr 440
Kartverkets gebyr for innhenting av grunnbok, fra
kr 275

Boligkjøperforsikring

Boligkjøperforsikring via HELP forsikring AS (12)  
Andelsleilighet 
kr 4 600
Selveier- og aksjeleilighet
kr 7 900
Enebolig, flermannsbolig og fritidsbolig
kr 12 500
(12) Fritidsleiligheter prises som ordinære leiligheter. Tegning av forsikring er valgfritt og tegnes etter gjeldende vilkår.

Alle priser er inkludert merverdiavgift. Flere priser er variable og avhenger av omfang, det kan bli behov for innhenting av oppdatert informasjon og mer markedsføring enn forespeilet. Dette er særlig aktuelt der oppdragstiden forlenges. Den totale prisen avhenger derfor av hva som er avtalt ved oppdragsinngåelse, samt underveis i salgsprosessen.
Oppdragsgiver (selger) betaler for meglertjenestene. Kjøper betaler avgiftene til staten. For aksje- og borettslagsleiligheter betales ikke dokumentavgift, men det tilkommer omkostninger til forretningsfører.

 


Vi gir deg gode råd om markedsføring av din eiendom!  Vil du vite mer? Ta kontakt. 

EiendomsMegler1 Telemark AS, org.nr. 971 225 793.