Veiledende priser

Skal du selge eiendom i Telemark? Her ser du våre veiledende priser for meglertjenester i vår region. Ta kontakt med oss for prisvurdering og tilbud!

Vederlag (inntekter til meglerforetaket)

VederlagtypePris
Tilrettelegging*, fra
kr 15 400
Provisjon av salgssum**
 1 - 3,5%
Minimumsprovisjon, fra
kr 34 000 - 45 000
Visninger/ overtakelse pr. stk., fra
kr 2 500
Visninger helg, fra
kr 3 500
Oppgjørsgebyr
kr 7 400
Verdivurdering, eTakst, fra
kr 3 900
Timepris
kr 2 250
Grunnbokutskrifter og kopi av tinglyste dokumenter/ servitutter, per gnr./ bnr. 
 kr 1 950
Tillegg - Arbeid med sletting av utleggspant pr. stk.
kr 1 950
Etablering/ sletting av heftelse pr. lånenummer
kr 990
* Dekker blant annet innhenting og kontroll av opplysninger, restgjeld, reisekostnader, bestilling og koordinering av leverandører, utforming av salgsmateriell.
** Kjøpesum og andel fellesgjeld er grunnlag for beregninger. Oppgjørsgebyr kommer i tillegg.


 

Markedsføring

MarkedsføringPris
Markedspakke Bolig - Standard (1)(4), fra
kr 19 300
Markedspakke Bolig - Anbefalt (1)(2)(4), fra
kr 22 600
Markedspakke Fritid - Standard (1)(4), fra
kr 20 100
Markedspakke Fritid - Anbefalt (1)(2)(4), fra
kr 24 100
Salgsoppgaver trykket, fra
kr 1 900
Annonsepakke ekstra innrykk andelsbolig ½ side Varden og TA. (3)
kr 2 500
Annonsepakke ½ side i Varden og TA. 
kr 4 000
Annonsepakke helside (ev. 2 x ½-side eller 1 helside), fra
kr 6 000
Annonser i øvrige medier 
Etter avtale
Tilleggsprodukter foto.
Etter avtale

 

(1) Inkluderer bl.a fotografering, mastfoto (ved behov), plantegninger, annonsering på Finn.no og em1.no i inntil 6 mnd., digitale salgsoppgaver og Effekt, markedets beste digitale annonsering.
(2) Avisannonse i Varden og Telemarksavisa sin boligavis med ½-side i begge aviser og Amedia, digitale annonser i TA.
(3) Forutsetter "Anbefalt" markedspakke
(4) Kjøring utover 50 km for fotograf kommer i tillegg. Pris for markedspakke avhenger av boligtype.

 

Utlegg

UtleggPris
Kartverkets gebyr for tinglysing av sikring, andel, fra
 kr 500
Kartverkets gebyr for tinglysing av sikring, selveier, fra
kr 500
Kommunens gebyr ved innhenting av offentlige opplysninger (6), fra
kr 3 295
Andelsbolig og seksjonert bolig:  Forretningsførers gebyr for opplysninger (7), fra
kr 4 250
Andelsbolig og seksjonert bolig: Forretningsførers eierskiftegebyr (8), fra
kr 6 385

 

(6) Bl.a. reguleringsopplysninger, situasjonskart, bygningsinformasjon, ferdigattest, tegninger etc. Gebyr avhenger av innhold og priser hos leverandør.
(7) Pålagt innhenting av opplysninger fra sameie og borettslag. Gebyr kan variere.
(8) Gjelder for de fleste andels- og eierseksjonsboliger. Tilleggsgebyr kan påløpe for garasje o.l. Gebyret varierer hos ulike forretningsførere.

 
Andre utgifter

Andre utgifterPris
Grunneiers gebyr for å gi opplysninger om festeforhold (10)
Varierer
Tilstandsrapport/ våtromsrapport med arealmåling
Etter avtale 
(10) Grunneiers/ bortfesters opplysninger er vanligvis kostnadsfritt, men avhengig av hva som er avtalt i festeavtale og grunneier kan gebyr påløpe opp til ca. kr 1 500  

 

Boligselgerforsikring

Boligselgerforsikring fra Fremtind (11)Pris
Bolig/ tomt med eget gnr. og bnr. 
5,60 ‰, minimum kr 12 000
Fritidsboliger/fritidstomter
6,2 ‰, minimum kr 9 600
Boliger med seksjonsnummer
4,30 ‰, minimum kr 6 500
Boliger med andelsnummer
2,50 ‰, minimum kr 4 200
(11) Avtale inngås hos Fremtind forsikring AS etter til en hver tid gjeldende vilkår på tegningstidspunktet.

 

 

Kjøpers omkostninger

Kjøpers omkostningerPris
Dokumentavgift (selveier/ fast eiendom)
2,5 % ( minimum kr 250)
Tinglysing av skjøte, fra
kr 500
Tinglysing av pantedokument, fra
kr 500
Kartverkets gebyr for innhenting av grunnbok, fra
kr 275

Boligkjøperforsikring

Boligkjøperforsikring via HELP forsikring AS (12)  
Andelsleilighet 
kr 5 500
Selveier- og aksjeleilighet
kr 8 500
Enebolig, flermannsbolig og fritidsbolig
kr 14 000
(12) Fritidsleiligheter prises som ordinære leiligheter. Tegning av forsikring er valgfritt og tegnes etter gjeldende vilkår.

Alle priser er inkludert merverdiavgift. Flere priser er variable og avhenger av omfang, det kan bli behov for innhenting av oppdatert informasjon og mer markedsføring enn forespeilet. Dette er særlig aktuelt der oppdragstiden forlenges. Den totale prisen avhenger derfor av hva som er avtalt ved oppdragsinngåelse, samt underveis i salgsprosessen.
Oppdragsgiver (selger) betaler for meglertjenestene. Kjøper betaler avgiftene til staten. For aksje- og borettslagsleiligheter betales ikke dokumentavgift, men det tilkommer omkostninger til forretningsfører.

 


Vi gir deg gode råd om markedsføring av din eiendom!  Vil du vite mer? Ta kontakt. 

EiendomsMegler1 Telemark AS, org.nr. 971 225 793.