Møt våre ansatte i Nord-Norge

Våre medarbeidere er stolte over å være ansatt hos EiendomsMegler 1 Nord-Norge. Vi har veldig engasjerte medarbeidere, i mange forskjellige typer stillinger og på kontorer i hele landsdelen. Her kan du bli bedre kjent med noen av våre ansatte og de ulike stillingene og arbeidsoppgavene.

Publisert 3. november 2022. Sist redigert 12. mai 2023

Saksbehandler

Lena Elise Westby startet i EiendomsMegler 1 i 2016. Den gang på hovedkontoret i Trondheim. Hun har en bachelor i eiendomsmegling ved BI. I dag jobber hun hos EiendomsMegler 1 Nord-Norge ved avdeling Mosjøen, som saksbehandler. Hun ønsket å jobbe som saksbehandler av den grunn at det faglige perspektivet av eiendomsmegling var mer appellerende enn salg.

I jobbsammenheng har hun stortrivdes med faget og det å kunne bistå meglerne både i det daglige og i de mer krevende tilfellene. Saksbehandlerrollen går ut på å serve meglerne slik at de får bruke mest mulig tid på kundene. Stillingen går i like stor grad på å være en kontroller. Meglerne er i dag underlagt et svært strengt lovverk og da er det fint å ha ulike roller i et omfattende salgsoppdrag.

Lena beskriver de viktigste egenskapene ved en slik stilling er å være strukturert, nøyaktig, løsningsorientert og endringsdyktig.

bilde av sitat-forfatter, Lena Elise Westby, Saksbehandler.

Sitat start,  Det beste med min jobb er en varierende hverdag der markedet, kundene eller boligene aldri er like. Dette i tillegg til at jeg føler meg inkludert i selskapet og får stadig nye utfordringer. Som følge av en bransje som stadig er i endring får jeg være med å forme arbeidsoppgavene og utvikle den til best mulig praksis.
- Lena Elise Westby, Saksbehandler

Eiendomsmeglerfullmektig

Ole Marius Kristiansen jobber som eiendomsmeglerfullmektig hos EiendomsMegler 1 Bodø Stormen. Ole Marius startet som trainee i februar 2021, under studieperioden på eiendomsmeglerstudiet ved Nord universitet. Sommeren 2022 var han ferdig med studiet og kunne gå ut i fullmektigtid hos oss. 

Ole Marius forteller at han tidlig fant ut at han ville bli eiendomsmegler, og hadde hørt mye godt om EiendomsMegler 1, derav søkte han jobb her som trainee under studiet.

Eiendomsmegleryrket er et spennende yrke som går ut på å bistå kunder på best mulig måte under boligsalgsprosesser. En meglers hverdag har mye variasjon og består av en fin kombinasjon av kundekontakt og kontorarbeid. For at man skal lykkes som megler er det viktig å være strukturert, omgjengelig og tilpassingsdyktig, sier Ole Marius.

bilde av sitat-forfatter, Ole Marius Kristiansen, Eiendomsmeglerfullmektig.

Sitat start,  Det som er så fint med å jobbe i EiendomsMegler 1 er at man er en del av et fantastisk team hvor alle er opptatt av å løfte og utvikle hverandre – sammen blir vi best.
- Ole Marius Kristiansen, Eiendomsmeglerfullmektig

Fagansvarlig

Nina Benedicte Johansen er fagansvarlig for avdeling Hammerfest, og jobber ved avdeling Fag- og meglerstøtte i Tromsø, der hun hjelper til med å skrive salgsoppgaver for avdelingene våre i Nord-Norge. Mesteparten av tiden går til produksjon av salgsoppgaver. Jobben inkluderer også opplæring av nyansatte, kursing og utarbeidelse av gode rutiner innad i EiendomsMegler 1 Nord-Norge. 

Nina har Bachelor i eiendomsmegling, og ble uteksaminert i 2013. Etter endt studie startet hun som eiendomsmeglerfullmektig i Hammerfest, og skiftet arbeidssted til Tromsø i 2016. Nina avsluttet meglerkarrieren i 2018, til fordel som saksbehandler. I 2020 startet hun hos oss i EiendomsMegler 1 Tromsø Rødbanken, som saksbehandler. Nå jobber hun på avdelingen vår Fag- og meglerstøtte. Nina forteller at i stillingen hennes må man være strukturert, fokusert og kunnskapsrik innenfor feltet. En må ha et øye for detaljer, og være passelig pirkete. Godt språk og estetisk sans hjelper på, for å levere et produkt vi kan være stolte av. Man må selvfølgelig ha stor interesse for faget, og være villig til å lese en god del tørre lovtekster.

Nina forteller at hun har opplevd begge sider innen megling, både som megler og «bak kulissene». Grunnen til at hun valgte en mer "back office"-stilling i meglerbransjen var fordi hun ville ha en litt roligere og mer forutsigbar arbeidshverdag. 

bilde av sitat-forfatter, Nina Benedicte Johansen, Fagansvarlig.

Sitat start,  Det beste med jobben er at den er fleksibel mtp. arbeidstid og sted, så lenge jeg har internett-tilgang kan jeg være hvor som helst. Dette er i hovedsak en 8-16 jobb, noe som er meget behagelig etter et hektisk meglerliv. På Fag- og Meglerstøtte får du også stort innblikk i eiendomsjussen, og mulighet til å fordype deg i det. Da avdelingen vår server hele Nord-Norge får man også større kjennskap til kollegaer på tvers av landsdelen. Vi er også en liten avdeling med bare 4 ansatte, da blir vi godt kjent med hverandre og dynamikken oss mellom fungerer strålende. Dette bidrar til god stemning på jobb!
- Nina Benedicte Johansen, Fagansvarlig

Eiendomsmegler

Trude jobber som eiendomsmegler ved en av våre avdelinger i Tromsø. Hun begynte i EiendomsMegler 1 Rødbanken i Tromsø 1. Januar 2013.

Hun har en bachelor i markedsføring og internasjonal markedsføring med spesialisering i prosjektledelse fra BI Tromsø. Men det var megler hun ville bli. Hun startet som saksbehandler i FraTil i 2004, og begynte som oppgjørsansvarlig etter noen år. Når Fratil ble lagt ned i 2012, begynte hun i EiendomsMegler 1, som eiendomsmegler.

Trude forteller at hun føler seg veldig heldig som jobber som eiendomsmegler. "Kundene slipper oss inn i deres vakre hjem og liv", og det er akkurat den samhandlingen med kundene hun synes er spesielt spennende. Vi blir veldig gode menneskekjennere, sier Trude.

I Tromsø har EiendomsMegler 1 tre kontorer, hvor Rødbanken er det største kontoret. Her holder Trude til, sammen med åtte andre meglere pluss saksbehandlere og en oppgjørsavdeling som server hele Nord-Norge.

bilde av sitat-forfatter, Trude Berntsen, Eiendomsmegler.

Sitat start,  Eiendomsmegling er en helt fantastisk spennende jobb. Aldri en lik dag på jobb og aldri ett rolig øyeblikk. De aller fleste kaller jobben til en megler for en livsstil, og det er nok en veldig korrekt beskrivelse. I denne jobben er det viktig å være utadvendt, troverdig, hjelpsom samt ha stor arbeidskapasitet, med et glimt i øyet. Alltid en veldig hektisk hverdag, men også veldig, veldig gøy.
- Trude Berntsen, Eiendomsmegler

Trainee

Thomas jobber som trainee ved avdeling Tromsø Strandtorget. Han begynte å jobbe i EiendomsMegler 1 høsten 2020, og jobber som medhjelper på oppgjørsavdelingen frem til høsten 2022. Thomas studerer juss, 4. avdeling. Han forteller at han lenge har hatt en interesse for eiendom og enterprise, og også hatt et ønske om å jobbe aktivt med mennesker. Som trainee får han jobbe med sine interesser.

Traineeprogrammet skal forberede studenter til en fremtid som eiendomsmeglere, hvor både fag og salg står sentralt. Som trainee følger han hele eiendomssalget fra start til slutt. Dette innebærer at han har veldig varierte arbeidsoppgaver. 

bilde av sitat-forfatter, Thomas Berg Vollen, Trainee.

Sitat start,  Det beste med å jobbe som trainee i EiendomsMegler 1 er de varierte arbeidsoppgavene. Samtidig tilrettelegges det for at arbeid ikke skal stå i veien for undervisning og eksamen. Dette gjør hverdagen mye enklere. I eiendomsmeglerbransjen kan det være en fordel å være litt utadvendt. Likevel tror jeg det viktigste er å ha god arbeidsmoral og en interesse for bransjen.
- Thomas Berg Vollen, Trainee

Rådgiver

Esben jobber som rådgiver i EiendomsMegler 1 Nord-Norge avdeling Rødbanken. Han har en bachelor i Økonomi og administrasjon ved universitetet i Tromsø. Esben startet i EiendomsMegler 1 i februar 2021. Mye av jobben som gjøres her skjer i etterarbeidet av boligsalg. Esben står for blant annet dokumentbehandling, depotarbeid og tinglysing, samt håndteres også henvendelser fra kunder, meglere og saksbehandlere.

 

Viktige egenskaper i jobben er å være kvalitetsbevisst og ha kundefokus. Det kan til tider være travle dager og da gjelder det å være nøye, samt ha god struktur på arbeidet som skal gjøres. Arbeidsoppgavene blir i økende grad mer elektronisk, hvor det tidligere har vært mye papirarbeid. På senhøsten startet avdelingen med et prosjekt hvor de skal inkludere roboter i fagsystemet, som skal hjelpe avdelingen i arbeidshverdagen. Dette gjør de for å effektivisere avdelingen på enkelte områder, samt flytte ressurser til mer krevende arbeidsoppgaver. Esben forteller at han syns prosjektet er veldig interessant å jobbe med, og at det blir spennende å ta roboten i bruk. 

bilde av sitat-forfatter, Esben Nilsen, Rådgiver.

Sitat start,  Jeg søkte på stillingen fordi jobben virket veldig spennende og relevant for min utdanning. I jobben min lærer man stadig noe nytt og det er mange spennende og utfordrende oppgaver. I tillegg har vi et veldig godt arbeidsmiljø og mange flinke kollegaer i hele landsdelen.
- Esben Nilsen, Rådgiver

Del: