Boligprisstatistikk Q2 2024 Sørøst-Norge

Eiendom Norge har nylig presentert boligprisstatistikk for andre kvartal 2024, som viser en prisutvikling på 8 % på boligprisene i hele Norge.

Publisert 3. juli 2024. Sist redigert 4. juli 2024

Boligprisene sank med 0,2 prosent i juni, noe som ga en sterk oppgang på 0,4 prosent sesongjustert. Det er fortsatt en sterk utvikling i boligmarkedet og så langt i 2024 har boligprisene steget med hele 8 prosent

bilde av sitat-forfatter, Henning Lauridsen, administrerende direktør i Eiendom Norge.

Sitat start,  Boligprisutviklingen hittil i 2024 har vært sterk og vi venter at den sterke utviklingen vedvarer etter et lite hvileskjær i juli som normalt
- Henning Lauridsen, administrerende direktør i Eiendom Norge

Hovedpunkter Q2 - Buskerud 

Nominell prisendring forrige kvartal

1,8

Prisendring siste fire kvartal

- 0,9 %

Antall solgte boliger Q2 - Buskerud

1359 boliger

Lagt ut for salg

1674 boliger

Omsetningstid Q2 2024

55 dager

Omsetningstid Q2 2023

30 dager

bilde av sitat-forfatter, Ola Amundsen, leder i EiendomsMegler 1 Sørøst-Norge.

Sitat start,  Vi ser prisoppgang i alle våre områder q2. Det er store variasjoner og Kongsberg stiger med hele 5,1% siste kvartal og 4,4% siste 12 måneder. Drammen stiger 1,3% siste kvartal og siste 12 måneder endte på minus 2,3%. Sandefjord og Larvik stiger begge med 3,4% siste kvartal og ligger på topp i Vestfold
- Ola Amundsen, leder i EiendomsMegler 1 Sørøst-Norge

Den lokale prisutviklingen i Drammen

Drammen har hatt en prisutvikling på 1,3 % i andre kvartal 2024, sammenlignet med samme periode i 2023, hvor den var den på 1,6  %. De siste fire kvartalene har Drammen hatt en prisutvikling på -2,3 %, mens i samme periode i 2023 var på - 1,5  %. I Drammen ble det solgt over - boliger i første kvartal 2024 med - dagers omsetningstid. 

Prisutvikling Q2 2024

1,3 %

Prisutvikling Q2 2023

1,6 %

Prisutvikling siste 4. kvartaler

- 1,5 %

Antall boliger solgt Q2

-

Omsetningstid

-

Sitat start,  Drammen har hatt en positivprisutvikling det første halvåret i 2024, etter en treg høst og vinter. Vi så at markedet tok seg veldig bra opp i april/mai, men etter et stort tilbud av nye boliger for salg i mai/juni så har salgene flatet ut igjen. Vi ser flere og flere signaler på at det nå er et selektivt men godt marked, som fortsatt er prissensitivt. Drammen ligger p.t. etter landet forøvrig som har hatt en prisoppgang på 8,2% så langt i år, og med den lave andelen av salgsstarter på nybolig forventer vi at det kommer en rekyl i markedet som fort kan gi en prisoppgang på over 10% i 2025. Markedet har våknet til live igjen og det er flere som nå skjønner at tiden er inne for å kjøpe!
- Kent Salte, avdelingsleder EiendomsMegler 1 Drammen

EiendomsMegler 1, avdelingsleder, megler, Drammen, Buskerud

Den lokale prisutviklingen i Lier

Lier har hatt en prisutvikling 1,7 % i andre kvartal 2024, sammenlignet med samme periode i 2023, hvor den var den på 2,5 %. De siste fire kvartalene har Lier hatt en prisutvikling 1,7 %, mens i samme periode i 2023 var på 2,0 %. I Lier ble det solgt - boliger i første kvartal 2024 med - dagers gjennomsnittlig omsetningstid.  

Prisutvikling Q2 2024

1,7 %

Prisutvikling Q2 2023

2,5 %

Prisutvikling siste 4. kvartaler

1,7 %

Antall boliger solgt Q2

-

Omsetningstid

- dager

Sitat start,  Lier har tilbakelagt et hektisk kvartal med doblet antall omsetninger i 2. kvartal sett opp mot fjoråret. Dette er jevnt fordelt over eneboliger, rekkehus og tomannsboliger samt leiligheter. Etter en relativt stor nedgang i markedet siste del av 2023 begynner vi nå å kunne prise tilsvarende tidligere toppnivå. Nær halvparten av boligene som omsettes går under prisantydning men det er ikke store differanser. Optimismen ser ut til å ha satt seg og det kan vises til godt oppmøte på visninger og tidvis heftige budrunder og prisrekorder i enkelte områder.
- Richard Veum, avdelingsleder EiendomsMegler 1 Lier

Den lokale prisutviklingen i Kongsberg  

Kongsberg har hatt en prisutvikling på 5,1% % i andre kvartal i 2024, sammenlignet med samme periode i 2023, hvor den var den på 3,1 %. De siste fire kvartalene har Kongsberg hatt en prisutvikling på 4,4 %, mens i samme periode i 2023 var på - 0,8 %. Antall solgte boliger første kvartal 2024 var - stk totalt og omsetningstiden var gjennomsnittlig - dager.

Prisutvikling Q2 2024

5,1 %

Prisutvikling Q2 2023

3,1 %

Prisutvikling siste 4. kvartaler

4,4 %

Antall boliger solgt Q2

- boliger

Omsetningstid

- dager

Sitat start,  Boligmarkedet i Kongsberg har vært bra i Q2. Vi opplever svært godt med folk på visninger og gode salg med fornøyde kjøpere og selgere. Vi gleder oss til August og mange spennende objekter som etter hvert er på vei ut i markedet.
- Kjersti Slettemo, avdelingsleder i EiendomsMegler 1 Kongsberg

EiendomsMegler 1, megler, Kongsberg

Den lokale prisutviklingen i Drammen, Lier, Sande og Svelvik

Drammen har hatt en prisutvikling på 1,3 %; Lier 1,75% og Holmestrand 1,9% de to første kvartalene i 2024. De siste fire kvartalene har Drammen hatt en prisutvikling på -2,3 %, Lier 1,75% og Holmestrand 0,1%.

Prisutvikling Q2 2024

1,3 %

Prisutvikling Q2 2023

1,6 %

Prisutvikling siste 4. kvartaler

-2,3 %

Antall boliger solgt Q2

1.359 boliger

Omsetningstid

55 dager

bilde av sitat-forfatter, Geir Storli, avdelingsleder i EiendomsMegler 1 Dahl i Drammen.

Sitat start,  I Buskerud ble de to siste kvartaler solgt 1.359 boliger som er en økning på 14% i forhold til samme tid i fjor. Det ble lagt ut 1.674 boliger som er en økning på 3% mot samme tid i fjor. Gjennomsnittlig omsetningstid var 55 dager i forhold til 30 dager samme tid i fjor. Dvs. at markedet er bedre enn det har vært tidligere, dog er markedet fortsatt litt avventende på grunn av dagens rentenivå og usikkerhet knyttet til rentebanen. Markedet er i en endring hvor omsettingen tiltar men er det viktig å treffe på pris når man legger eiendommen ut i markedet
- Geir Storli, avdelingsleder i EiendomsMegler 1 Dahl i Drammen

Den lokale prisutviklingen i Nedre Eiker

Nedre Eiker har hatt en prisutvikling på ca. 0,9 % i andre kvartal 2024, sammenlignet med samme periode i 2023, hvor den var den på ca. - %. De siste fire kvartalene har Nedre Eiker hatt en prisutvikling på -1,4 %, mens i samme periode i 2023 var på ca. - %.

Prisutvikling Q2 2024

0,9 %

Prisutvikling Q2 2023

- %

Prisutvikling siste 4. kvartaler

- 1,4 %

Antall boliger solgt Q2

- boliger

Omsetningstid

- dager

Sitat start,  I Nedre Eiker har det blitt omsatt over 40% flere brukte boliger i årets andre kvartal enn det ble i første kvartal og antall omsetningsdager er nesten halvert. Vi ser også at antall visningsdeltakere og interessenter har økt. Dette tyder på at den positive endringen vi så i markedet i begynnelsen av året har fortsatt. Signalene fra Norges Bank om at rentetoppen mest sannsynlig er nådd, ser ut til å påvirke markedet i en sunn retning i et stabilt tempo
- Karianne Skogmo, avdelingsleder i EiendomsMegler 1 Nedre Eiker

Den lokale prisutviklingen i Modum

Modum har hatt en prisutvikling på ca. 0,9 % i andre kvartal 2024, sammenlignet med samme periode i 2023, hvor den var den på ca. - %. De siste fire kvartalene har Modum hatt en prisutvikling på -1,4 %, mens i samme periode i 2023 var på ca. - %.

Prisutvikling Q2 2024

0,9 %

Prisutvikling Q2 2023

- %

Prisutvikling siste 4. kvartaler

- 1,4 %

Antall boliger solgt Q2

- boliger

Omsetningstid

- dager

Sitat start,  -
- Wiggo Smedberg, avdelingsleder i EiendomsMegler 1 Modum

Den lokale prisutviklingen i Eiker

Øvre Eiker har hatt en prisutvikling på 0,9 % i andre kvartal i 2024, sammenlignet med samme periode i 2023, hvor den var den på - %. De siste fire kvartalene har Øvre Eiker hatt en prisutvikling på - 1,4 %.

 

 

Prisutvikling Q2 2024

0,9 %

Prisutvikling Q2 2023

- %

Prisutvikling siste 4. kvartaler

- 1,4 %

Sitat start,  Markedet er fortsatt veldig selektivt. Enkelte eiendommer selges raskt, andre tar lengre tid og krever flere visninger. Det er allikevel en positiv trend vi ser i form av at vi har noe flere folk på visningene og budene sitter litt lettere. Det er allikevel i hovedsak flere budforhnadlinger med den enkelte enn vi ser av budrunder. Det er lys i tunellen så jeg tror høsten blir spennende
- Ronny Abeltun, avdelingsleder i EiendomsMegler 1 Eiker

Hovedpunkter Q2 - Vestfold 

Nominell prisendring forrige kvartal

2,9 %

Prisendring siste fire kvartal

1,0 %

Antall solgte boliger Q2 - Vestfold

1620 boliger

Lagt ut for salg

1976 boliger

Omsetningstid Q2 2024

58 dager

Omsetningstid Q2 2023

32 dager

Den lokale prisutviklingen i Horten

Horten har hatt en prisutvikling på 2,8 % andre kvartal 2024, sammenlignet med samme periode i 2023 hvor den var den på 1,6 %. De siste fire kvartalene har Horten hatt en prisutvikling  0,0 %, mens i samme periode i 2023 var - 2,4 %.

  

Prisutvikling Q2 2024

2,8 %

Prisutvikling Q2 2023

1,6 %

Prisutvikling siste 4. kvartaler

- 1,2 %

Den lokale prisutviklingen i Holmestrand

Holmestrand har hatt en prisutvikling 1,9 % første kvartal 2024, sammenlignet med samme periode i 2023, hvor den var den - 2,9 %. De siste fire kvartalene har Holmestrand hatt en prisutvikling 0,1 %, mens i samme periode i 2023 var på - 2,4 %. 

Prisutvikling Q2 2024

1,9 %

Prisutvikling Q2 2023

- 2,9 %

Prisutvikling siste 4. kvartaler

0,1 %

Sitat start,  Rundt påske og 17. mai er det full fres i boligmarkedet og meglerne har nok å gjøre. I overgangen mai til juni pleier det som regel å stilne litt på kjøpefronten. Det kommer sjeldent nye salgsobjekter i juli, det begynner å stilne allerede fra sankthans. Kjøperne som da har sett en stund kan fort få ut fingeren og plutselig bestemmer de seg. Det å skulle komme seg inn på boligmarkedet for første gang, som enslig, eller med én inntekt, blir bare vanskeligere og vanskeligere. Skal man kjøpe bolig nå om dagen blir man nesten rådet til å være i et samboerforhold. Nå om dagen er vi ute på masse befaringer for boliger som skal selges til høsten. I løpet av sommeren har man bedre tid til å bytte ut en list eller male det siste strøket, da er det klart til høsten, påpeker Romdahl, som har følgende råd: – Selg i den lyse tida.
- Truls Romdahl, Eiendomsmegler i EiendomsMegler 1 Horten

Den lokale prisutviklingen i Tønsberg

Tønsberg har hatt en prisutvikling på 2,8 % i andre kvartal i 2024, sammenlignet med samme periode i 2023, hvor den var den på %. De siste fire kvartalene har Tønsberg hatt en prisutvikling på 1,2 %, mens i samme periode i 2023 var den på - %. I Tønsberg ble over - boliger solgt i andre kvartal 2024 med – dager omsetningstid. 

 

Færder har hatt en prisutvikling på 2,2 % i andre kvartal i 2024, sammenlignet med samme periode i 2023, hvor den var den på - %. De siste fire kvartalene har Færder hatt en prisutvikling på 3,6 %, mens i samme periode i 2023 var den på - %. I Færder ble over - boliger solgt i første kvartal 2024 med – dager omsetningstid.  

Prisutvikling Q2 2024

2,8 %

Prisutvikling Q2 2023

-

Prisutvikling siste 4. kvartaler

1,2 %

Antall boliger solgt Q2

-

Omsetningstid

-

Sitat start,  Vi ser at boligmarkedet flater ut mot ferien og at det er færre mennesker på visninger. Dette er normalt, vi ser det hvert år på denne tiden. Samtidig ser vi at markedet også er veldig selektivt. I enkelte områder selges det fortsatt godt over prisantydning, mens andre områder så ser vi at eiendommer selges til prisantydning eller noe lavere. Juni måned har for oss i Tønsberg og Færder vært veldig bra, og vi har allerede solgt over budsjett
- Jens Erik Wesenberg, avdelingsleder i EiendomsMegler 1Tønsberg, Stokke og Revetal

EiendomsMegler 1, megler, lokal, Tønsberg

Den lokale prisutviklingen i Sandefjord

Sandefjord har hatt en prisutvikling på 3,4 % i andre kvartal i 2024, sammenlignet med samme periode i 2023, hvor den var den på 2,2 %. De siste fire kvartalene har Sandefjord hatt en prisutvikling på 1,3 %, mens i samme periode i 2023 var den på 0,6 %. I Sandefjord ble over 406 boliger solgt i andre kvartal 2024 med 63 dager omsetningstid. 

Prisutvikling Q2 2024

3,4 %

Prisutvikling Q2 2023

2,2 %

Prisutvikling siste 4. kvartaler

1,3 %

Antall boliger solgt Q2

403 boliger

Omsetningstid

63 dager

Sitat start,  Sandefjord har hatt en positiv prisutvikling på 5,4 % i andre kvartal i 2024, sammenlignet med samme periode i 2023. Fra første kvartal til andre kvartal i år steg prisene lokalt med 1,3 %. Det ble i Sandefjord omsatt 617 boliger 2. kvartal 2023 mot 406 boliger 2. kvartal i år. Gjennomsnittlig omsetningstid falt fra 82 dager i andre kvartal i år til 63 dager for andre kvartal. amtidig ser via at 68% av boligene ble solgt under prisantydning i 1. kvartal mot 63% i 2. kvartal. Vi ser også en økning i antall objekter som går over prisantydning. Det er fremdeles et stort utvalg av boliger i markedet som gir boligkjøperne mye å velge i.
- Stian Dursett, EiendomsMelger 1 Sandefjord

Den lokale prisutviklingen i Larvik

Larvik har hatt en prisutvikling på 3,4 % i andre kvartal i 2024, sammenlignet med samme periode i 2023, hvor den var den på 2,6 %. De siste fire kvartalene har Larvik hatt en prisutvikling på - 0,1 %, mens i samme periode i 2023 var på 1,6 %.

Prisutvikling Q1 2024

2,0 %

Prisutvikling Q1 2023

3,7 %

Prisutvikling siste 4. kvartaler

- 0,5 %

Sitat start,  Kvartal 2 er ofte høysesong og 2024 er intet unntak. Det ligger nå mange boliger ute for salg og viktigheten av fornuftig prisantydning blir avgjørende. Vi ser at det kommer flere på visning om dagen, spesielt på nye eiendommer som legges ut
- Morten Skorge, avdelingsleder EiendomsMelger 1 Larvik

EiendomsMegler 1, megler, Larvik, lokal, salg, kjøpe

Hvor er tallene hentet i fra?

Tallene fra boligprisstatistikken er utarbeidet av Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS. Disse regionsrapportene har oversikt over boligprisutvikli

Del: