Boligprisstatistikk Q4 2023

Publisert 21. februar 2024

Eiendom Norge har nylig presentert boligprisstatistikk for fjerde kvartal 2023, som viser en nedgang i boligprisene i hele Norge.

- Boligprisene sank 0,9 prosent i desember, noe som ga en liten oppgang på 0,2 prosent sesongjustert. 2023 ender dermed som vi prognostiserte sist måned med en liten oppgang på 0,5 prosent. Med en vekst i konsumprisene i 2023 på mellom 4 og 5 prosent innebærer dette at bolig reelt sett har blitt billigere”, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

- Året 2023 skilte seg ut med en rekke rentehevninger og økte omsetningstider. Antall eiendommer som ble solgt holdt seg ganske stabilt sett opp mot “normale år” og vi har et fungerende boligmarked. Prisene i våre distrikter ble preget av nedgang siste kvartal og landet ganske flatt for året som helhet. Noen lokale variasjoner ble det, Kongsberg gikk mot strømmen med 4,4% oppgang og Horten ble svakest i 2023, med nedgang på 1,3%, sier Ola Amundsen, leder i EiendomsMegler 1 Sørøst-Norge.  

bilde av sitat-forfatter, Henning Lauridsen, administrerende direktør Eiendom Norge.

Sitat start,  - Aktiviteten i bruktboligmarkedet er stabil, tross skiftet i prisutviklingen de siste to månedene. Siden før sommeren har det også vært en sterk vekst i antall nye boliger på markedet, men denne trenden på tilbudssiden er nå i ferd med å avta
- Henning Lauridsen, administrerende direktør Eiendom Norge

bilde av sitat-forfatter, Ola Amundsen, leder i EiendomsMegler 1 Sørøst-Norge..

Sitat start,  Året 2023 skilte seg ut med en rekke rentehevninger og økte omsetningstider. Antall eiendommer som ble solgt holdt seg ganske stabilt sett opp mot “normale år” og vi har et fungerende boligmarked.
- Ola Amundsen, leder i EiendomsMegler 1 Sørøst-Norge.

Den lokale prisutviklingen i Drammen

Drammen har hatt en prisutvikling på - 2, 9 % i fjerde kvartal 2023, sammenlignet med samme periode i 2022, hvor den var den på - 4,9 %. De siste fire kvartalene har Drammen hatt en prisutvikling på -2,5 %, mens i samme periode i 2022 var på 2, 5 %. I Drammen ble det solgt over 366 boliger i siste kvartal 2023 med 53 dagers omsetningstid.

arrow_downward
Prisutvikling Q4 2023

- 2, 9 %

arrow_downward
Prisutvikling siste 4. kvartalene

-2,5 %

arrow_downward
Prisutvikling Q4 2022

- 4,9 %

in_home_mode
Antall boliger solgt Q4

366 boliger

calendar_month
Omsetningstid

53 dager

bilde av sitat-forfatter, Kent Salte, avdelingsleder EiendomsMegler 1 Drammen.

Sitat start,  Totalt sett så har vi solgt så og si like mange boliger i 2023 som i 2022. Nå tror jeg at januar igjen skal gi oss en oppgang i prisene, før det flater ut mot sommeren. Og så treffer vi forhåpentligvis en positiv trend i markedet til høsten dersom rentene begynner å gå ned igjen.
- Kent Salte, avdelingsleder EiendomsMegler 1 Drammen

Den lokale prisutviklingen i Lier

Lier har hatt en prisutvikling på - 2,7 % i fjerde kvartal 2023, sammenlignet med samme periode i 2022, hvor den var den på - 3,6 %. De siste fire kvartalene har Lier hatt en prisutvikling på - 0,1 %, mens i samme periode i 2022 var på 3,1 %.  I Lier ble det solgt 69 boliger i siste kvartal 2023 med 55 dagers gjennomsnittlig omsetningstid.

arrow_downward
Prisutvikling Q4 2023

- 2,7 %

arrow_downward
Prisutvikling siste 4. kvartalene

- 0,1 %

arrow_downward
Prisutvikling Q4 2022

- 3,6 %

in_home_mode
Antall boliger solgt Q4

69 boliger

calendar_month
Omsetningstid

55 dager

bilde av sitat-forfatter, Richard Veum, avdelingsleder EiendomsMegler 1 Lier.

Sitat start,  Antall omsetninger dette kvartalet har en marginal nedgang fra 74 boliger samme periode i fjor. Størst endring ser vi på omsetningstid som har økt fra 28 dager i snitt til 55 dager i snitt. Som en sammenheng med omsetningstid ser vi også at antall boliger som blir solgt under prisantydning var hele 8 av 10 boliger. Kun 1 av 10 gikk over prisantydning. Det vil trolig ta noe tid før statistikkenene vil vise oss noe annet bilde da det rolige kvartalet vi har vært igjennom tar med seg liggetiden på boligene som ikke ble solgt i fjor, men starten på 2024 kan gi et bilde på at takten er i ferd med å endre seg.
- Richard Veum, avdelingsleder EiendomsMegler 1 Lier

Den lokale prisutviklingen i Nedre Eiker

Nedre Eiker har vi hatt en omsetningstid på 45 dager totalt for alle typer boliger i 4. kvartal, mot 47 dager forrige kvartal, forteller Karianne Skogmo. Det ble solgt 171 brukte boliger i Q4 mot 155 i Q3. Til tross for likhetene på omsetningstid og antall, så ser vi at kun 12 % av alle solgte boliger i fjerde kvartal ble solgt over prisantydning mens i tredje kvartal var det 22 % av alle solgte boliger. Totalt i 2023 så ble det i tidligere Nedre Eiker omsatt omtrent det samme antall brukte boliger som i hele 2022, men med endel lengre omsetningstid. Allerede i begynnelsen av året vi nå er i, så ser vi endring i markedet, med flere interessenter, flere visningsdeltakere og flere salg. Dette tyder på at markedet er i positiv endring, men forhåpentligvis i et sunt tempo

in_home_mode
Antall boliger solgt Q4

171 boliger

calendar_month
Omsetningstid

45 dager

bilde av sitat-forfatter, Karianne Skogmo, avdelingsleder i EiendomsMegler 1 Nedre Eiker.

Sitat start,  Allerede i begynnelsen av året vi nå er i, så ser vi endring i markedet, med flere interessenter, flere visningsdeltakere og flere salg. Dette tyder på at markedet er i positiv endring, men forhåpentligvis i et sunt tempo.
- Karianne Skogmo, avdelingsleder i EiendomsMegler 1 Nedre Eiker

Den lokale prisutviklingen i Øvre Eiker

Øvre Eiker har hatt en prisutvikling på −2,0% i fjerde kvartal i 2023, sammenlignet med samme periode i 2022, hvor den var den på −1,0 %. De siste fire kvartalene har Øvre Eiker hatt en prisutvikling på −1,0% mens i samme periode i 2022 var på +2,3 %.  

arrow_downward
Prisutvikling Q4 2023

- 2,0 %

arrow_downward
Prisutvikling siste 4. kvartalene

- 1,0 %

arrow_downward
Prisutvikling Q4 2022

- 1,0 %

bilde av sitat-forfatter, Ronny Abeltun, avdelingsleder i EiendomsMegler 1 Øvre Eiker.

Sitat start,  2023 var på mange måter utfordrende, spesielt siste halvår. Dette skyldes i hovedsak usikkerhet rundt rente som stadig økte. Allikevel solgte vi flere boliger i 2023 enn i 2022, så det viser at markedet var der, men at det tok lengre tid å selge hver bolig. Vi opplever at flere og flere ønsker å selge sin eiendom og slik sett tror vi at 2024 vil få en positiv utvikling og at det forhåpentligvis blir et mer stabilt markedet nå som rentetoppen synes å være nådd
- Ronny Abeltun, avdelingsleder i EiendomsMegler 1 Øvre Eiker

Den lokale prisutviklingen i Modum

Modum har hatt en prisutvikling på ca. -3 % i fjerde kvartal 2023, sammenlignet med samme periode i 2022, hvor den var den på ca. -1 %. De siste fire kvartalene har Modum hatt en prisutvikling på -1,4 %, mens i samme periode i 2022 var på ca. 1,4 %. I Modum ble det solgt 40 boliger i siste kvartal 2023 med 60 dagers omsetningstid. 

arrow_downward
Prisutvikling Q4 2023

- 3 %

arrow_downward
Prisutvikling siste 4. kvartalene

-1,4 %

arrow_downward
Prisutvikling Q4 2022

- 1 %

in_home_mode
Antall boliger solgt Q4

40 boliger

calendar_month
Omsetningstid

60 dager

bilde av sitat-forfatter, Wiggo Smedberg, avdelingsleder i EiendomsMegler 1 Modum.

Sitat start,   Det ble solgt 194 boliger i Modum 2023 mot 211 i 2022 så det er fortsatt god aktivitet i markedet selv om det i snitt tar lengre tid før hvert salg lander. Vi ser at interessentene tar seg bedre tid og gjerne ser på flere eiendommer før de bestemmer seg
- Wiggo Smedberg, avdelingsleder i EiendomsMegler 1 Modum

Den lokale prisutviklingen i Drammen, Lier, Svelvik og Sande

Drammen har hatt en prisutvikling på - 2, 9 % i fjerde kvartal 2023, sammenlignet med samme periode i 2022, hvor den var den på - 4,9 %. De siste fire kvartalene har Drammen hatt en prisutvikling på -2,5 %, mens i samme periode i 2022 var på 2, 5 %. I Drammen ble det solgt 1.851 boliger i 2023 med 53 dagers omsetningstid siste kvartal. Snittprisen på en bolig i Drammen var 3.555.000,- i 2023.

arrow_downward
Prisutvikling Q4 2023

- 2, 9 %

arrow_downward
Prisutvikling siste 4. kvartalene

-2,5 %,

arrow_downward
Prisutvikling Q4 2022

- 4,9 %

in_home_mode
Antall boliger solgt 2023

1.851 boliger

calendar_month
Omsetningstid

53 dager

bilde av sitat-forfatter, Geir Storli, regionleder Buskerud og avdelingsleder EiendomsMegler 1 Dahl.

Sitat start,  I Drammen ble det solgt 1.851 boliger i 2023 med 53 dagers omsetningstid siste kvartal. Snittprisen på en bolig i Drammen var 3.555.000,- i 2023. Aktiviteten i markedet har tatt seg opp og vi merker at det er flere på visning enn tidligere.
- Geir Storli, regionleder Buskerud og avdelingsleder EiendomsMegler 1 Dahl

Den lokale prisutviklingen i Kongsberg

Kongsberg har hatt en prisutvikling på - 1,0 % i fjerde kvartal i 2023, sammenlignet med samme periode i 2022, hvor den var den på - 0,5 %. De siste fire kvartalene har Kongsberg hatt en prisutvikling på 4,4 %, mens i samme periode i 2022 var på - 0,5 %.

arrow_downward
Prisutvikling Q4 2023

- 1, 0 %

arrow_downward
Prisutvikling siste 4. kvartalene

4,4 %

arrow_downward
Prisutvikling Q4 2022

- 0, 5 %

in_home_mode
Antall boliger solgt Q4

110 boliger

calendar_month
Omsetningstid

27 dager

bilde av sitat-forfatter, Kjersti Slettemo, avdelingsleder i EiendomsMegler 1 Kongsberg.

Sitat start,   Hittil i 2024 ser vi godt oppmøte på visninger og at mange fortsatt er på utkikk etter bolig, men vi ser at kundene bruker noe lengre tid på beslutninger sammenlignet med tidligere.
- Kjersti Slettemo, avdelingsleder i EiendomsMegler 1 Kongsberg

Den lokale prisutviklingen i Sandefjord

Sandefjord har hatt en prisutvikling på - 2, 5 % i fjerde kvartal i 2023, sammenlignet med samme periode i 2022, hvor den var den på - 4, 8 %. De siste fire kvartalene har Sandefjord hatt en prisutvikling på - 2, 5 %, mens i samme periode i 2022 var den på 3,8 %. I Sandefjord ble over 210 boliger solgt i fjerde kvartal 2023.  

arrow_downward
Prisutvikling Q4 2023

- 2,5 %

arrow_downward
Prisutvikling siste 4. kvartalene

- 2,5 %

arrow_downward
Prisutvikling Q4 2022

- 4,8 %

in_home_mode
Antall boliger solgt Q4

210 boliger

calendar_month
Omsetningstid

41 dager

bilde av sitat-forfatter, Stian Dursett, avdelingsleder i EiendomsMegler 1 Sandefjord.

Sitat start,  I Sandefjord ble det omsatt 3 % flere brukt boliger i 2023 sammenlignet med året før. Omsetningstiden økte fra et snitt på 25 dager til 41 dager, noe som er en økning på hele 64%. Rekkehus er den boligtypen som har hatt størst økning i omsetningstid og leiligheter den som har har den laveste. Boligprisene steg noe på starten av året og falt litt mot slutten dette resulterte i at gjennomsnittlig kvadratmeterpris holdt seg uendret sammenlignet med året før, til tross for at det var vesentlig økning i antall objekter som ble solgt under prisantydning. I 2024 forventer vi en svak pris oppgang og en nedgang i omsetningstid mot sommeren.
- Stian Dursett, avdelingsleder i EiendomsMegler 1 Sandefjord

Den lokale prisutviklingen i Larvik

Larvik har hatt en prisutvikling på −3,1 % i fjerde kvartal i 2023, sammenlignet med samme periode i 2022, hvor den var den på − 4,9 %. De siste fire kvartalene har Larvik hatt en prisutvikling på − 0,5 %, mens i samme periode i 2022 var på 1,8 %.

arrow_downward
Prisutvikling Q4 2023

−3,1 %

arrow_downward
Prisutvikling siste 4. kvartalene

− 0,5 %

arrow_downward
Prisutvikling Q4 2022

− 4,9 %

in_home_mode
Antall boliger solgt Q4

-

calendar_month
Omsetningstid

64 dager

bilde av sitat-forfatter, Morten Skorge, avdelingsleder i EiendomsMegler 1 Larvik.

Sitat start,   Det ble solgt flere boliger i 2023 enn i 2022 i Larvik, det er nok overraskende for mange da det har blitt skrevet mye negativt om boligmarkedet i 2023. Det siste året gikk prisene noe ned i Larvik (-0,5%), men den største endringen er hvor lang tid det tar å selge boligen (64 dager), dette bør man ta med i beregningen hvis man skal bytte bolig. Vi anbefaler derfor å starte salgsprosessen så raskt som mulig. Vi tror på bedre tider i 2024 med forhåpentligvis lavere renter og mer forutsigbarhet
- Morten Skorge, avdelingsleder i EiendomsMegler 1 Larvik

Den lokale prisutviklingen i Horten

Horten har hatt en prisutvikling på - 3,2 % fjerde kvartal 2023, sammenlignet med samme periode i 2022 hvor den var den på - 4,0 %. De siste fire kvartalene har Horten hatt en prisutvikling på - 1,3 %, mens i samme periode i 2022 var på 4,5 %. Fjerde kvartal 2023 ble det solgt 103 av alle typer boliger i Horten med gjennomsnitt på ca. 40 dager.  

arrow_downward
Prisutvikling Q4 2023

- 3, 2 %

arrow_downward
Prisutvikling siste 4. kvartalene

- 1,3 %

arrow_downward
Prisutvikling Q4 2022

- 4, 0 %

in_home_mode
Antall boliger solgt Q4

103

calendar_month
Omsetningstid

40 dager

Den lokale prisutviklingen i Holmestrand

Holmestrand har hatt en prisutvikling på - 2,4 % det fjerde kvartal 2023, sammenlignet med samme periode i 2022, hvor den var den på - 5,7 %. De siste fire kvartalene har Holmestrand hatt en prisutvikling på 0,7 %, mens i samme periode i 2022 var på 0,2 %. Fjerde kvartal 2023 ble det solgt 91 av alle typer boliger i Holmestrand med gjennomsnitt på ca. 62 dager. 

arrow_downward
Prisutvikling Q4 2023

- 2,4 %

arrow_downward
Prisutvikling siste 4. kvartalene

0,7 %

arrow_downward
Prisutvikling Q4 2022

-5,7 %

in_home_mode
Antall boliger solgt Q4

91

calendar_month
Omsetningstid

62 dager

bilde av sitat-forfatter, Merethe Lunden Andreassen, avdelingsleder i EiendomsMegler 1 Horten og Holmestrand  Tallene fra boligpr.

Sitat start,  Omsetningshastigheten er noe lengre, og flere boliger enn tidligere blir prisen nedjustert for å få solgt. Enkelte objekter blir solgt raskt også. Det er viktig og gå ut med riktig prisantydning slik at vi treffer best mulig i markedet
- Merethe Lunden Andreassen, avdelingsleder i EiendomsMegler 1 Horten og Holmestrand Tallene fra boligpr

Den lokale prisutviklingen i Færder

Færder har hatt en prisutvikling på −2,2 % i fjerde kvartal i 2023, sammenlignet med samme periode i 2022, hvor den var den på −3,9 %. De siste fire kvartalene har Færder hatt en prisutvikling på 0,4 %, mens i samme periode i 2022 var den på 4, 8 %. I Færder ble over 160 boliger solgt i fjerde kvartal 2023 sier Jens-Erik Wesenberg, avdelingsleder i Z-eiendom, en del av EiendomsMegler 1 Sørøst-Norge. 

arrow_downward
Prisutvikling Q4 2023

- 2,2 %

arrow_downward
Prisutvikling siste 4. kvartalene

4,8 %

arrow_downward
Prisutvikling Q4 2022

−3,9 %

in_home_mode
Antall boliger solgt Q4

160

calendar_month
Omsetningstid

41 dager

Den lokale prisutviklingen i Tønsberg

Tønsberg har hatt en prisutvikling på −2,4 % i fjerde kvartal i 2023, sammenlignet med samme periode i 2022, hvor den var den på −4,5 %. De siste fire kvartalene har Tønsberg hatt en prisutvikling på 1, 1 %, mens i samme periode i 2022 var den på 2,1 %. I Tønsberg ble over 330 boliger solgt i fjerde kvartal 2023. 

arrow_downward
Prisutvikling Q4 2023

−2,4 %

arrow_downward
Prisutvikling siste 4. kvartalene

1,1 %

arrow_downward
Prisutvikling Q4 2022

−4,5 %

in_home_mode
Antall boliger solgt Q4

330 boliger

calendar_month
Omsetningstid

-

bilde av sitat-forfatter, Jens-Erik Wesenberg, avdelingsleder i Z-eiendom, en del av EiendomsMegler 1 Sørøst-Norge.

Sitat start,   Det ble solgt omtrent det samme antall boliger i 2023 som i 2022. I 2023 har prisutviklingen vært flat for Tønsbergs sin del. Året begynte med en prisstigning som ble nullet ut i 4 kvartal. Tønsbergs attraktivitet har gjort at Tønsberg ofte har den sterkeste prisutviklingen i Vestfoldbyene når boligprisene stiger. Tilsvarende det minste prisfallet når prisene faller. Sommerbyen Tønsberg med sin unike skjærgård har i mange år vært ett ettertraktet område å bosette seg i og det forventer vi også den vil være i 2024 Tønsbergs sentrale beliggenhet, både med fly til Europa og til vår kjære hovedstad gjør at vi tiltrekker oss mange pendlere. Alle disse forhold er faktorer som påvirker boligprisene i vårt markedsområde. Oppsummert tror vi 2024 vil bli et relativt normalt boligår.
- Jens-Erik Wesenberg, avdelingsleder i Z-eiendom, en del av EiendomsMegler 1 Sørøst-Norge

Del: