Enovastøtte til sameier og borettslag

Det er ikke bare eiere av eneboliger som kan få støtte til å energi effektivisere.

Publisert 19. april 2024. Sist redigert 4. juni 2024

Som privatperson kan du få støtte fra Enova til alt fra installering av varmepumpe og balansert ventilasjon til solceller på taket. Det er mange støtteordninger som retter seg mot private boligeiere, og inntil nylig veldig få som rettet seg mot sameier og borettslag. 

Det finnes heldigvis i dag et utvalg gode støtteordninger. Disse favner sant nok bredere enn de fleste støtteordningene for enkeltboliger, hvor støtte utdeles etter enkelttiltak, men dette tilrettelegger også for økt fleksibilitet i energieffektiviseringen. Her er tiltakene Enova stiller med for sameier og borettslag:

Kartleggingsstøtte

Enova gir støtte til borettslag og sameier som får utført en kartlegging av potensiale for energieffektivisering. Kartleggingen resulterer i en prioritert liste over de mest aktuelle energitiltakene, og gir informasjon om kostnad, lønnsomhet og hvordan tiltakene kan gjennomføres. 

Støtten dekker maks 50 prosent av kostnaden av kartlegging. Akkurat hvor mye man kan få avhenger også av antall boenheter og kostnadsnivå. Borettslag med 10-49 boenheter, kan få 150.000 kroner. Borettslag med mer enn 200 boenheter, kan derimot få 350.000 kroner. 

 

Støtte til varmesentraler

Enova gir støtte ved investering i varmesentraler. En varmesentral er stedet hvor varmtvann produseres i et varmeanlegg, og den kan blant annet benytte seg av varmepumper og solfangere som energikilde. 

Husk at her må det søkes om midler før oppstart. Dersom varmesentralen installeres i et eksisterende bygg, gis det kun støtte om dagens varmeløsning er fossil olje, fossil gass eller strøm. 

 

Generell energioppgradering

Den mest aktuelle støtteordningen for sameier og borettslag gir støtte i forbindelse med generell energieffektivisering. Den favner som sådan veldig bredt, og stiller kun minstekrav om at tiltakene resulterer i minst 20 prosent energiforbedring. Tiltakene kan for eksempel være etterisolering, skifte av vinduer eller installering av solceller og varmepumper.

Støtten kan utgjøre opptil 30 prosent av kostnadene, men maksimalt 10 millioner kroner. Det er imidlertid viktig å påpeke at dette er en støtteordning hvor det er konkurranse om midlene - alle kan ikke få samme utbetaling.

Søknaden om støtte skal inneholde en beregning av energiforbedring, og det er viktig at denne er mest mulig reell og gjennomførbar. Om det endelige resultatet ikke innfrir minstekravet som forventet, vil det føre til at støtten avkortes.

 

borettslag, sameie, selveier, bolig, enovastøtte, energi effektivisere

Skrevet av:

Artikkelen er skrevet av Cathrine Sæther | Innholdsansvarlig i Byggstart.no

Del: