Hvorfor bruke eiendomsmegler ved salg av bolig?

I disse digitale dager kan man lett komme til å tro at en bolig selger seg selv, og at det er enklere å ta jobben selv. Det er det som regel ikke.

Publisert 5. april 2023

Christel Hetty
Christel Hetty hos EiendomsMegler 1 Nedre Eiker har jobbet som eiendomsmegler siden 2007.

Christel Hetty hos EiendomsMegler 1 Nedre Eiker har jobbet som eiendomsmegler siden 2007. Hennes erfaring tilsier at det nesten alltid lønner seg å bruke en eiendomsmegler ved salg av bolig.

Tillit og trygghet

Den erfarne eiendomsmegleren mener at det å benytte en eiendomsmegler i stor grad handler om trygghet.

På den ene siden handler det om at du som selger skal kunne føle deg trygg på at eiendomsmegleren ivaretar dine interesser, ordner nødvendig dokumentasjon, markedsfører og selger boligen på en god måte. På den andre siden handler dette om din motpart som selger – nemlig kjøperen. Benytter du en eiendomsmegler til salget, sikrer du at potensielle kjøpere føler en trygghet på både prosess og resultat.

Bistår selger fra A til Å

Tilbudet om å selge selv har alltid vært der. Alle eiendomsmeglerforetak tilbyr også å ordne kontrakt og oppgjør i forbindelse med at du selger boligen selv, så dette er ikke noe nytt for eiendomsmeglerne i EiendomsMegler 1 Nedre Eiker.

– Men vi går ikke ut og markedsfører at vi driver med det, fordi det ikke er vårt primærområde. Vi ønsker i all hovedsak å bistå selger fra A til Å, forteller Hetty.

– Vi mener det er lønnsomt å bruke oss som megler. Jeg og mine kollegaer i EiendomsMegler 1 er nok i stand til å få en bedre pris enn det en forbruker er. Med vår erfaring, vårt kontaktnettverk, våre annonsørkanaler og vår kundeportefølje – som vi er i kontakt med hver eneste dag, hver eneste time, hele året rundt – mener vi at vi er i stand til å oppnå en riktig og bedre pris, sier hun.

Krav til dokumentasjon

Kravene fra myndighetene har blitt strengere – for eksempel stiller eiendomsmeglerloven strenge krav til dokumentasjon. Skal du selge som privatperson har du en omfattende informasjonsplikt som du må overholde. Det innebærer at du må innhente alle nødvendige opplysninger om eiendommen for å informere om det.

– En eiendomsmegler kjenner til hvilke krav som stilles til dokumentasjon, og hvordan man kan innhente informasjonen. Det er mye man skal ha kontroll på, og det å selge selv, kan faktisk utgjøre risiko i form av reklamasjoner fra kjøper, sier Christel.

På Christels tolv år i bransjen er det mye som har forandret seg. Å bli eiendomsmegler i dag krever en fem år lang utdannelse; tre år på skolebenken og to år i praksis. Utdannelsen som sådan har vært der en god stund, men lovendringen om at du må være utdannet eiendomsmegler for å få jobbe som det kom i 2011.

Det kan fremstå som et paradoks at man åpner opp for å kunne selge boligen sin selv, samtidig som man setter høyere krav til eiendomsmeglerne.

De «skjulte» kostnadene

Ser du på totalkostnadene ved et salg med bistand fra eiendomsmegler i dag, er en stor prosent av dette produkter og tjenester som strengt tatt er nødvendig. Eksempler på dette er markedsføring og innhenting av nødvendig dokumentasjon. Den erfarne megleren tror at du i det lange løp sparer lite på å selge boligen din selv, for det koster så klart penger å innhente alle opplysninger vedrørende eiendommen, å ha en fotograf på besøk, og å få noen til å skrive kontrakt.

– Derimot kan du spare ganske mye tid på å la en eiendomsmegler gjøre jobben for deg, mener Hetty.

Eiendomsmeglerens rolle

Den engasjerte megleren mener også det er viktig å få frem eiendomsmeglerens rolle – og hvor viktig det er å velge lokalt.

– Jeg er en mellommann, som skal ivareta både selgers og kjøpers interesser, og dette handler i stor grad om trygghet. Mitt mål er at jeg skal ha den troverdighet hos kjøper også. At kjøper føler seg ivaretatt, at handelen har vært god og at de som kjøper bolig får det de betaler for.

Christel Hetty vil råde dagens boligselgere til å bruke en megler som vektlegger de riktige sidene av boligen og som vet hvilken kundegruppe du bør nå ut til.

– Dette med lokal forankring er avgjørende for om det skal ha betydning å bruke en megler eller ei. Jeg jobber med salg av boliger hovedsakelig i Nedre Eiker, og her kjenner jeg markedet godt, avslutter Hetty.

Artikkelen er fra 2019

Del: