Selveier eller borettslag, hvor viktig er egentlig eierformen?

Eierform på boligen trenger ikke å ha stor praktisk betydning,¬ men det er noen forskjeller det er viktig å være oppmerksom på.

Publisert 6. juni 2023

Boligkjøpere på mobil ser på boliger inne på eiendomsmegler1.no

Det er fordeler og ulemper

Det er fordeler og ulemper både med selveier og borettslag, og det kan være lurt av deg som kjøper å ha et bevisst forhold til når du skal ut i boligmarkedet. Kjøper du selveierbolig må du ta høyde for at staten skal ha dokumentavgift som i dag utgjør 2,5 % av den totale kjøpesummen. Denne avgiften beregnes ikke ved kjøp av borettslagsbolig. Det er totalpris og de månedlige fellesutgiftene mer enn eierform som er den endelige avgjørelsen.

bilde av sitat-forfatter, Avdelingsleder i EiendomsMegler 1 Drammen, Kent Salte.

Sitat start,  - Så lenge man bare skal bo i boligen, vil en vanlig beboer ikke merke store forskjellen på selveier eller borettslag. Men økonomisks sett er det viktig å ha en helhetlig forståelse av den totale kostnaden ved å kjøpe og eie en bolig, inkludert gjeld, omkostninger, innskudd, månedlige utgifter og vedlikehold.
- Avdelingsleder i EiendomsMegler 1 Drammen, Kent Salte

Vær oppmerksom på utleierett og forkjøpsrett

Det er opp til de ulike borettslagene om de er åpne for å leie ut andelsleiligheter. Ofte er utleiemuligheten i et borettslag begrenset eller ikke eksisterende. For selveierleilighet kan du fritt leie ut, og derfor er disse boligene mer attraktive for investorer som ønsker å leie ut. Det er likevel mulighet til å søke om dispensasjon fra regelen om utleie i borettslag hvis det foreligger særskilte grunner til det. 

- Dersom du ser for det å kjøpe en leilighet for å leie ut, bør du kjøpe en selveier. Men dersom du kun skal bo, vil noen mene at det kan være et bedre bomiljø i et borettslag som ikke har noe utleie, sier Kent.

Når det gjelder borettslag er det lurt å sjekke ut forkjøpsrett. Borettslagets medlemmer vil ha rett til å tre inn i høyeste bud og hvis du er medlem selv, må du passe på å melde din interesse på boligbyggelag eller borettslagets nettsider i forkant for å kunne benytte forkjøp. De medlemmene som har høyest ansiennitet og er interessert i å bruke forkjøpsretten har størst mulighet til å kuppe leilighetene som ligger ute på forkjøp.

Sjekk fellesgjeld og fellesutgifter

Når du kjøper en brukt bolig, uansett eierform, må du alltid ta høyde for fremtidige felles oppgraderinger. Det kan for eksempel være fasadearbeider, utskifting av vinduer eller tak og oppgradering av bad. Før du legger inn bud om det enten er sameie eller borettslag, må du alltid sjekke hvor høy fellesgjelden er. Det samme er hva fellesutgiftene dekker, det kan være vaktmester, kabel-TV/bredbånd, brøyting og andre felles goder.

I et borettslag bakes fellesgjelden inn i fellesutgiftene med en langsiktig nedbetalingsplan, noe som gir deg som kjøper god forutsigbarhet. Enkelte borettslag har også IN-ordning, slik at du kan betale ned hele fellesgjelden hvis du ønsker det. I noen sameier kan det imidlertid være slik at sameierne må betale sin del av kostnadene som en engangsinnbetaling. 

bilde av sitat-forfatter, Avdelingsleder i EiendomsMegler 1 Drammen, Kent Salte.

Sitat start,  - Det er viktig å se for seg totalsummen på en bolig. Har du i dag finansiering til å kjøpe en bolig til 5 millioner, kan du f.eks. ikke kjøpe en bolig som har 3 millioner i fellesgjeld og 3 millioner i innskudd/kjøpesum. Men du kan enklere bestemme selv dersom du har hele kjøpesummen i egenkapital eller i eksisterende bolig. Et godt eksempel her er å se på den voksne generasjonen som kanskje bor i en gjeldfri bolig, men som har mye faste kostnader med økte strømkostnader, forsikringer, kommunale avgifter, vedlikehold m.m. Disse vil enklere selv kunne bestemme om de heller ønsker å kjøpe en litt dyrere bolig og så å si betale det samme pr mnd, uten at man driver med eget vedlikehold. Ved å nøye vurdere kjøpesummen inkludert gjeld, omkostninger, månedlige utgifter og vedlikehold. kan man ta gode beslutninger og sikre at man velger en bolig som er økonomisk bærekraftig og passer ens behov og økonomiske situasjon.
- Avdelingsleder i EiendomsMegler 1 Drammen, Kent Salte

Del: