Siste nytt om boligprisstatistikken Q2 2023

Eiendom Norge har nylig presentert boligprisstatistikk for andre kvartal 2023, som viser en generell oppgang i boligprisene på 6,4 % i Norge så langt i år. Boligprisene sank med 1,2 prosent i juni 2023. Korrigert for sesongvariasjoner sank boligprisene med 0,5 prosent. Gjennomsnittsprisen for en bolig i Norge var 4 643 491 kroner ved utgangen av juni.

Publisert 7. juli 2023

Boligprisstatistikk Q2 2023 – Sørøst-Norge

Eiendom Norge har nylig presentert boligprisstatistikk for andre kvartal 2023, som viser en generell oppgang i boligprisene på 6,4 % i Norge så langt i år. Boligprisene sank med 1,2 prosent i juni 2023. Korrigert for sesongvariasjoner sank boligprisene med 0,5 prosent. Gjennomsnittsprisen for en bolig i Norge var 4 643 491 kroner ved utgangen av juni. 

bilde av forfatter.

Sitat start,  -Vi tror at renteoppgang sammen med økte bokostnader vil trekke boligprisene ned i siste halvdel av året. Det er lavt utbud av nye boliger, som vil øke presset på brukte boliger, særlig litt lenger frem i tid. Det ser ut til å være god balanse på bruktboligene. Det selges jevn over et høyt antall bruktboliger og boligkjøperne har fått mer å velge i.

Den lokale prisutviklingen i Drammen

Drammen har hatt en prisutvikling på 1,6 % i andre kvartal 2023, sammenlignet med samme periode i 2022, hvor den var den på 5,6 %. De siste fire kvartalene har Drammen hatt en prisutvikling på - 1,5 %, mens i samme periode i 2022 var på 8,5 %. I Drammen ble det solgt over 560 boliger andre kvartal 2023 med 29 dagers omsetningstid.  

Prisutvikling Q2 2023

1,6 %

Prisutvikling Q2 2022

5,6 %

Prisnedgang siste 4. kvartal 2023

- 1,5 %

Prisoppgang 4 kvartal 2022

6,5 %

Boliger solgt Q2 2023

Over 560

Omsetningstid

29 dager

bilde av sitat-forfatter, sier Kent Salte, avdelingsleder i EiendomsMegler 1 Drammen.

Sitat start,  I mai og spessielt juni har det blitt lagt ut rekord mange boliger for salg og vi ser nå effekten av økte rentekostnader og fok er generelt mer fornuftig i budrunder, dersom du skal kjøpe din første bolig har du helt klart bedre forutsetninger til å gjøre et godt kjøp nå enn for et år siden. For de som skal kjøpe og selge så vil man si at det alltid lønner seg å kjøpe seg opp i pris når markedet er roligere. Og så lenge du starter tidlig med salgsprosessen så kan man enklere få gjort de tiltakene som skal til for å få et best mulig salg
- sier Kent Salte, avdelingsleder i EiendomsMegler 1 Drammen

Den lokale prisutviklingen i Lier

Lier har hatt en prisutvikling på 2,5 % i andre kvartal 2023, sammenlignet med samme periode i 2022, hvor den var den på 2.0 %. De siste fire kvartalene har Lier hatt en prisutvikling på -0,9%, mens i samme periode i 2022 var på 6,5 %.  I Lier ble det solgt boliger andre kvartal 2023. 

Prisutvikling Q2 2023

2,5 %

Prisutvikling Q2 2022

2.0 %

Prisnedgang siste 4. kvartal 2023

-0,9%

Prisoppgang 4 kvartal 2022

8,5 %

bilde av sitat-forfatter, sier Richard Veum i Eiendomsmegler 1 Avdeling Lier.

Sitat start,   Til tross for utflating i prisutvikling viser omsetninger i andre kvartal at det er jevn flyt i salgene og det er god ballanse mellom salg over og under prisantydning. Antall salg ligger ca. På samme nivå for samme periode som for fjoråret. Har man kjøpt bolig for noen år tilbake siden kan man forvente gode salg med fin prisutvikling fortsatt. For kjøper er fortsatt oppfordringen at man ikke blir for grådig på å holde igjen på budene når man finner boligen man ønsker å by på. Gode kjøp gjøres også rett rundt prisantydning. Man trenger ikke store avslag for at man kan si seg fornøyd med et godt kjøp
- sier Richard Veum i Eiendomsmegler 1 Avdeling Lier

Den lokale prisutviklingen i Nedre Eiker

I Nedre Eiker har vi hatt en omsetningstid på 24 dager totalt for alle typer boliger i andre kvartal, mot 25 dager samme periode i fjor, forteller Karianne Skogmo. Det ble solgt 163 brukte boliger de tre andre månedene i 2023. Til tross for likhetene på omsetningstid og antall, så ser vi at 44 % av alle solgte boliger i andre kvartal 2023 gikk over prisantydning, mot hele 61 % samme tid i 2022.  

Boliger solgt Q2 2023

163

Omsetningstid

24 dager

bilde av sitat-forfatter,  sier Karianne Skogmo, avdelingsleder hos EiendomsMegler 1 Nedre Eiker. .

Sitat start,  I årets andre kvartal ser vi et tydeligere resultat av inflasjonen og renteøkningen som har vært tema for samfunns-og privatøkonomien det siste trekvart året. Vi opplever færre på visning, interessenter er mer nølende til å legge inn bud til tross for at prisantydning på boliger er justert i forhold til fjoråret og selgers forventninger. Dette resulterer i lavere prisutvikling. Omsetningstiden er vesentlig lengre sammenlignet med det siste året (ikke kvartalet isolert sett). De boligene som går raskest er de hvor selgerne har gjort gode forberedelser. Dette inkluderer rydding, maling og listing av slitte og uferdige flater. Sørg for at boligen og eiendommen generelt fremstår så attraktiv som mulig. Da er sjansene større for et raskt og smidig salg.
- sier Karianne Skogmo, avdelingsleder hos EiendomsMegler 1 Nedre Eiker.

Den lokale prisutviklingen i Kongsberg

Kongsberg har hatt en prisutvikling på 3,1 % i andre kvartal i 2023, sammenlignet med samme periode i 2022, hvor den var den på 2,1 %. De siste fire kvartalene har Kongsberg hatt en prisutvikling på - 0,8 %, mens i samme periode i 2022 var på 4.1 %.

Prisutvikling Q2 2023

3,1 %

Prisutvikling Q2 2022

2,1 %.

Prisnedgang siste 4. kvartal 2023

- 0,8 %

Prisoppgang 4 kvartal 2022

4.1 %

Den lokale prisutviklingen i Horten

Horten har hatt en prisutvikling på 1.6 % andre kvartal 2023, sammenlignet med samme periode i 2022 hvor den var den på 1.7 %. De siste fire kvartalene har Horten hatt en prisutvikling på - 2,4 %, mens i samme periode i 2022 var på 9.4 %.

Prisutvikling Q2 2023

1.6 %

Prisutvikling Q2 2022

1.7 %

Prisnedgang siste 4. kvartal 2023

- 2,4 %

Prisoppgang 4 kvartal 2022

9.4 %

Den lokale prisutviklingen i Holmestrand

Holmestrand har hatt en prisutvikling på 2,9 % det andre kvartal 2023, sammenlignet med samme periode i 2022, hvor den var den på 3,6 %. De siste fire kvartalene har Holmestrand hatt en prisutvikling på -2,4 %, mens i samme periode i 2022 var på 8,4 %.

Prisutvikling Q2 2023

2,9 %

Prisutvikling Q2 2022

3,6 %.

Prisnedgang siste 4. kvartal 2023

-2,4 %

Prisoppgang 4 kvartal 2022

8,4 %.

Den lokale prisutviklingen i Sandefjord  

Sandefjord har hatt en positiv prisutvikling på 2,2 % i andre kvartal i 2023, sammenlignet med samme periode i 2022, hvor den var den på 4,0 %. De siste fire kvartalene har Sandefjord hatt en prisutvikling som har økt med 0,6 %, mens i samme periode i 2022 var den på 9,0 %.

Prisutvikling Q2 2023

2,2 %

Prisutvikling Q2 2022

4,0 %

Prisnedgang siste 4. kvartal 2023

0,6 %,

Prisoppgang 4 kvartal 2022

9,0 %

Den lokale prisutviklingen i Larvik  

Larvik har hatt en prisutvikling på 2,6 % i andre kvartal i 2023, sammenlignet med samme periode i 2022, hvor den var den på 1,6 %. De siste fire kvartalene har Larvik hatt en prisutvikling på 1,6 %, mens i samme periode i 2022 var på 7,4 %.

Prisutvikling Q2 2023

2,6 %

Prisutvikling Q2 2022

1,6 %

Prisnedgang siste 4. kvartal 2023

1,6 %

Prisoppgang 4 kvartal 2022

7,4 %

bilde av sitat-forfatter, sier Morten Skorge, avdelingsleder i EiendomsMegler 1 Larvik .

Sitat start,   Det er færre på visning og interessenter tar seg mer tid til å ta en avgjørelse. Økte renter og generelt mange boliger ute i markedet samtidig gjør at boligen ligger lengre før boligen blir solgt. Bruk tid på utbedringer slik at boligen fremstår som attraktivt, dette vil sannsynliggjøre et raskere salg og best mulig pris. Det lanseres flere nye objekter i august og vi tror at det vil fortsatt være godt med interessenter på brukte boliger så lenge man går ut med en realistisk prisantydning.
- sier Morten Skorge, avdelingsleder i EiendomsMegler 1 Larvik

Den lokale prisutviklingen i Modum

Eiendom Norge har nylig presentert boligprisstatistikk for andre kvartal 2023, som viser en generell oppgang i boligprisene på 6,4 % i Norge så langt i år. Boligprisene sank med 1,2 prosent i juni 2023. Korrigert for sesongvariasjoner sank boligprisene med 0,5 prosent. Gjennomsnittsprisen for en bolig i Norge var 4 643 491 kroner ved utgangen av juni. 

bilde av sitat-forfatter, sier Wiggo Smedberg, avdelingsleder i EiendomsMegler 1 Vikersund .

Sitat start,  Vi opplever at markedet har løsnet litt de siste ukene med en god del omsetninger inn i ferien. Det er riktignok ikke mange interessenter på hver eiendom og kjøperne er beviste på hva de vil ha. Utvalget av boliger i området er godt så det er gode muligheter for de fleste å finne en bolig som kan passe. Bare de siste 14 dagene har vårt kontor omsatt 24 eiendommer noe som er veldig bra så tett inn mot ferien
- sier Wiggo Smedberg, avdelingsleder i EiendomsMegler 1 Vikersund

Den lokale prisutviklingen i Øvre Eiker

Eiendom Norge har nylig presentert boligprisstatistikk for andre kvartal 2023, som viser en generell oppgang i boligprisene på 6,4 % i Norge så langt i år. Boligprisene sank med 1,2 prosent i juni 2023. Korrigert for sesongvariasjoner sank boligprisene med 0,5 prosent. Gjennomsnittsprisen for en bolig i Norge var 4 643 491 kroner ved utgangen av juni. 

bilde av sitat-forfatter, , avdelingsleder i EiendomsMegler 1 Eiker sier Ronny Abeltun.

Sitat start,  Øvre Eiker Vi opplever at markedet er mer og mer avventende, ofte med bakgrunn i de økte rentene og usikkerheten fremover. Det er allikevel solgte mange boliger, men det er ofte forhandlinger som gjør at boligene blir solgt. Det er ikke fulle hus på visninger og budrunder, så det ligner mer og mer på kjøpers marked. Dog tror vi det vil stabilisere seg fremover og oppleve mer press på brukte boliger da nyggbyggmarkedet vil ha lite å tilby fremover i en periode
- , avdelingsleder i EiendomsMegler 1 Eiker sier Ronny Abeltun

Den lokale prisutviklingen i Drammen, Lier, Sande og Svelvik

Drammen/ Svelvik har hatt en prisutvikling på 1,6 % i andre kvartal 2023, sammenlignet med samme periode i 2022, hvor den var den på 5,6 %. De siste fire kvartalene har Drammen hatt en prisutvikling på - 1,5 %, mens i samme periode i 2022 var på 8,5 %.  

Lier har hatt en prisutvikling på 2,5 % i andre kvartal 2023, sammenlignet med samme periode i 2022, hvor den var den på 2.0 %. De siste fire kvartalene har Lier hatt en prisutvikling på -0,9%, mens i samme periode i 2022 var på 6,5 %.  I Lier ble det solgt boliger andre kvartal 2023. 

Holmestrand/ Sande har hatt en prisutvikling på 2,9 % det andre kvartal 2023, sammenlignet med samme periode i 2022, hvor den var den på 3,6 %. De siste fire kvartalene har Holmestrand hatt en prisutvikling på -2,4 %, mens i samme periode i 2022 var på 8,4 %.  

Holmestrand

Prisutvikling Q2 2023

2,9 %

Prisutvikling Q2 2022

3,6 %.

Prisnedgang siste 4. kvartal 2023

-2,4 %

Prisoppgang 4 kvartal 2022

8,4 %.

Drammen

Prisutvikling Q2 2023

1,6 %

Prisutvikling Q2 2022

5,6 %

Prisnedgang siste 4. kvartal 2023

- 1,5 %

Prisoppgang 4 kvartal 2022

6,5 %

Boliger solgt Q2 2023

Over 560

Omsetningstid

29 dager

bilde av sitat-forfatter, sier Geir Storli hos EiendomsMegler 1 Dahl .

Sitat start,  Det har blitt lagt ut mange boliger i mai og juni. Markedet har respondert greit på det som ble lagt ut men det man blir “fort straffet” dersom boligen legges ut med for høy pris i forhold til hva markedet responderer på. Med et høyere rentenivå enn normalen de siste årene er det ennå viktigere at boligen fremstår så god som mulig ved salg, det er derfor viktig at man bruker mer tid på å gjøre ferdig gjenstående arbeider slik at en budgiver slipper å måtte prise inn store påkostninger i tillegg. Det blir en spennende høst i markedet og august måned vil gi oss retningen på markedet.
- sier Geir Storli hos EiendomsMegler 1 Dahl

Del: