Unikt samhold

Når man besøker kontoret til EiendomsMegler1 i Kongsberg, møter man en jovial gjeng med glimt i øyet og et smil om munnen. Det er lett å få en følelse av at de har kjent hverandre lenge, og man merker fort at dette er en arbeidsplass med mye latter og gode samtaler innimellom jobbingen. Avdelingsleder Kjersti Slettemo Brekke kan bekrefte det gode fellesskapet ved kontoret.

Publisert 4. april 2023

Eiendomsmeglere i Kongsberg i Storgata
Når man besøker kontoret til EiendomsMegler1 i Kongsberg, møter man en jovial gjeng med glimt i øyet og et smil om munnen.

Mye latter og gode samtaler

Når man besøker kontoret til EiendomsMegler1 i Kongsberg, møter man en jovial gjeng med glimt i øyet og et smil om munnen. Det er lett å få en følelse av at de har kjent hverandre lenge, og man merker fort at dette er en arbeidsplass med mye latter og gode samtaler innimellom jobbingen.

Når man besøker kontoret til EiendomsMegler1 i Kongsberg, møter man en jovial gjeng med glimt i øyet og et smil om munnen. Det er lett å få en følelse av at de har kjent hverandre lenge, og man merker fort at dette er en arbeidsplass med mye latter og gode samtaler innimellom jobbingen. Avdelingsleder Kjersti Slettemo Brekke kan bekrefte det gode fellesskapet ved kontoret.

– Det er lite utskifting egentlig, og veldig stabil og fin gjeng. Vi har det mye morsomt, finner på ting også privat og trives godt sammen. Her er det mye humor og god takhøyde. Det tror jeg er helt avgjørende for å lykkes, det at man føler en tilhørighet.

Hun kan fortelle om det hyggelige fellesskapet ved EiendomsMegler1 Kongsberg, som hun mener er viktig både for å trivsel på arbeidsplassen og for å gjøre en god jobb som megler. Det at yrket blir mer en livsstil, der gode relasjoner og arbeidsoppgaver henger sammen.

– Det gode fellesskapet har mye å si for arbeidet som eiendomsmegler, siden ting fungerer og vi hjelper hverandre. At det er en team-følelse, og at man ikke bare er alene. Vi samarbeider godt, og har et unikt samhold vil jeg si, forteller hun.

bilde av sitat-forfatter, Kjersti Slettemo, avdelingsleder EiendomsMegler 1 Kongsberg.

Sitat start,   Det er lite utskifting egentlig, og veldig stabil og fin gjeng. Vi har det mye morsomt, finner på ting også privat og trives godt sammen.
- Kjersti Slettemo, avdelingsleder EiendomsMegler 1 Kongsberg

Malene Sund Hoffart kan også bekrefte at dette er en god arbeidsplass. Hun har jobbet som eiendomsmegler hos Eiendomsmegler1 Kongsberg siden 2015.

– Jeg vil tørre å påstå at her på kontoret har vi et veldig unikt arbeidsmiljø. Det er veldig mye humor, stor takhøyde og vi kjenner hverandre godt, og det har mye å si for arbeidet som eiendomsmegler også, kan Malene fortelle.

bilde av sitat-forfatter, Malene Sund Hoffart.

Sitat start,  Jeg vil tørre å påstå at her på kontoret har vi et veldig unikt arbeidsmiljø. Det er veldig mye humor, stor takhøyde og vi kjenner hverandre godt, og det har mye å si for arbeidet som eiendomsmegler også.
- Malene Sund Hoffart

Del: