Boligprisstatistikk Q3 2023 i Telemark

Eiendom Norge har nylig presentert boligprisstatistikk for tredje kvartal 2023, som viser en generell oppgang i boligprisene på 3,7 % i Norge så langt i år.

Publisert 19. oktober 2023

Eiendom Norge har nylig presentert boligprisstatistikk for tredje kvartal 2023, som viser en generell oppgang i boligprisene på 3,7 % i Norge så langt i år. Boligprisene sank med 1,9 prosent i september 2023. Korrigert for sesongvariasjoner sank boligprisene med 0,5 prosent. Gjennomsnittsprisen for en bolig i Norge var 4 643 491 kroner ved utgangen av juni. 

- Boligprisene sank 1,9 prosent i september. Selv om sesongjusteringen viser en nedgang på moderate 0,2 prosent, så er dette den nest svakeste september-måneden i boligprisstatistikkens historie. Det er bare i 2022 vi har hatt en svakere utvikling i en september-måned, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.  

bilde av sitat-forfatter, Henning Lauridsen, administrerende direktør Eiendom Norge.

Sitat start,  - Aktiviteten i bruktboligmarkedet er stabil, tross skiftet i prisutviklingen de siste to månedene. Siden før sommeren har det også vært en sterk vekst i antall nye boliger på markedet, men denne trenden på tilbudssiden er nå i ferd med å avta.
- Henning Lauridsen, administrerende direktør Eiendom Norge

Antall boliger solgt i Vestfold og Telemark siste 3 mnd (grønn) og hittil i kalenderåret (blå)
bilde av sitat-forfatter, Barbro Rasmussen, daglig leder i Eiendomsmegler1 Telemark.

Sitat start,   Telemark følger samme trend som landet forøvrig og markedet preges av et stort tilbud av boliger for salg og svakere etterspørsel. Det medfører en prisnedgang som blir tydelig i september. Samtidig er antall boliger solgt hittil i år omtrent på samme nivå som i fjor
- Barbro Rasmussen, daglig leder i Eiendomsmegler1 Telemark

Skien

arrow_downward
Prisnedgang Q3 2023 -

- 2,6 %

arrow_downward
Prisnedgang Q3 2022

- 1,0 %

arrow_downward
Prisnedgang siste 4. kvartaler

- 4,0 %

in_home_mode
Antall solgte boliger

-

calendar_month
Omsetningstid

-

bilde av sitat-forfatter, Stein Nordberg, avdelingsleder i EiendomsMegler 1 Skien, Porsgrunn og Bamble.

Sitat start,  Lokalt i Grenland ser vi at prisene faller litt mer enn snittet for landet og omsetningstiden øker betydelig
- Stein Nordberg, avdelingsleder i EiendomsMegler 1 Skien, Porsgrunn og Bamble

Statistikken viser at Skien har hatt en prisutvikling på - 2,6 % tredje kvartal 2023, sammenlignet med samme periode i 2022, hvor den var den på - 1,0 %. De siste fire kvartalene har Skien hatt en prisutvikling på - 4,0 %, mens i samme periode i 2022 var på hele 6,7 %

Bamble

arrow_downward
Prisnedgang Q3 2023

−3,3 %

arrow_downward
Prisnedgang siste 4. kvartaler

−1,6 %

arrow_downward
Prisnedgang Q3 2022

−0,5 %

in_home_mode
Antall solgte boliger

-

calendar_month
Omsetningstid

-

Bamble har hatt en prisutvikling på −3,3 % i andre tredje 2023, sammenlignet med samme periode i 2022, hvor den var den på −0,5 %. De siste fire kvartalene har Bamble hatt en prisutvikling på −1,6 %, mens i samme periode i 2022 var på 5,5 %.  

Porsgrunn

arrow_upward
Prisvekst Q2 2023

1,0 %

arrow_upward
Prisvekst siste 4 måneder 2023

3,6 %

arrow_upward
Prisvekst Q2 2022

2,6 %

in_home_mode
Antall solgte boliger

-

calendar_month
Omsetningstid

-

Porsgrunn har hatt en prisutvikling på - 3,1 % i tredje kvartal 2023, sammenlignet med samme periode i 2022, hvor den var på - 1,4 %. De siste fire kvartalene har Porsgrunn hatt en prisutvikling på - 5,5 %, mens i samme periode i 2022 var på 7,6 %.  

Prisutviklingen i Midt-Telemark, Nome og Notodden  

Midt-Telemark og Nome har hatt en prisutvikling på 1,7 % i andre kvartal 2023. De siste fire kvartalene har det vært en prisutvikling på - 3,5 %.  

Notodden har hatt en prisutvikling på 5.0 % i andre kvartal 2023, sammenlignet med samme periode i 2022, hvor den var den på 2,7 %. De siste fire kvartalene har Notodden hatt en utvikling i perioden med 1,4%, mens i samme periode i 2022 var på 10,9 %. 

arrow_upward
Prisnedgang Q3 2023

−3,0 %

arrow_upward
Prisnedgang siste 4. kvartalene

- 4,3 %

arrow_upward
Antall boliger solgt

-

arrow_upward
Omsetningstid

-

bilde av sitat-forfatter, Are Olsen, avdelingsleder i Eiendomsmegler 1 Midt-Telemark..

Sitat start,  Forhold til markedene i vårt område, så er det fortsatt greit med omsettninger og omsettningshastigehet. Faktisk er gjennomsnittlig omsetningstid kun 30 dager, som er langt lavere enn landsgjennomsnittet på 40 dager. Men det er slik at Notodden opplevde en nedgang på 6,4%, mens Midt-Telemark og Nome så en nedgang på 3%. Disse markedene er relativt små og har begrenset antall salg, noe som gjør dem mer følsomme for prisendringer
- Are Olsen, avdelingsleder i Eiendomsmegler 1 Midt-Telemark.

Notodden

arrow_downward
Prisnedgang Q3 2023

−6,4%

arrow_downward
Prisvekst siste 4. kvartaler

- 4,7 %

arrow_downward
Prisvekst Q3 2022

- 0,4 %

in_home_mode
Antall solgte boliger

-

calendar_month
Omsetningstid

-

Notodden har hatt en prisutvikling på −6,4% i tredje kvartal 2023, sammenlignet med samme periode i 2022, hvor den var den på −0,4%. De siste fire kvartalene har Notodden hatt en utvikling i perioden med −4,7 %, mens i samme periode i 2022 var på 10,8%.

Del: