Slik vil den påvirke deg som skal selge!

Fra og med 1. januar 2022 vil en ny «boliglov» stille strengere krav til deg som skal selge. Har du planer om å selge bolig i nær fremtid vil de nye kravene kunne påvirke deg allerede nå.

Publisert 7. juni 2024

Boligkjøpere ser på prospekt sammen med megler i potensiell ny bolig

Avhendingsloven, som regulerer bolighandelen mellom selger og kjøper, blir nå endret. Det gjør at boligselger får et lovpålagt og større ansvar for å oppgi vesentlige opplysninger om boligen. I forbindelse med de nye lovendringene er det laget en egen forskrift som bestemmer hvordan en tilstandsrapport skal utformes. Det gir både selger og kjøper en mye bedre tilstandsrapport, som vil gi den informasjonen man trenger før en bolighandel.

 

De nye kravene til deg som skal selge

I dagens marked er det vanlig at en bolig selges med et «som den er»-forbehold. Når du ikke lenger kan selge «som den er» betyr dette at du som skal selge bolig blir ansvarlig for alle feil og mangler ved eiendommen, også skjulte. Derfor blir det viktigere enn før med en grundig og godt dokumentert gjennomgang av bygningssakkyndig (tidligere takstmann).

 

Planlegger du salg i nær fremtid?

Fra og med 1. januar 2022 må alle tilstandsrapporter på markedsførte boliger være i henhold til den nye forskriften. For deg som skal klargjøre for boligsalg allerede nå, er det viktig å være oppmerksom på. Er det en sjanse for at du ikke får solgt før på nyåret, bør du få en tilstandsrapport som imøtekommer de nye kravene.

Blir «billigere» å klage på feil

De nye lovendringene innebærer også at det skal mindre til før noe kan kalles en mangel. Før (frem til 1. januar) måtte kostnadene for å utbedre mangelen, som et utgangspunkt, tilsvare om lag fem prosent av kjøpesummen, mens beløpsgrensen nå settes til 10 000 kroner. Det betyr ikke at du automatisk får erstatning om du oppdager en mangel til 10 000 kroner eller mer. Er dette en feil  boligkjøper burde ha forventet, for eksempel med tanke på boligens alder, eller oppdaget selv før kjøpet, ligger også ansvaret hos kjøper selv.

Del: