Vi har hatt en tydelig prisnedgang i Telemark siste året

Eiendom Norge har nylig presentert boligprisstatistikk for fjerde kvartal 2023, som viser en nedgang i boligprisene i hele Norge.

Publisert 21. februar 2024. Sist redigert 24. april 2024

Eiendom Norge har nylig presentert boligprisstatistikk for fjerde kvartal 2023, som viser en nedgang i boligprisene i hele Norge. 

- På Østlandet er det Kongsberg som utvikler seg sterkest, noe som ikke er overraskende i lys av byens eksportrettete næringsliv som har opplevd stor etterspørsel de siste årene, Svakest utvikling det siste året hadde Hammerfest med en nedgang på 7,0 prosent. Deretter fulgte Kinn og Midt-Telemark og Nome, begge med en nedgang på 6,5 prosent,” sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.  

- Vi har hatt en tydelig prisnedgang i Telemark siste året. Antall boliger som er omsatt er omtrent som tidligere år. Det underbygger at boligskifte styres i størst grad av endret livssituasjon og behov for bolig. Vi opplever at kjøperne er i markedet, men deres finansiering er blitt dyrere med økte renter og det påvirker betalingsviljen og derfor også omsetningstid og pris ved boligsalget sier Barbro Rasmussen, daglig leder i Eiendomsmegler1 Telemark

bilde av sitat-forfatter, Henning Lauridsen, administrerende direktør Eiendom Norge.

Sitat start,  - Aktiviteten i bruktboligmarkedet er stabil, tross skiftet i prisutviklingen de siste to månedene. Siden før sommeren har det også vært en sterk vekst i antall nye boliger på markedet, men denne trenden på tilbudssiden er nå i ferd med å avta.
- Henning Lauridsen, administrerende direktør Eiendom Norge

bilde av sitat-forfatter, Barbro Rasmussen, daglig leder i EiendomsMegler1 Telemark.

Sitat start,  Vi har hatt en tydelig prisnedgang i Telemark siste året. Antall boliger som er omsatt er omtrent som tidligere år. Det underbygger at boligskifte styres i størst grad av endret livssituasjon og behov for bolig. Vi opplever at kjøperne er i markedet, men deres finansiering er blitt dyrere med økte renter og det påvirker betalingsviljen og derfor også omsetningstid og pris ved boligsalget
- Barbro Rasmussen, daglig leder i EiendomsMegler1 Telemark

Den lokale prisutviklingen i Skien

Statistikken viser at Skien har hatt en prisutvikling på −3,4 % fjerde kvartal 2023, sammenlignet med samme periode i 2022, hvor den var den på −4,6 %. De siste fire kvartalene har Skien hatt en prisutvikling på -2,9 %, mens i samme periode i 2022 var på hele 2,1 % 

arrow_downward
Prisutvikling Q4 2023

−3,4 %

arrow_downward
Prisutvikling Q4 2022

−4,6 %

arrow_downward
Prisnedgang siste 4. kvartaler

- 2,9 %

Den lokale prisutviklingen i Porsgrunn

Porsgrunn har hatt en prisutvikling på −2,9 % i fjerde kvartal 2023, sammenlignet med samme periode i 2022, hvor den var på −5,0 %. De siste fire kvartalene har Porsgrunn hatt en prisutvikling på −3,4 %, mens i samme periode i 2022 var på 2,3 %.  

arrow_downward
Prisutvikling Q4 2023

−2,9 %

arrow_downward
Prisutvikling Q4 2022

−4,7 %

arrow_upward
Prisnedgang siste 4. kvartaler

0,5 %

Den lokale prisutviklingen i Bamble

Bamble har hatt en prisutvikling på −2,6 % i andre fjerde 2023, sammenlignet med samme periode i 2022, hvor den var den på −4,7 %. De siste fire kvartalene har Bamble hatt en prisutvikling på 0,5 %, mens i samme periode i 2022 var på 1,9 %. 

arrow_downward
Prisutvikling Q4 2023

−2,6 %

arrow_upward
Prisutvikling Q4 2022

0,5 %

arrow_downward
Prisnedgang siste 4. kvartaler

−4,7 %

bilde av sitat-forfatter, Stein Nordberg, avdelingsleder i EiendomsMegler 1 Skien, Porsgrunn og Bamble.

Sitat start,  I Grenland har prisene falt noe mer en snittet i Norge det siste kvartalet. Og prisoppgangen som vi hadde under pandemien er langt på veg falt til tidligere nivå. Vi ser også at omsetningstiden for mange boligtyper er doblet i 2023 mot den mest hektisk peroioden i 2022. Selv om det er lagt ut mye eiendommer for salg, har volum på solgte boliger gått litt ned i 2023 mot årene før. Bankenes endrede rammer og vilkår for mellomfinansiering - og prisstigningen ellers - bidrar nok til at en del potesielle boligkjøpere ‘sitter på gjerdet’ og venter på lavere renter
- Stein Nordberg, avdelingsleder i EiendomsMegler 1 Skien, Porsgrunn og Bamble

Prisutviklingen i Midt-Telemark og Nome

Midt-Telemark og Nome har hatt en prisutvikling på −5,5 % i fjerde kvartal 2023. De siste fire kvartalene har det vært en prisutvikling på −6,5 %.   

arrow_downward
Prisutvikling Q4 2023

−5,5 %

arrow_downward
Prisnedgang siste 4. kvartalene

−6,5 %

Den lokale prisutviklingen i Notodden

Notodden har hatt en prisutvikling på −1,3 % i fjerde kvartal 2023, sammenlignet med samme periode i 2022, hvor den var den på −5,2 %. De siste fire kvartalene har Notodden hatt en utvikling i perioden med −0,7 %, mens i samme periode i 2022 var på 1,9 %. 

arrow_downward
Prisutvikling Q4 2023

−1,3 %

arrow_downward
Prisutvikling Q4 2022

−5,2 %

arrow_downward
Prisnedgang siste 4. kvartaler

−0,7 %

bilde av sitat-forfatter, Are Olsen, avdelingsleder i Eiendomsmegler 1 Midt-Telemark.

Sitat start,   Både Midt-Telemark, Nome og Notodden har opplevd nedgang i boligprisene basert på de siste kvartalsdataene. Det kan være flere faktorer som påvirker denne utviklingen, inkludert økonomiske forhold, arbeidsmarkedssituasjon og andre lokale faktorer. Men vi som følger med på slike trender over tid, ser at mange intressenter har vært svært passive siste kvartal, og når vi spør er det usikkerhetsfaktoren som veier tyngst. I tillegg er objektenes tilstand noe som får store utslag i ett lite marked. Det er solgt ca 40% flere boliger med byggeår 1950 eller eldre, i 2023 mot 2022. Kvadratmeterprisen på disse er ca 25% lavere i 2023 enn i 2022, slik at det er nærliggende å tro at de som er solgt i 2023 er langt mindre vedlikeholdt enn de som ble solgt i 2022
- Are Olsen, avdelingsleder i Eiendomsmegler 1 Midt-Telemark

Del: