Bør du eie eller leie bolig?

Det første som møter deg i boligmarkedet er spørsmålet om du skal eie eller leie. Det er ikke alltid like lett å svare på, men vi skal hjelpe deg så godt vi kan.

Den enkle huskeregelen er at det lønner seg å leie på kort sikt og eie på lang sikt. Om det bare vært så enkelt, hadde vi vært ferdige allerede, men sannheten er at det er et par ting du bør tenke gjennom før du bestemmer deg. For å hjelpe deg å bli klok på hva du bør gjøre har vi oppsummert fordelene og ulempene ved å eie og leie.

 

Hvorfor bør du eie?

 • Verdiøkning: Et boligkjøp er en investering. Boliger har hatt en gjennomsnittlig årlig verdiøkning på 6,5 % de siste 30 årene, og når du skal selge igjen havner verdiøkningen rett i lomma.
 • Oppussings- og byggeprosjekter: Når du eier egen bolig står du fritt til å bygge om eller pusse opp, og du kan ordne deg ny terrasse eller nytt bad akkurat når du vil.
 • Skattefradrag: Du får 27 % skattefradrag på rentekostnadene på boliglånet. Ingen juridiske bindinger: Du har ingen oppsigelsestid på en bolig du eier.

 

Hvorfor bør du ikke eie?

 • Sårbarhet for boligprisfall eller renteøkning: Boligprisene kan både stige og falle – og faller de risikerer du å tape penger. Og hvis rentene stiger kan du plutselig sitte med høyere utgifter på boliglånet ditt, om du ikke har fastrente.
 • Utgifter: Å kjøpe, selge og eie bolig innebærer utgifter som dokumentavgift, meglerhonorar, eiendomsskatt og kommunale avgifter.
 • Vedlikehold og vedlikeholdskostnader: Du er selv ansvarlig for å vedlikeholde boligen, og må dermed også ta regningen for det.
 • Tid og kostnad ved salg og kjøp: Selve prosessen med å selge og kjøpe boligen tar tid og koster penger.

 

Hvorfor bør du leie?

 • Færre forpliktelser: Når du leier bolig har du færre forpliktelser og større fleksibilitet. Du slipper vedlikeholdskostnader og utgiftene knyttet til å eie.
 • Lite sårbar: Du og utleier har avtalt en fast leiesum i kontrakten, og du trenger ikke bekymre deg for verken boligpriser eller renter.
 • Mindre økonomiske krav: Det er lettere å komme seg inn på leiemarkedet. Du trenger kun egenkapital til å dekke depositum, noe du har råd til uten å ta opp banklån.
 • Flytting: Mistrives du i nabolaget, eller har du fått et jobbtilbud i en annen by? Det er lettere å flytte fra en bolig du leier, og du slipper salgs- og kjøpskostnader.

 

Hvorfor bør du ikke leie?

 • Leie er en kostnad: Boligleie er en kostnad, ikke en investering. Du får ikke pengene dine tilbake når du flytter, og går glipp av verdiøkningen.
 • Utleiers premisser: Når du leier bolig må du følge utleiers regler. Det er ikke du som bestemmer om du skal pusse opp, får skaffe deg hund eller andre ting.
 • Utleier kan si opp kontrakt: Utleier har oppsigelsesrett, på samme måte som deg. Dette betyr at du kan risikere å måtte flytte uten at du er klar for det.