Veiledende prisliste

Oversikt vederlag og priser ved salg av brukt eiendom for forbruker ved EiendomsMegler 1 Fjellmegleren AS.

Vederlag Pris
Provisjon av salgssum
Fra 2,5 - 3,5 %
Vederlag på timebasis, pris pr. påbegynte time
2 900 kr pr time
Minimumsprovisjon
53 000 kr
Tilrettelegging
17 500 kr
Garantipremie/inneståelsesgebyr
3 900 kr
Visninger/ overtagelse pr. stk
Fra 2 500 - 3 000 kr
Oppgjørshonorar
6 900 kr

Provisjonen vil variere i forhold til salgssum, salgbarhet, geografiske avstander, overbeheftelser/ kreditorforhandlinger mm. Konkret tilbud skjer etter nærmere vurdering av eiendommen og grunnboken for denne. Tilbudet vil variere ut ifra omfang av arbeidet. Provisjon beregnes av salgssum inkludert boligens eventuelle andel av fellesgjeld og påløper ved salg av eiendommen.

Tilrettelegging inkluderer bl.a. kundemøte inkl. reisetid, informasjon og rådgivning, innhenting/ kontroll av lovpålagte opplysninger, innhenting av saldobrev, registrering av opplysninger, salgsforberedelser med markedsplan, bestilling og koordinering av underleverandører. Utforming og bestilling av annonser, utarbeidelse av salgsoppgave, vindusutstilling og annet salgsmateriell. Tilretteleggingsgebyret påløper uavhengig av om salget gjennomføres.

Lovpålagt informasjonsinnhenting vederlag og gebyrer Pris
Innhenting av kommunale opplysninger
5 500 kr
Opplysninger fra bortfester/forretningsfører / sameie /borettslag
Fra 2 000 kr
Innhenting av grunnboksutskrifter og evt. tinglyste erklæringer
Fra 550 kr
Tinglysning/ sletting av panterett
Fra 440 - 585 kr
Eierskiftegebyr (etter regning)
Fra 2 500 kr
Vederlag verdivurdering, oppgjørsoppdrag, sletting av heftelser Pris
E-takst med befaring. (Alle verdivurderinger gjennomføres som e-takst. Beløpet blir refundert ved evnt. salgsoppdrag)
Fra 5 500 kr + kjøregodtgjørelse
Oppgjørsoppdrag (kontrakt, tinglysing og oppgjør) med e-takst
Fastpris 27 500 kr + oppgjørshonorar og utlegg
Oppgjørsoppdrag (kontrakt, tinglysing og oppgjør) uten e-takst
Fastpris 22 500 kr + oppgjørshonorar og utlegg
Sletting av heftelser i grunnbok
Fra 1 250 – 2 000 kr
Forberedelser og tilrettelegging for salg Pris
Tilstandsrapport
Fra 10 000 - 25 000 kr
Boligselgerforsikring
Fra 4 200 - 62 000 kr 
Styling
Fra 3 500 kr
Foto
Fra 5 750 kr
Tilleggsbestilling foto
Fra 2 500 kr
Trykking av salgsoppgaver
Fra 3 200 kr
Avisannonsering
I hht. egen avtale

Tilstandsrapport kan bestilles direkte av oppdragsgiver. Prisene vil variere etter eiendomstype.
Takst og foto fakturers i de fleste tilfelles direkte til selger.

Vederlag markedspakker Pris
Grunnpakke markedsføring, inkluderer: Digitalt prospekt FINN.no Effekt-annonsering (digital markedsføring i samarbeid med FINN.no)
17 900 kr
Grunnpakke markedsføring + avis, inkluderer: Digitalt salgsprospekt FINN.no Effekt-annonsering 1/3 side boligannonse i lokalavisa (Hallingdølen eller Avisa Valdres)
19 900 kr
Stor markedspakke, inkluderer: Digitalt prospekt FINN.no Ukens bolig/fritidsbolig 7 dager EFFEKT-annonsering Trykket salgsprospekt 
Fra 20 900 kr
Ekstra stor markedspakke bolig, inkluderer: Digitalt prospekt Fremhevet annonse på FINN.no Ukens bolig i 7 dager EFFEKT-annonsering Trykket salgsprospekt 1/3 side boligannonse i lokalavis
Fra 22 900 kr

Effekt er et digitalt annonseringsverktøy som sørger for at flest mulig potensielle kjøpere ser akkurat din annonse på nett. Verktøyet er et samarbeid mellom EiendomsMegler 1 og FINN.no.
Ukens bolig/fritidsbolig sørger for at din annonse ligger på topp i 7 dager, fra dag 2.

Vederlag fornyelse av annonse og ekstra-annonsering Pris
Fornyelse/løfting av annonse FINN.no og eiendomsmegler1.no
950 kr
Ekstra runde Ukens bolig på FINN.no, 7 dager
1 150 kr
Ekstra runde Ukens fritidsbolig på FINN.no, 7 dager
500 kr
Re-annonsering på FINN.no
2 500 kr
RE-EFFEKT 1 uke på FINN.no
2 750 kr

Kriterier for fornyelse med løft av annonse: Trukket 20 dager, el. min. prisendring 5 % el.  300 000,-.

Vederlag ved oppsigelse av inngått avtale Pris
Ved avslutning, oppsigelse m.m.
Fra 20 500 kr

Dersom oppdraget avsluttet, sies opp eller utgår har megler krav på et rimelig vederlag for utført arbeid, i tillegg til grunnpakke markedsføring, tilrettelegging, visninger og utlegg.

Påløpte utlegg dekket av megler og avtalte vederlag trekkes i forbindelse med oppgjør, eller faktureres ved avslutning av oppdraget, eller ved fornyelse og senest etter 6 måneder.

For pris på eventuelle andre tjenester som ikke følger av ovennevnte liste – ta kontakt for tilbud.