Sjekk verdien på boligen din

Legg inn kjøpspris eller verdivurdering med tid, så gir vi deg dagens boligverdi. Forutsetningen er at din bolig har hatt samme prisutvikling som kommunen forøvrig. Tilbudet er begrenset til de kommunene hvor det finnes prisstatistikk.

Har du bygget på eller pusset opp? Dette blir ikke inkludert i vår utregning. Da anbefaler vi at du tar kontakt med oss for å få verdivurdert boligen av en av våre meglere.