HØYESTE PRISVEKST PÅ TRE ÅR

Fjorårets boligprisvekst på 8,4 prosent i Gjøvik var den høyeste siden 2017 viser en ny boligprisanalyse fra EiendomsMegler 1 Gjøvik. Det er fortsatt stor interesse for å kjøpe bolig i Gjøvik, men høyere prisvekst kan svekke befolkningsutviklingen.

– Det var god balanse mellom tilbud og etterspørsel for boliger i Gjøvik i fjor, og vi har stor tro på et sunt og godt marked også i 2021. Denne balansen vises blant annet ved at de gjennomsnittlige boligsalgene i fjor ble gjort omtrent til prisantydning. Lavere renter bidro til at prisveksten ble den høyeste siden 2017, sier salgsleder i EiendomsMegler 1 Gjøvik, Tine Børresen.

 

HØYERE BEFOLKNINGSVEKST I RANDSONEN

Gjøvik hadde nest svakest befolkningsutvikling fra 2018 til 2020 blant de ti større tettstedene i Gjøvikregionen, ifølge tall fra SSB. Et tettsted utgjør et tettbygd område og følger ikke kommunegrensene.

– Selv om det ikke er en sterk tilvekst av nye innbyggere til byen, tror jeg at både NTNU og Næringsparken er viktige elementer som vil gjøre byen enda mer attraktiv, sier salgslederen.

Tettstedene Bybrua i Gjøvik kommune og Kapp i Østre Toten hadde høyest prosentvis vekst fra 2018 til 2020. Raufoss havnet på femteplass målt i prosent, men på grunn av størrelsen var det likevel høyest målt i antall nye innbyggere.

– Det er ikke uvanlig at tettsteder i randsonen av en by vokser raskere enn selve byen i midten, sier Børresen.

 

ØKTE PRISFORSKJELLER MELLOM GJØVIK OG VESTRE TOTEN

Både tettstedet Raufoss og Vestre Toten kommune har hatt en positiv befolkningsvekst de siste årene, mens Gjøvik har hatt en tilnærmet utflating som både tettsted og kommune. Tall fra SSB viser at kvadratmeterprisen for eneboliger var 28 prosent dyrere i Gjøvik enn i Vestre Toten som et gjennomsnitt fra 2015 til 2020. Prisforskjellen var mindre tidligere på 2000-tallet.

– Lavere boligpriser gjør Raufoss spesielt attraktivt for unge i etableringsfasen, sier Børresen.

 

LAVERE INNTEKTER I GJØVIK

Både Lillehammer og Hamar har en kombinasjon av høye boligpriser og god befolkningsvekst. For Gjøvik ser det ut til at tidligere høy prisvekst har medvirket til en svakere befolkningsutvikling.

– Statistikk fra SSB viser at inntektsnivået og utdanningsnivået er litt lavere i Gjøvik enn i Hamar og Lillehammer. I 2018 var den såkalte medianinntekten også høyere i både Østre Toten og Vestre Toten enn i Gjøvik. Hamar drar i tillegg fordeler av sterkere vekstimpulser fra Oslo, sier salgslederen.

Høyeste prisvekst på tre år

Kvartalsvis årsvekst i boligprisene i Gjøvik i perioden 2017 - 2020

Gjøvik og Dokka på bunn

Prosentvis vekst i innbyggere fra 2018 til 2020 blant tettsteder i Gjøvikregionen med over 1000 innbyggere

Lurer du på hva boligen din er verdt?

Fyll ut skjemaet, så blir du kontaktet av den megleren som kjenner ditt område best.

Obligatoriske felter er merket med *

Vi deler ikke dine personopplysninger med uvedkommende. Se vår personvernerklæring for mer informasjon om vår behandling av dine personopplysninger.