Lier

Besøksadresse

Hegsbroveien 60

3401 LIER

Ansatte

Eiendomsmegler MNEF

Liv Marie Skiaker

liv.marie.skiaker@eiendomsmegler1bv.no
997 09 190

Eiendomsmegler MNEF

Fredrik Engebråten

fredrik.engebraaten@eiendomsmegler1bv.no
975 27 808

Avdelingsleder/ Fagansvarlig/ Eiendomsmegler MNEF

Richard Veum

richard.veum@eiendomsmegler1bv.no
959 66 687