Sandnes

Besøksadresse

Elvegt. 23

4306 SANDNES

Ansatte

Eiendomsmegler MNEF, Nybygg

Anette Frafjord

anette.frafjord@em1sr.no
957 97 264

Eiendomsmegler MNEF

Dan Chruickshank

dan.chr@em1sr.no
414 16 631

Eiendomsmegler MNEF, Nybygg

Hege K. Dahl

hege.kyllingstad.dahl@em1sr.no
906 29 169

Eiendomsmegler MNEF, Nybygg

Janne Bore

janne.bore@em1sr.no
920 62 308

Fagansvarlig / Eiendomsmegler MNEF

Sissel Bolme Hamre

sissel.hamre@em1sr.no
994 85 098

Eiendomsmegler MNEF

Svend Tjelta

svend.tjelta@em1sr.no
980 17 222

Eiendomsmegler MNEF

Åse Gry Andreassen

ase.gry.andreassen@em1sr.no
908 38 280

Salgsstøtte/Eiendomsmegler MNEF

Oline Normann

oline.normann@em1sr.no
417 88 884

Eiendomsmeglerfullmektig

Henrik Lauvsnes

henrik.lauvsnes@em1sr.no
980 68 081

Eiendomsmegler MNEF

Krister Stangeland Trones

krister.stangeland.trones@em1sr.no
479 63 664

Eiendomsmegler MNEF

Helge Stangeland

helge.stangeland@em1sr.no
954 57 771

Eiendomsmegler MNEF

Thomas Heggen

thomas.heggen@em1sr.no
970 88 003

Regionsjef Sandnes / Eiendomsmegler MNEF

Jan Einar Thesen

jan.einar.thesen@em1sr.no
917 03 533

Salgsstøtte

Thea Heikkila

thea.heikkila@em1sr.no
930 84 415

Eiendomsmegler MNEF

Cecilie Vik

cecilie.vik@em1sr.no
913 38 929