EiendomsMegler 1 Midt-Norge Boligutleie

Besøksadresse

Kongens gate 2

7011 TRONDHEIM

EiendomsMegler 1 Midt-Norge Boligutleie

Fagansvarlig/Utleiemegler

Thomas Kvalvik

thomas.kvalvik@em1.no
+47 984 60 089

Avdelingsleder Boligutleie/ Utleiemegler

Glenn Andre Skjærvik

glenn.skjaervik@em1.no
+47 991 52 487