John Anders Mohn Gaustad

Næringsmegler ved EiendomsMegler 1 Innlandet Næringseiendom

Bilde av John Anders Mohn Gaustad

Kort om meg

Jeg har jobbet som næringsmegler i selskapet siden 2017. Jeg løser allsidige oppdrag innen alle typer næringseiendom: Salg av hjemmel og eiendomsselskap, utleie, fremleie og søkeoppdrag, salær- og oppgjørsoppdrag, forberede transaksjoner, rydde hjemmelsforhold, heftelser, rettigheter, avtaler, fradeling, sammenslåing, feste, verdivurdering av depot- og ligningsverdier, skattetakst, rådgivning og reforhandling. Jeg er opptatt av en ryddig og trygg prosess for alle involverte i en eiendomstransaksjon.